wydzia elektroniki kierunek elektronika i telekomunikacja prezentacja ezi 11 kwietnia 2007 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 11 kwietnia 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 11 kwietnia 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 11 kwietnia 2007. Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice. Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice - EZI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 11 kwietnia 2007' - geneva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wydzia elektroniki kierunek elektronika i telekomunikacja prezentacja ezi 11 kwietnia 2007

Wydział ElektronikiKierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJAPrezentacja EZI11 kwietnia 2007

Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice

charakterystyka specjalno ci zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi
Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice - EZI
 • Absolwenci specjalności EZI uzyskują szeroką wiedzę z zakresu wykorzystania metod i środków informatyki, w tym techniki mikroprocesorowej. Nabywają umiejętności
  • Posługiwania się technikami informatycznymi w pracach inżynierskich,
  • Tworzenia i wykorzystywania oprogramowania dla komputerów i systemów komputerowych,
  • Wykorzystywania technik komputerowych dla analizy, projektowania, sterowania, optymalizacji i symulacji systemów (produkcji, sterowania, zarządzania),
  • Projektowania i eksploatacji urządzeń wykorzystujących technikę mikroprocesorową.
charakterystyka specjalno ci zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi c d
Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIc.d.
 • Program kształcenia obejmuje analizę inżynierską, w tym
  • metody i techniki analizy oraz modelowanie złożonych procesów produkcji, zarządzania, sterowania,
  • zastosowania badań operacyjnych,
  • tworzenie modeli na podstawie danych empirycznych,
  • akwizycję i analizę danych,
  • bazy danych,
  • metody numeryczne,
  • technikę przesyłania informacji w sieciach komputerowych,
  • projektowanie i uruchamianie specjalizowanych urządzeń mikroprocesorowych.
charakterystyka specjalno ci zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi c d1
Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIc.d.
 • Dzięki szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej absolwenci są przygotowani do pracy w zakresie wykorzystywania systemów sieci komputerowych w przedsiębiorstwach, w tym w działach produkcyjnych, zarządzania, zbierania i przetwarzania informacji.
 • Są również przygotowani do pracy w mniejszych firmach, w tym także usługowych, o szerokim zakresie działalności, np. udzielania konsultacji, opracowywania jednostkowych systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem, projektowania, konstrukcji i eksploatacji specjalizowanych urządzeń mikroprocesorowych.
zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi przyk adowe tematy prac dyplomowych do 2006
Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIPrzykładowe tematy prac dyplomowych – do 2006
 • Przetwarzanie sygnałów EKG na stanowisku komputerowym lekarza specjalisty
 • Modelowanie kształtu i ruchu animowanych postaci
 • Algorytm sterowania pracą sieci wodociągowej z zanieczyszczeniami
 • Funkcjonowanie i konfiguracja warstwy sieciowej w systemach Unix – system symulacji sieci komputerowej
 • Sieci neuronowe w modelowaniu fraktalnych obiektów
 • Metody redukcji wymiaru w rozpoznawaniu obrazów
 • Optymalizacja rozmieszczenia elementów elektronicznych w pakiecie
 • Kompresja falkowa filmów
 • Instytutowa baza danych pracowników wyższej uczelni
 • Heurystyczne metody poprawiania rozwiązań konstrukcyjnych w zadaniach optymalizacji rozkroju surowca
zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi przyk adowe tematy prac dyplomowych 2006
Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIPrzykładowe tematy prac dyplomowych – 2006
 • Metodologia tworzenia sieci komputerowej w oparciu o systemy typu UNIX w średniej wielkości przedsiębiorstwie
 • System zarządzania siecią komputerową LAN
 • Zastosowanie funkcji falkowych do analizy sygnałów biomedycznych
 • Analiza i implementacja algorytmów szyfrowania danych dla systemów pracy zdalnej
 • Internetowy serwis wspomagający pracę lekarza specjalisty
 • Metody identyfikacji postaci w oparciu o technikę motion capture
 • Model wykładu elektronicznego z generatorem testów o zmiennym współczynniku złożoności
 • Redukcja danych w badaniach przyrodniczych
 • Metodologia projektowania systemów sieciowych na przykładzie "Systemu zgłaszania usterek w obiektach uczelni wyższej„
 • Wybrane zagadnienia optymalizacji rozkroju surowca
zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi przyk adowe tematy prac dyplomowych 2006 c d
Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIPrzykładowe tematy prac dyplomowych – 2006, c.d.
 • Analiza efektywności algorytmów wyszukujących w systemie ORACLE
 • System wspomagania nauczania dla niewielkiej jednostki dydaktycznej. Zastosowanie technik programowania zwinnego
 • Wyszukiwanie podobieństw między sygnałami w bazach danych
 • Zastosowanie sieci neuronowych do identyfikacji odręcznego podpisu
 • Minimalizacja czasu cyklu w systemie wytwarzania o strukturze zadaniowej
 • Badania symulacyjne doboru parametrów sieci złożonej
 • Dekompresja sekwencji video w standardzie MPEG 2000 w urządzeniach przenośnych
 • Rozproszony system akwizycji danych o wysokiej dyspozycyjności
zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi prace dyplomowe promotorzy
Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIPrace dyplomowe – Promotorzy

