s c h o d i t 3
Download
Skip this Video
Download Presentation
S C H O D I Š T Ě 3 .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

S C H O D I Š T Ě 3 . - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

S C H O D I Š T Ě 3 . schodišťový stupeň schodišťové rameno. S C H O D I Š T Ě S C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň. schodišťový stupeň (schod) je základním prvkem schodiště

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'S C H O D I Š T Ě 3 .' - geordi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s c h o d i t 3

S C H O D I Š T Ě 3 .

schodišťový stupeň

schodišťové rameno

s c h o d i t s c h o d i o v s t u p e
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň
 • schodišťový stupeň (schod) je základním prvkem schodiště
 • největší počet výšek stupňů v jednom rameni je 18 a nejmenší 3 (při větším počtu stupňů se má rameno rozdělit na dvě ramena)
 • podle způsobu uložení dělíme stupně na
 • - plně podepřené
 • - oboustranně uložené
 • - jednostranně vetknuté
 • - oboustranně vetknuté
s c h o d i t s ch o d i o v s t u p e s k l a d b a
S C H O D I Š T ĚS CH O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - S K L A D B A
 • Stupeň má tyto části
 • stupnici - a
 • sedlo - b
 • podhled - c
 • čelo - d
 • podstupnici - e
 • drážku - f

Obr. 1 - Části schodišťového stupně

s c h o d i t s c h o d i o v s t u p e d r u h y
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - D R U H Y
 • Podle polohy v rameni rozeznáváme stupeň - obr.2
 • jalový - stupnice lícuje s úrovní podesty, do které je zabudovaný; při výstupu po schodech se jím nepřekonává žádný výškový rozdíl
 • nástupní - je první dolní stupeň v rameni
 • běžný- jsou všechny stupně mezi nástupním a výstupním stupněm
 • výstupní - je poslední stupeň v rameni, stupnice lícuje s podestou; překonává výšku jednoho stupně
s c h o d i t s c h o d i o v s t u p e d r u h y1
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - D R U H Y

Obr. 2 -Schodišťové stupně v rameni

1 – podesta, 2 – podestový nosník, 3 – jalový stupeň,

4 – běžné stupně, 5 – výstupní stupeň

s c h o d i t s c h o d i o v s t u p e n v r h
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - N Á V R H
 • požaduje se, aby všechny výšky a šířky stupňů měly v rameni stejné rozměry stupně se udávají součinem h x b
 • h - výška podstupnice
 • b - šířka stupnice
 • mezi šířkou a výškou stupně platí vztah vycházející ze dvou předpokladů:
 • - průměrný krok člověka je 630 mm
 • - vertikální krok (na svislém žebříku) se rovná
 • polovině délky horizontálního kroku
s c h o d i t s c h o d i o v s t u p e n v r h1
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - N Á V R H
 • rozměr výšky a šířky stupně určuje vzorec

Obr. 3

2 h + b = 630 mm

s c h o d i t s c h o d i o v s t u p e n v r h2
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - N Á V R H

Obr. 4

Závislost rozměrů stupňů na sklonu schodišťového ramene

s c h o d i t s c h o d i o v r a m e n o n v r h
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V É R A M E N O - N Á V R H
 • průchodná šířka schodišťového ramena má být násobkem průchodu dospělého člověka; min. 1100 mm tj. 2 x 550 mm (u RD 900 mm)

Obr. 5

s c h o d i t s c h o d i o v r a m e n o z b r a d l
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V É R A M E N O, Z Á B R A D L Í
 • schodišťová ramena i podesty musí být na volných stranách opatřena zábradlím, které je tvořeno konstrukcí a madlem
 • výška zábradlí, měřená svisle od přední hrany stupně po horní hranu madla, bývá 900 - 1100 mm
 • u oboustranně obezděných schodišťových ramen má být alespoň na jedné straně osazeno madlo, a to ve stejné výšce jako zábradlí – obr. 6
s c h o d i t z b r a d l m a d l a
S C H O D I Š T ĚZ Á B R A D L Í, M A D L A

a b

Obr. 6 Zábradlí na schodišti

a – měření výšky zábradlí, b – vzdálenost madla od stěny

p o u i t z d r o j e
P o u ž i t é z d r o j e
 • Seznam použité literatury
 • TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6.
 • HYKŠ, Pavol a Mária GIECIOVÁ. Schodiště, rampy, žebříky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 160 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2688-5.
 • Obrazový materiál
 • Obr. 1, 2, 4 - TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6.
 • Obr. 3, 5, 6 - HYKŠ, Pavol a Mária GIECIOVÁ. Schodiště, rampy, žebříky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 160 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2688-5.
o v e n p r e z e n t a c e 0 3
O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 3

Jaký je nejmenší a největší počet stupňů v rameni?

Popiš části schodišťového stupně

Pojmenuj stupně v rameni.

Jaká je průchodná šířka schodišťového ramene?

ad