Download
b l n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİLİNÇ PowerPoint Presentation

BİLİNÇ

319 Views Download Presentation
Download Presentation

BİLİNÇ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BİLİNÇ Prof Dr Süheyla ÜNAL

 2. Bilinçlilik • Uyanıklık • Farkında oluş • Kendilik-bilinci • Ito, 1998

 3. Bilinç • Farkında oluş hali How small the cosmos... how paltry and puny in comparison to human consciousness, to a single individual recollection.... (Nabakov, 1966, as cited in LeDoux, 1998, p. 267)

 4. Zihin  Enerji DüşünceGerçeklik Bilinç Farkındalık

 5. Zihin • Zihin = Biliş + Farkındalık • Beyin süreçlerinin tümü • Bilinç süreçlerinin tümü • Her ikisi arasında olup bitenler • Zihin kokuların, seslerin ve renklerin dalga ve parçacık dünyasını tercüme eder

 6. Kişisel gerçeklik thought Kişisel gerçeklik Kişisel gerçeklik Düşünce Farkındalık Kişisel gerçeklik Kişisel gerçeklik Zihin Kişisel gerçeklik Kişisel gerçeklik Kişisel gerçeklik Kişisel gerçeklik Kişisel gerçeklik

 7. William James • Bilinçlilik bir antite değildir, bir işlevdir • Bilinçlilik bir şey olmaktan çok bir operasyondur • Bilinçlilik sadece dünyanın değil, kendinin de farkında oluşluluk halidir

 8. Damasio • Bilinçlilik, organizmanın kendisini bilme yetisidir • Bilinçlilik üç süreç ile ilgilidir • Proto-Self (Öncül- kendilik) • Core Consciousness (Töz bilinç) • Extended Consciousness (Genişletilmiş bilinç)

 9. Bilinç yapıları • Proto-self-Sürekli bedenin durumunu monitorize eder • Töz bilinç- Olay gerçekleştikten 500 milisn sonra algılar • Genişletilmiş bilinç- Bellek, akıl ve dil • proto-self -> core self & core consciousness -> autobiographical self & extended consciousness -> conscience

 10. Bilinç yapıları • Proto-Self: (Genomlar) • Hipotalamus; beyin sapı çekirdekleri, insular korteks • Töz bilinç: (Genomlar) • Singulat korteks; superior colliculi; talamus • Genişletilmiş bilinç: (Genomlar+ Anılar)) • Serebral korteks

 11. Öncül- kendilik • Organizma bedenin an be an farklılaşan durumlardaki duyusal temsilcilerini bütüncül bir form içinde toplayarak bir beden modeli oluşturur • Bilinç dışıdır • Homeostazisle ilişkilidir

 12. Töz bilinç • Organizmanın çevre ile etkileşime girmesi ile beyinde bu etkileşimin temsilcileri oluşur • Sözel değildir • İkinci sıra temsilcilerdir • Bilinçlidir • Derin uyku, koma, anestezi, bitkisel hayat, epileptik otomatizm ve akinetik mutizm sırasında kaybolur • "inner sense" -Uyanıklık, dikkat ve duyguları kapsar

 13. Genişletilmiş bilinç • Otobiyografik self- Töz bilincin yaşantılarının sürekli kaydı ile oluşur • İnsana özgüdür • Çalışma belleğinin etkinliğidir • Patolojik durumları • Geçici global amnezi • Anozognozi • Asomatognozi

 14. Mental fakülteler • Bir şeyin öğrenilmesini ve hatırlanmasını sağlayan mekanizmalar (gelecekteki eylemlerin dayanağı olan) • Bir şeyi öğrenmenin ve hatırlamanın farkındalığı

 15. Bilincin anatomisi

 16. Bilincin anatomisi • Retiküler aktivatör sistem (RAS) • Beyin sapındaki çekirdeklerden başlar ve beynin birçok bölümüne dağılır • Hipotalamik alanlar • Preoptik alan (NREM uykusu) • Posterior hipotalamus (uyanıklık) • Suprakiyazmatik çekirdek • Sirkadiyan ritm

 17. Diencephalon Thalamus Level 3 Mesen- cephalon Level 2 Pons Beyinsapı Cerebellum Level 1 Medulla oblongate Reticular formation Bilincin anatomisi

 18. RAS – retiküler aktivatör sistem • Bilinçlilik ve uyanıklılık • Zayıf ve tekrarlayan uyarıları filtreleme

 19. Retiküler formasyon • Uyku/uyanıklık • Kas tonusu • Ağrı modülasyonu

 20. RAS’ın nörotansmitterleri • GABA-Düzenleyici • Bazal önbeyin • ACh -  Uyarım • ventral retiküler formasyon • NE -  Uyarım • lokus seruleus • 5HT -  Uyarım • Rafe çekirdeği

 21. RAS’tan yaygın dağılım -> uyarım Talamus ve kortekse ‘spesifik’ duyusal uyarılar Bazal önbeyin “Spesifik olmayan” duyusal kollateral aksonlar Talamus Ön akım Arka akım

 22. Limbik sistem- Visseral Beyin • Hipotalamus • Nukleus akkumbens • Amigdaloid çekirdekler • Orbitofrontal korteks

 23. Dorsolateral Prefrontal Korteks • Çalışma belleği ile ilgilidir • Talamusla bağlantıları aracılığı ile davranışı uyumlandırır ve düzenler • Üst bölgesi zamana ait ipuçlarını kullanarak davranışı yönetir • Visuospasiyal süreçler gerçekleşir

 24. Bilincin nörobiyolojisi • Global bütünleşmiş alanlar (Kinsbourne) • Senkronize ossilasyonlar (Singer 1999, Crick ve Koch 1990) • NMDA-aracılı geçici nöral temsilciler (Flohr 1995) • Kortikal aktivasyonun talamikmodulasyonu (Llinas 2001) • Reentrant kortikal looplar (Edelman 1989) • Frontal ve ortabeyin yapıları arasında sürekli eylem- öngörü- değerlendirmeyi sağlayan loopların karşılaştırıcı mekanizmaları (Gray 1995) • Sol hemisfere dayalı yorum süreçleri (Gazzaniga 1988) • Frontal-limbik bağlantılara (Damasio 1999) ya da periaqueductal graye (Panksepp 1998) dayalı duygusal somatosensoriyel süreçler

 25. Bilincin nörobiyolojisi • NMDA-temelli plastisite, talamusun kortekseözel bağlantıları ya da düzenli ossilasyonlar bilinçli yaşantıların kısa sürede oluşumuna katkıda bulunurlar • Yaygın nöral kalıplar ve düzenlemeler özelleşmiş beyin yapılarında oluşan lokal aktivitelerin bilinçl yaşantıları oluşturmak üzere bütünleştirilmesini gerektirir • Sol hemisfer yorumlayıcı işlemler aracılığı ile bilinçli bir self-awareness oluşturarak her bireyin öyküsüne temel olur.