Download
pla d evacuaci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLA D’EVACUACIÓ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLA D’EVACUACIÓ

PLA D’EVACUACIÓ

133 Views Download Presentation
Download Presentation

PLA D’EVACUACIÓ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PLA D’EVACUACIÓ I.E.S. JUNÍPER SERRA

 2. Què és el pla d’evacuació? • És un document que conté les accions a dur a terme en cas d’emergència per a aconseguir una evacuació ràpida i segura. • Serveix per a saber: • què fer i com • en quin ordre • com hem d’organitzar-nos • L’objectiu és protegir la salut dels alumnes davant una emergència

 3. Tipus d’emergència • Incendi • Vessaments • Explosió • Amenaça de Bomba

 4. Durant l’evacuació… • … la consergeria farà de centre de control i coordinació. • … les accions han de realitzar-se coordinadament per a poder actuar de forma ràpida i eficaç, i així aconseguir l’objectiu.

 5. Com sabrem quan s’ha d’evacuar el centre? Quan soni l’alarma d’evacuació … … es posarà en funcionament el dispositiu d’evacuació

 6. QUÈ HEM DE FER?

 7. Durant l’evacuació: • Has de mantenir la calma • No has de cridar

 8. Ha de ser una evacuació ràpida i ordenada • Seguint les indicacions del professor, hem de sortir: • en ordre • de pressa però sense córrer • sense empènyer els altres

 9. PASSOS A SEGUIR • Actuar d’acord amb les indicacions del professor • No improvisar MAI • Abans de sortir de classe: • Tancar les finestres • No endur-se els objectes personals per a evitar retards • Sortir en ordre per a dirigir-se cap al lloc de trobada.

 10. Durant l’evacuació… • Ajuda els teus companys si ho necessiten • No t’apartis del teu grup • No tornis enrere • No et paris en les portes de sortida

 11. Què fer si en sonar l’alarma.. • … estàs fora de la teva classe però en la mateixa planta, has de tornar a ella. • … estàs en una planta diferent a la de la teva classe, uneix-te al grup més proper.

 12. Si perds alguna cosa pel camí, no et paris

 13. ORDRE D’EVACUACIÓ

 14. Ordre d’evacuació • Mentre s’evacua la planta baixa, els altres es preparen. • Després de la planta baixa, el primer i segon pis, per aquest ordre. Hem de sortir per aquest ordre per a mantenir buides les sortides.

 15. Les fletxes indiquen la direcció d’evacuació

 16. Una vegada fora de l’edifici… • … ens dirigirem cap al punt de trobada

 17. Arribada al punt de trobada • Una vegada en el punt de trobada es farà un recompte d’alumnes • Si no estaves amb la teva classe en sonar l’alarma, uneix-te a ella quan arribis