Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor: Mgr. Marie Makovská PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor: Mgr. Marie Makovská

Autor: Mgr. Marie Makovská

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Autor: Mgr. Marie Makovská

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 15.1 (Ne)Bezpečný internet Internet nás přitahuje pro své nesčetné možnosti; dopisování na internetu se však při naší neznalosti a bezbrannosti může změnit ve vydírání, dětskou prostituci, dětskou pornografii, nabízení omamných látek a další. Proto je důležité se řádně seznámit s pravidly bezpečného chování ve virtuálním světě. Samotný internet je vymyšlený tak, aby nikomu neublížil. Co jej může činit nebezpečným jsou pouze lidé a jejich jednání. Všude, kde se společně schází lidé, vznikají nějaká pravidla nebo přímo zákony. Které zákony nesmím na internetu porušit? O ochraně osobních údajů Zákon o právu autorském Omezování osobní svobody a jiné dle Trestního zákona Jakými pravidly se na internetu řídit: NETIKETA Autor: Mgr. Marie Makovská

  2. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 15.2 Co už známe – Desatero bezpečného internetu Desatero bezpečného chování na internetu podle Nadace Naše dítě : 1. Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař! 2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou! 3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk! 4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi! 5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily! 6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů! 7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje, okamžitě opusť webovou stránku! 8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků! 9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy! 10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš! Kam se obrátit o pomoc: http://seznamsebezpecne.cz/ http://oznamte.internethotline.cz/ Linka bezpečí: 116 111 Policie ČR: 158

  3. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 15.3 Nové pojmy – zneužití internetu k trestné činnosti Šikanování jiné osoby (např. ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.) s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií. KYBERŠIKANA Nelegální distribuce a kopírování programů. Platíte za právo programy používat, nemůžete však instalovat kopie na jiné počítače nebo software poskytovat kolegům. SOFTWAROVÉ PIRÁTSTVÍ Na internetu najdete různé názorově vyhrocené weby – krom ultrapravice (fašismus, nacismus a neonacismus) a ultralevice (anarchismus, bolševismus) se můžete setkat i s extrémními náboženskými ideologiemi (vesmírní lidé) anebo třeba s hnutími propagujícími anorexii či bulimii (proana, promia). EXTREMISMUS Druh pornografie, v rámci které jsou dítě či děti zobrazeny jako sexuální aktéři či objekty. Pedofilie je v odborném pojetí trvalá nebo dlouhodobá náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem převážně nebo výlučně vůči nedospělým osobám, chlapcům nebo dívkám. DĚTSKÁ PORNOGRAFIE ZNEUŽITÍ OBCHODNÍCH A PLATEBNÍCH SYSTÉMŮ • Podvody v oblasti online platebních systémů, například platba kartou při nákupu v internetových obchodech. • Snaha internetových podvodníků vylákat z uživatelů přihlašovací údaje, které posléze mohou zneužít přístupem k jejich účtu. Doba, kdy policie našla většinu kradeného zboží především v bazarech či jiných kamenných obchodem, je dávno pryč. V současnosti zloději či překupníci prodávají odcizené věci téměř výhradně na internetu přes různé inzertní servery či bazary a také často přes aukce. KRADENÉ ZBOŽÍ

  4. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 15.4 Na co si dávat na internetu pozor SEZNAM SE BEZPEČNĚ Filmy určené dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečích, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. Autorské právo • Je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. • Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod. • Prostřednictvím autorského práva státposkytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu. • Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví. 7 zlatých pravidel internetových nákupů Základní pravidla bezpečného nakupování na internetu. 1. Zvol bezpečná hesla a nikomu je nesvěřuj. 2. Pozor na ochranu osobních údajů. 3. Je obchod seriózní? 4. Pročti si podmínky nákupu. 5. Prostuduj si kupované zboží. 6. Plať bezpečně. 7. Něco se ti nelíbí? Zboží můžeš do 14 dnů vrátit!

  5. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 15.5 Cvičení Najdi na internetu další příklady porušení zákona na internetu a vyvozených důsledků. Najdi na internetu další příklady hoaxu – nepravdivé, smyšlené, poplašné zprávy. SKANDÁL: mlékárenské společnosti mohou ze zákona prošlé mléko až pětkrát přepasterizovat a uvést znovu do prodeje.Je nutno velmi dobře prohlédnout tetrapack, jestliže najdete 12 45 - tj. chybí 3 - pak se jedná o mléko, jež třikrát prošlo a bylo třikrát přepasterizované. A ovšem v krabici je každé balení jiné. De facto pijeme špinavou vodu! Vyber z následujících stránek důvěryhodné zdroje: http://www.zsnastrani.cz/http://www.blesk.cz/http://www.cnn.comhttp://www.wikipedia.czhttp://www.lamer.czhttp://www.ananan.wz.cz

  6. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 15.6 Pro šikovné Prohlédni si prezentace na odkazu e-nebezpeci a zkus správně spojit pojmy a definice. SPAM poplašná zpráva, nepravdivá falešná zpráva, kanadský žertík nečekané fyzické napadení nahrávané na mobil či telefon HOAX nevyžádaná pošta HAPPY SLAPPING • tráví většinu volného času u obrazovek Tv nebo počítače PHISHING nebezpečné pronásledování prostřednictvím informační a komunikační technologie SCREENAGER KYBERSTALKING • krádež citlivých osobních údajů (PIN, hesel, …) Správné řešení

  7. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatics 15.7 CLIL – Internet SafetyBasics • Never share your name, school, age, phone numberor address • Never send pictures to strangers • Keep passwords private (except to parents) • Never open emailsfrom strangers – it may contain viruses that can harm a computer • Immediately tell an adult if something mean or creepy happens.

  8. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 15.8 Test – Bezpečný internet Test na známku Správnéodpovědi:

  9. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 15.9 Použité zdroje, citace Zdroje: obrázky z databáze klipart http://www.zsvltava.cz/informatika/index.php?art=informatika-internet slide 1 http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/slide 1 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_zakon/slide1 http://bezpecnyinternet.cz/slide 2, 3, 8 http://seznamsebezpecne.cz/slide 2, 3 http://oznamte.internethotline.cz/slide 2 http://www.bezpecne-online.czslide 1, 4 http://www.tyden.cz/slide 5 http://www.ceskatelevize.czslide 5 http://regiony.impuls.czslide 5 http://www.hoax.cz/hoax/slide 5 http://e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/prezentace-pro-studentyslide 6 http://www.commonsensemedia.orgslide 7 http://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/informatika/testy/testy.php?go=bezpeci_01slide 8

  10. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Informatika 15.10 Anotace