Download
strategisch personeelsbeleid bij brabant water n v n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategisch Personeelsbeleid bij Brabant Water N.V. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategisch Personeelsbeleid bij Brabant Water N.V.

Strategisch Personeelsbeleid bij Brabant Water N.V.

344 Views Download Presentation
Download Presentation

Strategisch Personeelsbeleid bij Brabant Water N.V.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Strategisch Personeelsbeleid bij Brabant Water N.V.

 2. Waterleidingbedrijven Nederland* WBG 280 *aansluitingen (x1000) 01-01-2013 WMD 190 PWN 750 Waternet 480 Dunea 600 Vitens 2400 330 Oasen Evides 1000 Brabant Water 1100 WML 530

 3. Kengetallen • Productie in m3 per jaar 180 miljoen • Leidingnet 18.000 km • Aantal aansluitingen 1,1 miljoen • Aantal inwoners 2,4 miljoen • Aantal waterproductiebedrijven 30 • Omzet per jaar € 200 miljoen • Aantal medewerkers 800

 4. Kengetallen personeel

 5. Strategisch? • Denken ‘op termijn’; toekomstfocus • ‘Selffulfilling prophecy’ en “self-denying prophecy” • Ontwikkelingen in maatschappij • Ondersteuning realisatie bedrijfsdoelen/ambitie Personeelsbeleid? • Alles wat te maken heeft met mens en organisatie

 6. Ondernemingsplan 2016 Brabant Water Interne ontwikkelingen • Efficiency • Klantgericht werken • Resultaatgericht sturen • Goed werkgeverschap

 7. Externe ontwikkelingen • Arbeidsmarkt krimpt (ontgroening, grijze golf) • Het nieuwe werken (eigentijds werken/ privé-werk balans) • Digitalisering/social media • Langer doorwerken • Sociaal economisch wordt meer verantwoordelijkheid bij burgers gelegd

 8. Interne ambitie en externe ontwikkeling leiden tot 4 strategische HR speerpunten: Programma Collega 2016: • Duurzame inzetbaarheid • Flexibilisering • Personeelsvoorziening • Overige Vormgeving: via beleid en instrumenten

 9. Duurzame inzetbaarheid • Bewustzijn verhogen • Gesprekscyclus leidinggevende <-> medewerker • Vitaliteit/leefstijl • WAI

 10. Vervolg duurzame inzetbaarheid • Employability budget versterken • Opleidingen • Aanvullende mobiliteitsinstrumenten (talentbenutting, jobrotation, functiewisselingen) • Versterken bestaande instrumenten

 11. Flexibilisering • Werkplek • Arbeidsvoorwaarden gedifferentieerd belonen • Functie-inhoud generieke functieprofielen, talentbenutting

 12. 3. Personeelsvoorziening • Efficiënt wervingsproces • Werkgeversimago versterken • Als werkgever gekend zijn - contacten opleidingsinstelling Hbo/Mbo - stagiaires - trainees

 13. 4. Overige bedrijfsvoeringsaspecten • Nieuwe gesprekscyclus leidinggevende/medewerker (méér wat, hoe bepaalt medewerker; resultaatgericht, duurzame inzetbaarheid • Generatiemanagement • Talentmanagement - meer inzetten op kwaliteiten • Strategische personeelsplanning via P&O-adviseurs

 14. Samen!