rinnakkaisl ketutkimus 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rinnakkaislääketutkimus 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rinnakkaislääketutkimus 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Rinnakkaislääketutkimus 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Rinnakkaislääketutkimus 2010. Rinnakkaislääketeollisuus ry. Toukokuu 2010. TNS Gallup Oy. Sisältö. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 3 Tutkimuksen menetelmä ja tutkimukseen osallistuneet 5 Yhteenveto ja johtopäätökset 8 Tulokset 12

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rinnakkaislääketutkimus 2010' - geneva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rinnakkaisl ketutkimus 2010

Rinnakkaislääketutkimus 2010

Rinnakkaislääketeollisuus ry

Toukokuu 2010

TNS Gallup Oy

sis lt
Sisältö
 • Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 3
 • Tutkimuksen menetelmä ja tutkimukseen osallistuneet 5
 • Yhteenveto ja johtopäätökset 8
 • Tulokset 12
  • Edullisemman lääkevalmisteen tarjoaminen 13
  • Rinnakkaislääkkeiden käyttö 17
  • Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä 24
  • Rinnakkaislääkkeiden laatu suhteessa odotuksiin 28
  • Säästöt rinnakkaislääkkeiden käytöstä 30
  • Tietämys viitehintajärjestelmästä 34
  • Mielipiteet rinnakkaislääkkeitä koskevista väittämistä 36

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

tutkimuksen tausta ja tavoitteet1
Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
 • Tämän tutkimuksen on tilannut Rinnakkaislääketeollisuus ry, ja tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy.
 • Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten
  • asenteita rinnakkaislääkkeitä kohtaan
  • kokemuksia rinnakkaislääkkeiden käytöstä
  • tietämyksen tasoa viitehintajärjestelmästä.
 • Rinnakkaislääketeollisuus ry on teettänyt osin vastaavan tutkimuksen myös vuosina 2005, 2007, 2008 ja 2009. Tämän tutkimuksen tuloksia verrataan soveltuvin osin näihin aiempien vuosien tutkimustuloksiin.

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

tutkimuksen menetelm t ja tutkimukseen osallistuneet
Tutkimuksen menetelmät ja tutkimukseen osallistuneet
 • Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti internet-kyselynä.
 • Tiedot kerättiin valtakunnallisesti edustavan Gallup Forum –tutkimuspaneelin avulla.
 • Tutkimuksen näyte koostui 35-69–vuotiaista suomalaisista.
 • Haastattelut tehtiin 6 -12.5.2009 välisenä aikana.
 • Yhteensä vastaajia vuonna 2010 oli 1058.
 • Vuosina 2008 ja 2009 tutkimusmenetelmä oli samanlainen kuin tässä vuoden 2010 tutkimuksessakin. Vuonna 2007 tutkimus toteutettiin internetkyselynä Gallup Forumin kautta 45-64-vuotiaille ja puhelinhaastatteluin 65-79-vuotiaille. Vuonna 2005 tutkimus tehtiin 45-64-vuotiaiden parissa internetkyselynä Gallup Forumin kautta. Eri vuosien tutkimuksista keskenään vertailukelpoisia ovat tulokset 45-64-vuotiaiden osalta.

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

vastaajien taustatiedot kaikki vastaajat n 1058
Vastaajien taustatiedotKaikki vastaajat, n=1058

%

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

yhteenveto
Yhteenveto

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

 • Selvä enemmistö (71 %) vastaajista on käyttänyt rinnakkaislääkkeitä. Vastaajista 6% ei osaa sanoa, onko käyttänyt rinnakkaislääkkeitä ja 22 % vastaajista ei ole käyttänyt.
 • Käyttäjistä valtaosa (86 %) on tyytyväisiä rinnakkaislääkkeisiin. Erittäin tyytyväisiä rinnakkaislääkkeisiin on vajaa kolmannes käyttäjistä. Ei täysin tai ei lainkaan tyytyväisiä on kymmenesosa rinnakkaislääkkeiden käyttäjistä. Eniten tyytymättömiä käyttäjiä löytyy yli 65-vuotta täyttäneistä vastaajista.
 • Yli puolet käyttäjistä kokee rinnakkaislääkkeiden laadun vastanneen odotuksiaan, 55% on täysin samaa mieltä väittämän kanssa.
 • Kolmasosa käyttäjistä kokee säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä erittäin paljon tai paljon ja selvä enemmistö (94 %) ainakin jonkin verran.
 • Enemmistö vastaajista (61%) tietää mielestään ainakin suunnilleen, mitä viitehintajärjestelmä tarkoittaa. Vajaa viidennes (18 %) vastaajista ei ole edes kuullut viitehintajärjestelmästä, ja loput (21 %) ovat kuulleet vain sanan, mutta eivät tiedä, mitä se tarkoittaa.
 • Vastaajat suhtautuvat hyvin myönteisesti rinnakkaislääkkeisiin riippumatta siitä, ovatko he käyttäneet rinnakkaislääkkeitä vai eivät. Lääkkeitä käyttäneiden asenteet ovat edelleen jonkin verran myönteisempiä kuin ei käyttäneiden.
yhteenveto kehitys 45 64 vuotiaat
Yhteenveto, Kehitys (45-64-vuotiaat)

