html5-img
1 / 9

Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1257

Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1257 Klíčová aktivita: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji. výuky cizích jazyků Šablona číslo: VY_22_1_17 Název výukového materiálu: Ovoce, zelenina Tematický okruh: Jazyk a jazyková komunikace

genica
Download Presentation

Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1257

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1257 • Klíčová aktivita: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji. výuky cizích jazyků • Šablona číslo: VY_22_1_17 • Název výukového materiálu: Ovoce, zelenina • Tematický okruh: Jazyk a jazyková komunikace • Předmět: Anglický jazyk • Ročník: 5. • Klíčová slova: slovní zásoba k tématu ovoce, zelenina, otázka s „do“ • Autor: Mgr. Lada Jelašičová Materiál vytvořen: Září 2012 • Anotace: rozvoj a upevnění slovní zásoby na téma ovoce, zelenina, otázka – přítomný čas prostý /sloveso like/

  2. Do youlikebananas?

  3. Co dobrého si dáme dnes? • banana banán • tomatoe rajské jablíčko • orange pomeranč • lemon citron • cabbage zelí • pear hruška • egg vajíčko • toast toust • strawberry jahoda • cherry třešeň

  4. Doplň chybějící písmenka. • E _ _ , T O _ _ T, S T R _ _ _ E R _ _ • C H E _ _ Y, B _ N _ N _ , L _ M _ _ N, • O R _ N _ E, P _ A R,

  5. Zkus najít nová slovíčka v přesmyčkách. nabana………………......... gge……………………………. reap………………………….. matoeto…………………….. monle………………………… berrystraw………………………………. yrcher…………………………. gecabba………………………….

  6. Nauč se nové potraviny v množném čísle. • bananas • tomatoes • pears • cabbages • toasts • eggs • oranges • lemons • Pozor na množné číslo slov: strawberries, cherries

  7. Jak se zeptat, jestli má někdo něco rád? • Použijeme sloveso like ve 2. osobě č.j. K tvorbě otázky potřebujeme pomocné sloveso – do-. • Do youlikebananas? • Do youlikestrawberries? • Budeme odpovídat krátce: • Yes, I do. Ano, mám. • No, I don´t.Ne, nemám.

  8. Ptejte se na následující obrázky.

  9. Použité zdroje • Obrázky byly použité z klipartu www.microsoft.office.com

More Related