napoleonin valtakauden uudistukset n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Napoleonin valtakauden uudistukset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Napoleonin valtakauden uudistukset - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Napoleonin valtakauden uudistukset. Napoleonin lainsäädäntö (1804-1810) länsimaisen yhteiskunnan perusperiaatteiden kiteyttäjänä: Taustalla Ranskan vallankumous (1789); Taustasyyt? Maailmanhistorian käännekohta; uuden ajan alku;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Napoleonin valtakauden uudistukset' - geoff


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
napoleonin valtakauden uudistukset
Napoleonin valtakauden uudistukset

Napoleonin lainsäädäntö (1804-1810) länsimaisen yhteiskunnan perusperiaatteiden kiteyttäjänä:

 • Taustalla Ranskan vallankumous (1789);
 • Taustasyyt?
 • Maailmanhistorian käännekohta; uuden ajan alku;
 • Valistuksen kauden uudistukset Euroopassa (Preussin siviililaki 1794 oli ”välivaiheen” laki);
 • Taustalla klassillinen tilanne, jossa yhteiskunnallinen todellisuus oli ajanut olemassa olevien instituutioiden ja lainsäädännön ohi;
 • Sääty-yhteiskunnan eriarvoisuutta pönkittäneet rakenteet joutuivat valistusajattelijoiden kritiikin kohteeksi. Yhdenvertaisuuden toteuttaminen eri elämänalueilla oli keskeinen vaatimus;
 • Sääty-yhteiskunnasta teollistuvaan markkinatalousyhteiskuntaan
preussin yleinen maanlaki 1794
Preussin yleinen maanlaki (1794)
 • Valistuksen kauden kodifikaatiot (vrt. absolutismi);
 • Pyrkimykset laaja-alaiseen oikeuden uudistamiseen;
 • 1794 laki ”välivaiheen” kodifikaationa;
 • Ajatus rationaalisesti lainsäätäjästä: pyrkimys aukottomaan ja kaikenkattavaan sääntelyyn;
 • Vanhakantaiset piirteet: systematiikka, kasuistisuus;
 • Modernit piirteet: lakisidonnaisuuden ja yksityisen omistusoikeuden vahvistaminen;
 • Epäluottamus tuomareita kohtaan;
 • Yhteiskunnallisten valtasuhteiden kompromissi!
napoleonin oikeudelliset uudistukset
Napoleonin oikeudelliset uudistukset
 • Vallankumouksesta tasavallan kautta Napoleonin yksinvaltaan (1799, 1804-1814)
 • Ihmisoikeuksien julistus (1789), perustuslaki (1791); monarkiasta tasavaltaan, kansalaisten oikeudet, yhdenvertaisuuden periaate;
 • Hallinnon keskittäminen, verotuksen tehostaminen;
 • Kodifikaatiot 1804-1810;
 • Modernin oikeuden synty;
 • Napoleonin henkilökohtainen panos huomattava (erityisesti avioeroa koskeva sääntely)
code civil 1804
Codecivil 1804
 • Yksi maailmanhistorian merkittävimmistä kodifikaatioista: oikeuden ”pyhä kirja”!
 • 2281 artiklaa, 464 sivua;
 • Kielellisesti loistava;
 • Siihen koottiin pohjoisranskalaista tapaoikeutta ja roomalaisvaikutteista Etelä-Ranskan oikeutta;
 • Systematiikka klassinen: henkilöt, esineet, velvoitteet (sopimukset);
 • Pyrkimys aukottomuuteen, kaikenkattavaan sääntelyyn.
 • Tulkintakielto. Epäluottamus tuomareihin!
code civil sis lt ja reseptio
CodeCivil (sisältö ja reseptio)
 • Yhdenvertaisuuden periaate;
 • Sopimusvapaus;
 • Yrittämisen vapaus (elinkeinovapaus);
 • Oikeussubjektien määrän kasvu;
 • Tavoitteena ennustettavuus ja oikeusvarmuus taloudellisissa suhteissa;
 • Vallankumouksen saavutukset säilyivät, vaikka Napoleonin jälkeinen Eurooppa siirtyi ”taantumuksen aikaan”;
 • Napoleon otettiin vastaan uudistusten airuena;
 • Laaja reseptio eri puolille Eurooppaa ja Euroopan ulkopuolelle (Latinalainen Amerikka, Aasia);
 • Miksi? Laki kiteytti markkinatalouden perusperiaatteet selkeästi. Siksi lailla oli ”tulevaisuus puolellaan.”
kirjallisuutta
Kirjallisuutta
 • Abulafia, David: The Great Sea: A Human history of the Mediterranean (2011);
 • Björne, Lars; Oikeusjärjestelmän kehityksestä (1979);
 • Van Caenegem, R.C.: EuropeanLaw in the Past and the Future (2002);
 • Jyränki, Antero: Lakien laki (1989);
 • Kekkonen, Jukka: Muutos ja jatkuvuus – näköaloja oikeushistoriaan (2003);
 • Kekkonen, Jukka: Kontekstuaalinen oikeushistoria (2008);
 • Ylikangas, Heikki: Miksi oikeus muuttuu? (1983);