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

 • Käyttö:
  • Rinnakkaislääkkeiden käyttö on pysynyt samalla tasolla kuin vuosin 2009 ja 2008.
 • Tyytyväisyys:
  • Erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä rinnakkaislääkkeisiin on eri vuosina ollut tasaisesti noin 90% rinnakkaislääkkeitä käyttäneistä.
 • Kokenut säästäneensä:
  • Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet kokevat säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä jälleen tänä vuonna hieman harvemmin kuin edellisinä vuosina.
  • Erittäin paljon tai paljon säästöä kokeneiden osuus on vuonna 2010 34 %, 2009 40 %, ja vuonna 2008 45 %.
johtop t kset
Johtopäätökset

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

 • Rinnakkaislääkkeiden käyttö on yleistä, ja niitä käyttäneet ovat yleensä olleet tyytyväisiä. Rinnakkaislääkkeet on koettu edullisemmiksi, turvallisiksi, tehokkaiksi ja laadukkaiksi.
 • Vaikka kuluttajaryhmät suhtautuvat rinnakkaislääkkeisiin pääasiassa myönteisesti, niitä käyttäneiden ja ei-käyttäneiden suhtautumisessa on yhä kuitenkin aste-ero siten, käyttäneet suhtautuvat näihin lääkkeisiin hieman myönteisemmin. Tämä osoittaa, että
  • lääkkeissä ei ole vikaa, koska käyttäminen ei ole juurikaan johtanut huonoihin kokemuksiin tai kielteisiin mielipiteisiin
  • ei-käyttäjienkin mielipiteet ovat myönteisiä, vaikka omia käyttökokemuksia ei olekaan. Jos verrataan tämän tutkimuksen tuloksia muiden aihealueiden tutkimustuloksiin, jossa tarkastellaan käyttäjiä ja ei-käyttäjiä, mielipide-erot rinnakkaislääkkeissä ovat suhteellisen pienet.

 Tämän voikin tulkita ei-käyttäjien osalta enemmänkin epävarmuudeksi ottaa kantaa asioihin, joista itsellä ei ole kokemusta, kuin todellisesta kielteisemmästä suhtautumisesta tai epäluottamuksesta asiaan.

 • Vastaajista 88% kaipaa enemmän tiedotusta rinnakkaislääkkeistä, luku on sama sekä rinnakkaislääkkedien käyttäjien keskuudessa kuin ei-käyttäjien keskuudessa.
slide14
Onko sinulle ehdotettu 1.4.2009 jälkeen apteekissa asioidessasi edullisempaan, viitehintaiseen lääkkeeseen vaihtamista?Taustaryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

oletko itse joutunut kysym n l k rilt edullisempaa l kevalmistetta taustaryhmitt in
Oletko itse joutunut kysymään lääkäriltä edullisempaa lääkevalmistetta?Taustaryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

oletko itse joutunut kysym n apteekissa edullisempaa l kevalmistetta taustaryhmitt in
Oletko itse joutunut kysymään apteekissa edullisempaa lääkevalmistetta? Taustaryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

rinnakkaisl kkeiden k ytt kaikki vastaajat 2010 vs 2009
Rinnakkaislääkkeiden käyttöKaikki vastaajat 2010 vs 2009

Kaikki vastaajat 2010

(n=1058)

Kaikki vastaajat 2009

(n=1215)

%

%

%

%

%

%

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

rinnakkaisl kkeiden k ytt 2010 ik ryhmitt in
Rinnakkaislääkkeiden käyttö 2010Ikäryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

rinnakkaisl kkeiden k ytt 2009 ik ryhmitt in
Rinnakkaislääkkeiden käyttö 2009Ikäryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

rinnakkaisl kkeiden k ytt 2010 ammattiryhmitt in
Rinnakkaislääkkeiden käyttö 2010Ammattiryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

rinnakkaisl kkeiden k ytt 2009 ammattiryhmitt in
Rinnakkaislääkkeiden käyttö 2009Ammattiryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

rinnakkaisl kkeiden k ytt 45 64 vuotiaat vuosina 2005 2010
Rinnakkaislääkkeiden käyttö45-64 –vuotiaat vuosina 2005-2010

