Infoühiskond Eestis: mõisted, kasutajad, demokraatia - PowerPoint PPT Presentation

info hiskond eestis m isted kasutajad demokraatia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infoühiskond Eestis: mõisted, kasutajad, demokraatia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infoühiskond Eestis: mõisted, kasutajad, demokraatia

play fullscreen
1 / 14
Infoühiskond Eestis: mõisted, kasutajad, demokraatia
193 Views
Download Presentation
geordi
Download Presentation

Infoühiskond Eestis: mõisted, kasutajad, demokraatia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Infoühiskond Eestis:mõisted, kasutajad, demokraatia Pille Pruulmann-Vengerfeldt Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut Tartu Ülikool

 2. INFOÜHISKOND (ingl information society), ühiskonnatüüp, milles info hankimise, salvestamise, töötlemise, edastamise, vastuvõtu ja mõtestamisega seotud protsessid on kesksel kohal. Vt teadmusühiskond, võrguühiskond FormalSolutions.com Say nothing while pretending to say it all

 3. Palju revolutsioone

 4. K M MAAILM P RIIK/ÜHISKOND GRUPP/ ORGANISATSIOON INDIVIID T1 T2 Väljad, tasandid ja aeg

 5. Võimalikud infoühiskonna tasandid Institutsioonid: Seadusandlikud ja valitsusorganid KOV-id Meedia Kultuur Haridus jne Kontekstuaalsed resursid Sotsiaalsed suhted Suhted, võrgustikud Pere Sõbrad Töökaaslased Tuttavad jne Konkreetne olukord Üksikisik Isikute vahelised suhted Osalus, kaasa löömine Psühhobiograafia

 6. Eestis on 2008. aasta lõpu seisuga 72% elanikest internetikasutajad 70% ▼ 74% ▲

 7. IKT kasutus ja digitaalne kihistumine • Kokku ligi veerand meelelahutuslikku internetikasutajat • Kolmandik infokesksetest kasutajatest, kelle jaoks on oluline info vastuvõtt, mitte ise loomine • 10% mitmekülgseid kasutajad

 8. Internet demokraatia vahendina

 9. Sisuloome

 10. Poliitiline huvi ja aktiivsus online tegevuste lõikes (2008 % vastanutest, kelle jaoks antud tegevus on väga oluline või oluline Interneti kasutust iseloomustav tegevus)

 11. Demokraatlikud kasutused Aktiivne traditsioonilise demokraatia vormides Aktiivne, mitmekülgne internetikasutaja Praktilinetööalanekasutaja Interneti mittekasutaja Passiivne online-demokraatia vormides Aktiivne online-demokraatia vormides Praktilise info kesknevähekasutaja Vähekasutaja Meelelahutusekeskneaktiivnekasutaja Meelelahutusejasõpradegasuhtlemisekesknekasutaja Passiivne traditsioonilise demokraatia vormides

 12. Infoühiskond • Makromajanduslikud indikaatorid • Majandus • Tööhõive • Lisaväärtus erinevates sektorites • Tehnoloogilised indikaatorid • Kaablid • Masinad • Ühenduste kvaliteet • Infovood • Meedia • Tehnoloogia poolt pakutav sisu • Teadmusühiskond Infoühiskonna mõiste on ideoloogiliselt laetud ning seda kasutatakse poliitilise retoorika vahendina; tehnoloogias ei tule näha imerohtu sotsiaalse ebavõrdsusega seotud probleemidele

 13. Infoühiskond • Infoühiskond mikrotasandil – • Mida, • Mil määral • Kuidas Eesti inimesed Internetti kasutavad!