1 / 17

פרוייקט

פרוייקט. האח הגדול. מטרת הפרויקט. בניית רכב אוטונומי לביצוע משימות. ביצוע משימה מורכבת נסיעת הרכב בסביבה דינאמית בלתי מובנית. העלאת רכב על משטח מוגבה. יכולת שיתוף חיישנים בין שניים (או יותר) מערכות אוטונומיות. ומה מעבר למסגרת הפרויקט?. הכרת הבקרה הפאזית (התפיסה הקוגנאטיבית).

geneva
Download Presentation

פרוייקט

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. פרוייקט האח הגדול

 2. מטרת הפרויקט • בניית רכב אוטונומי לביצוע משימות. • ביצוע משימה מורכבת • נסיעת הרכב בסביבה דינאמית בלתי מובנית. • העלאת רכב על משטח מוגבה. • יכולת שיתוף חיישנים בין שניים (או יותר) מערכות אוטונומיות.

 3. ומה מעבר למסגרת הפרויקט? • הכרת הבקרה הפאזית (התפיסה הקוגנאטיבית). • הקניית יכולות האינטגרציה בין המרכיבים השונים (חומרה ותוכנה כאחד). • הנדסה בפועל... • בניה בשלבים (Bottom Up), ארכיטקטורה.

 4. מה הבעיה? • כיצד להתמודד עם סביבה דינאמית? • סביבה בה אין אפשרות לתכנן מראש את מסלול נסיעת הרכב. • באילו רכיבים להשתמש על-מנת שניתן יהיה להתמודד עם המשימה/סביבה? • האם שימוש בבקרה הקלאסית ייתן את הפתרון הרצוי בסביבה דינאמית? • כיצד ניתן יהיה לשלב בין המשימות?

 5. ואיך נפתור? • שימוש בארכיטקטורה מבוזרת של סוכנים למימוש התנהגויות. • לימוד ומימוש בקרה יוריסטית/ קוגניטיבית מסוג בקרה פאזית. • הפעלת שיטות "הנדסה נכונה" – • בניה בשכבות ובחינת כל מרכיב (סוכן) בניסויים בסביבה עצמאית לפני שילובו במערכת.

 6. שילוב בין מערכות אוטונומיות זרות • במציאות היומיומית, העלאת רכב על מוביל מחייבת המצאות אדם נוסף (מלבד הנהג) לצורך הכוונת הרכב. • במשימות אוטונומיות, היישום מחייב ניצול חיישן נוסף (לפחות אחד) הממוקם על מערכת שונה וזרה. • פתרון: • שימוש במערכת הנקראת DIOS שנועדה לקשר בין המערכות השונות.

 7. ממה מורכב ה"אח הגדול"? מרכיבים תוכנתיים. מרכיבים חומרתיים.

 8. מרכיבי תוכנה • תשתית לתקשורת בין תהליכים ברכב. • בניה על-פי מודל של סוכני תוכנה. • שיתוף פעולה עם חברת Spark Integration Technology.

 9. SBC Behavior Agents DIOSa 3rd party Agent Through File System Through Wireless LAN Device: ttyS0 - COM1 Through Serial Port Sensors Agent Shared Memory BrainStem GP1.0 IRs / Compass Driver Agent Driver Agent Compass / IR Device: ttyS1 - COM2 Through Serial Port Loader Backup Agent (not yet implemented) CMUCam Agent CMUCam II Through Signals יחסי גומלין במבנה התוכנה

 10. Speed Control Micro Controller SBC serial serial Servo Compass 4 CMUcam2 IR Sensor Messaging Server מרכיבי החומרה

 11. שיתוף פעולה בין הרובוטים • השלמת המשימה השנייה דורשת את מעורבותו של רובוט ה-iCat. • דבר זה מתאפשר ע"י שימוש במערכת DIOS.

 12. מהו DIOS בכלל ? • מערכת DIOS היא פיתוח רעיון לביצוע אינטגרציה בין מערכות שונות לכדי "מערכת של מערכות". • מערכת זו מאפשרת יצירת קשר בין מערכות זרות/שונות. • ע"י יחידות תוכנה המסוגלות ל"דבר" ביניהם. • ע"י שרת (זמן-אמת) להעברת הודעות.

 13. שיתוף פעולה בין הרובוטים (המשך) סרטון הדגמה...

 14. מה היו הקשיים איתם התמודדנו? • יישום: • כתיבת תוכנה כמבנה של סוכנים. • בקרה עמומה. • עבודה עם מצלמת CMUcam2. • אי יכולת הפרדה טובה בין צבעים . • קושי מדידת מרחק נסיעת הרכב. • קשיי אינטגרציה – מערכות הפעלה, ארכיטקטורה, שיתוף פעולה בין הרובוטים. • ביצוע תמרונים ב"מגרש המשחקים".

 15. ואיך לשפר לפעם הבאה? • החלפת המצלמה הקיימת במצלמת רשת. • הוספת חיישני UltraSonic לחיישני ה-IR. • חיבור המיקרו-בקר דרך IIC ולא בפיתחה הטורית.

 16. שאלות?

 17. תודה!

More Related