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

kokemukset rinnakkaisl kkeiden k yt st 2010 vs 2009
Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä2010 vs 2009

%

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

kokemukset rinnakkaisl kkeiden k yt st rinnakkaisl kett k ytt neet ik ryhmitt in
Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstäRinnakkaislääkettä käyttäneet ikäryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

kokemukset rinnakkaisl kkeiden k yt st rinnakkaisl kett k ytt neet 45 64 vuotiaat v 2005 2010
Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstäRinnakkaislääkettä käyttäneet 45-64 –vuotiaat v 2005-2010

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

rinnakkaisl kkeiden laatu on vastannut odotuksiani taustaryhmitt in
Rinnakkaislääkkeiden laatu on vastannut odotuksiani. Taustaryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

kokiko s st neens rinnakkaisl kkeiden k yt ll 2010 vs 2009
Kokiko säästäneensä rinnakkaislääkkeidenkäytöllä 2010 vs 2009

%

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

kokiko s st neens rinnakkaisl kkeiden k yt ll rinnakkaisl kett k ytt neet ik ryhmitt in
Kokiko säästäneensä rinnakkaislääkkeidenkäytöllä Rinnakkaislääkettä käyttäneet ikäryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

slide33
Kokiko säästäneensä rinnakkaislääkkeidenkäytöllä Rinnakkaislääkettä käyttäneet 45-64 –vuotiaat v 2005-2010

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

tiet k mit 1 4 2009 k ytt notetulla viitehintaj rjestelm ll tarkoitetaan kaikki vastaajat n 1058
Tietääkö mitä 1.4.2009 käyttöönotetulla viitehintajärjestelmällä tarkoitetaanKaikki vastaajat, n=1058

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

mielipiteet v itt mist 2010 kaikki vastaajat n 1058
Mielipiteet väittämistä 2010Kaikki vastaajat, n=1058

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

mielipiteet v itt mist 2009 kaikki vastaajat n 1215
Mielipiteet väittämistä 2009Kaikki vastaajat, n=1215

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

mielipiteet v itt mist 2010 rinnakkaisl kett k ytt neet n 756
Mielipiteet väittämistä 2010Rinnakkaislääkettä käyttäneet, n=756

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

mielipiteet v itt mist 2009 rinnakkaisl kett k ytt neet n 892
Mielipiteet väittämistä 2009Rinnakkaislääkettä käyttäneet, n=892

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

mielipiteet v itt mist 2010 ei rinnakkaisl kett k ytt neet n 237
Mielipiteet väittämistä 2010Ei rinnakkaislääkettä käyttäneet, n=237

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

mielipiteet v itt mist 2009 ei rinnakkaisl kett k ytt neet n 222
Mielipiteet väittämistä 2009Ei rinnakkaislääkettä käyttäneet, n=222

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

slide43
Kaikki Suomessa myytävät lääkkeet ovat turvallisia ja laadukkaita.Mielipide väittämästä taustaryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

haluan ett l k ri huomioi l kkeen hinnan l kett m r tess n mielipide v itt m st taustaryhmitt in
Haluan, että lääkäri huomioi lääkkeen hinnan lääkettä määrätessään.Mielipide väittämästä taustaryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

slide45
Rinnakkaislääke on yhtä tehokas ja turvallinen kuin alkuperäislääke.Mielipide väittämästä taustaryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

l k reiden tulisi m r t enemm n edullisia rinnakkaisl kkeit mielipide v itt m st taustaryhmitt in
Lääkäreiden tulisi määrätä enemmän edullisia rinnakkaislääkkeitä.Mielipide väittämästä taustaryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

slide47
Yhteiskunnan tulisi tiedottaa enemmän edullisemmista lääkevalmisteista.Mielipide väittämästä taustaryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

slide48
Rinnakkaislääkkeiden käyttö ei ole yhtä turvallista kuin alkuperäislääkkeiden käyttö.Mielipide väittämästä taustaryhmittäin

Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

rinnakkaisl ketutkimus 20101

Rinnakkaislääketutkimus 2010

Rinnakkaislääketeollisuus ry

Toukokuu 2010

TNS Gallup Oy

Projektinumero 78218