dr inż. Balik Franciszek

dr Bożejko Wojciech

dr inż. Greblicki Jerzy

dr hab. inż. Hasiewicz Zygmunt

dr inż. Janiczek Tomasz

dr inż. Klempous Ryszard

dr Klosov Oleksandr

dr inż. Kordecki Henryk

dr inż. Kotowski Jerzy

prof. dr hab. inż. Rafajłowicz Ewaryst

dr hab. inż. Skubalska-Rafajłowicz Ewa

prof. dr hab. inż. Smutnicki Czesław

dr inż. Mzyk Grzegorz

dr inż. Paluszyński Witold

dr inż. Pempera Jarosław

dr inż. Szlachcic Ewa

dr inż. Śliwiński Przemysław

dr inż. Ułasiewicz Jędrzej

slide10

Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIPrzykładowy sukces

Wyniki XX Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego w 2003 roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

Rozstrzygnięto XX Ogólnopolski Konkurs PTI (…). Do konkursu zgłoszono 37 prac, wykonanych w roku akademickim 2002/2003 w czternastu krajowych wyższych uczelniach: w AGH (5), w Politechnice Gdańskiej (2), (…) w Politechnice Wrocławskiej (9) (…).

Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2003 we Wrocławiu Komisja Konkursowa w składzie: (…) uwzględniając opinie recenzentów prac konkursowych, po dyskusji ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu:

……………………………

Drugą nagrodę, w wysokości 1,600 zł otrzymał mgr inż. Bartosz Jabłoński, za pracę pt. Metody porównywania generatorów animowanych postaci ludzkich,wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Elektroniki, Instytut Cybernetyki Technicznej, promotor: dr inż. Ryszard Klempous)

ko o naukowe student w ezi
Koło Naukowe Studentów EZI

Koło Naukowe EZI działa od marca 2004 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Specjalność Zastosowania Komputerów w Technice (EZI). Koło zrzesza głównie studentów tej specjalności, ale jest otwarte dla wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej.

Celem działalności Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat wykorzystania metod i środków informatyki, w tym techniki mikroprocesorowej, w różnych gałęziach techniki.

Koło realizuje swoje cele regulaminowe poprzez:

 • Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym;
 • Ogłaszanie prac w czasopismach i biuletynach;
 • Organizowanie odczytów, wykładów, spotkań, konferencji i seminariów związanych z działalnością Koła;
 • Wykształcanie interdyscyplinarnego myślenia o technikach komputerowych przez łączenie nauki o inżynierii komputerowej z innymi dyscyplinami naukowymi;
 • Wygłaszanie prelekcji i wykładów przez praktyków przemysłowych;
 • Nawiązywanie kontaktów z firmami poprzez organizacje wycieczek i praktyk;
 • Inspirowanie i organizowanie współpracy różnych Kół Naukowych zarówno z Politechniki Wrocławskiej jak i spoza niej, m.in. celem prowadzenia działań interdyscyplinarnych;
 • Współpraca z osobami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie badań naukowych.
ko a naukowe student w barak i traf

http://www.barak.iiar.pwr.wroc.pl

http://www.traf.iiar.pwr.wroc.pl

Koła Naukowe Studentów BARAK i TRAF

14th Annual IEEE International Conference and Workshop on the

Engineering of Computer Based Systems (ECBS) Conference and Workshops: March 26th-29th, 2007 “Raising Expectations of Computer Based Systems” Conference location: Tucson, Arizona, USA

kns aktualno ci
KNS - Aktualności
 • I Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Programowaniu zespołowym KrakOpen www.krakopen.pl
 • Warsztaty fotograficzne www.digiphoto.pwr.wroc.pl
zastosowania in ynierii komputerowej w technice ezi kontakt
Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZIKontakt
 • http://diuna.iiar.pwr.wroc.pl
 • http://www.eka.pwr.wroc.pl
 • Opiekun Specjalności:Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Greblicki
 • Doradca Dziekana ds. Toku Studiówdr inż. Jerzy Kotowski
  • pok. 219 C-3
  • tel. 071 3203852
  • mail: jerzy.kotowski@pwr.wroc.pl
 • Zapraszam: wtorek, czwartek, godz. 13.15, sala 219 C-3
ad