Glomerulopatie
Download
1 / 30

GLOMERULOPATIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 399 Views
 • Uploaded on

GLOMERULOPATIE. GLOMERULOPATIE. Definicja: Choroby wywołane zmianami zapalnymi różnych struktur kłębuszków nerkowych, a także pozostałych elementów nerek o etiologii immunologicznej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GLOMERULOPATIE' - genero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Glomerulopatie1
GLOMERULOPATIE

 • Definicja: Choroby wywołane zmianami zapalnymi różnych struktur kłębuszków nerkowych, a także pozostałych elementów nerek o etiologii immunologicznej.

 • Na obraz kliniczny KZN składają się objawy wynikające z uszkodzenia włośniczek kłębuszkowych, wiodącego do białkomoczu i krwinkomoczu, a często do nadciśnienia tętniczego oraz do upośledzenia przesączania klębuszkowego (GFR) z ich następstwami.


Glomerulopatie2
GLOMERULOPATIE

 • Powstające zmiany mogą mieć charakter niezapalny (np. nefropatia submikroskopowa albo zapalny (nefropatia IgA).

 • Pierwsze wywołane niecytolitycznymi p/c odkładającymi się na wyrostkach stopowatych nabłonków kłębuszków bez udziału dopełniacza.

 • Typ zapalny wywołany jest uaktywnieniem kaskady dopełniacza przez KI.


Glomerulopatie3
GLOMERULOPATIE

 • Pierwotne KZN – zmiany występują początkowo w nerkach, bez zmian w innych narządach

 • Wtórne KZN - zmiany występują w nerkach w przebiegu chorób innych narządów.


Cia ko nerkowe k buszek nerkowy rednica ok 200 m sk ada si z
Ciałko nerkowe (kłębuszek nerkowy)Średnica ok 200 m; składa się z:

kłębuszka naczyń włosowatych powstałych z podziału tętniczki doprowadzajacej i łączących się następnie w tętniczkę odprowadzającą

torebki kłebuszka (Bowmana),

komórek nabłonka kłębuszka – podocytów (kwas sialowy, sialoproteiny, kolagen typu IV, glikozaminoglikany),

błony podstawnej (GBM) (310-373 nm- najgrubsza z błon podstawnych włośniczek, w jej składzie – kolagen typu IV i V, lamininę, fibronektynę, glikozaminoglikany bogate w siarczan heparanu utrzymują ładunek ujemny),


Cia ko nerkowe k buszek nerkowy rednica ok 200 m sk ada si z1
Ciałko nerkowe (kłębuszek nerkowy)Średnica ok 200 m; składa się z:

komórek śródbłonka (współtworzy barierę filtracyjną, na powierzchni śródbłonka znajdują się antygeny ABO i HLA I i II, reaguje na czynniki uszkadzające przede wszystkim rozplemem),

mezangium (obszary mezangialne leżą między włośniczkami łącząc jej ze sobą, macierz zawiera kolagen typu IV i V, fibronektynę, lamininę, siarczan heparanu, komórki mezangialne potrzymują strukturę kłębuszka, kontrolują szerokość światła włośniczek, mają zdolność fagocytozy, mają zdolności endokrynne).


Patogeneza zaburzenia immunologiczne
PATOGENEZA = ZABURZENIA IMMUNOLOGICZNE

 • Odkładanie się kompleksów immunologicznych (KI) (90%)

 • Przeciwciała swoiste p/błonie podstawnej kłębuszków i cewek (3-10%)

 • Inne zaburzenia czynności fagocytarnej komórek mezangium, aktywacja układu krzepnięcia, zaburzenia ukrwienia kłębków


Kompleksy immunologiczne antygen p cia o
KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE: ANTYGEN – P/CIAŁO

 • Antygeny: bakteryjne (paciorkowce, gronkowce, pneumokoki), wirusy (HBV, CMV, ECHO, ospy wietrznej), pierwotniaki, związki chemiczne.

 • Przeciwciała: endogenne (anty GMB, zespół Goodpasture’a), egzogenne (surowica antylimfocytarna), skierowane p/antygenom zagnieżdżonym w kłębuszkach nerkowych in situ, osadzanie się p/c w błonie podstawnej, uszkodzenie błony podstawnej (w obrazie immunofluorescencyjnym złogi immunoglobulin), miejscowy odczyn zapalny.


Glomerulopatie


Glomerulopatie

Ag + p/c podstawnej i mezangium

KI

Hamotaksja, aktywność dopełniacza, aktywność płytek

pmn cytoliza

Rozplem nabłonka, włóknienie, uszkodzenie GBM.


Stopie rozprzestrzeniania zmian w k buszkach mo e by r ny
STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA ZMIAN W KŁĘBUSZKACH MOŻE BYĆ RÓŻNY:

 • Zmiany uogólnione – wszystkie kłębuszki

 • Zmiany ogniskowe – niektóre kłębuszki < 50%

 • Zmiany rozlane dotyczą całości pętli naczyniowej kłębuszka

 • Zmiany segmentowe dotyczą tylko części pętli naczyniowej kłębuszka < 50 %


Wyr niamy nast puj ce typy zmian patologicznych w k buszkach
WYRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE TYPY ZMIAN PATOLOGICZNYCH W KŁĘBUSZKACH:

 • Zmiany minimalne – w mikroskopie świetlnym obraz kłębuszków jest prawidłowy, niewielki przybytek mezangium

 • Zmiany rozplemowe – zwiększenie liczby komórek kłębuszka, rozplem wewnątrzwłośniczkowy, rozplem zewnątrzwłośniczkowy, rozplem mezangialny


Glomerulopatie

Zwiększona liczba komórek kłębuszka KŁĘBUSZKACH: może być wynikiem gromadzenia się w kłębuszku komórek napływowych (granulocyty obojętnochłonne, makrofagi, monocyty, komórki plazmatyczne, limfocyty, granulocyty kwasochłonne)


Glomerulopatie

 • Zmiany błoniaste KŁĘBUSZKACH: – pogrubieniu ulegają ściany włośniczek kłębuszka, natomiast liczba komórek jest prawidłowa

 • Zmiany błoniasto-rozplemowe- jest to połączenie rozplemu mezangium z pogrubieniem segmentów ścian włośniczek kłębuszków

 • Półksiężyce: składają się z proliferujących komórek nabłonkowych kłębuszka, infiltrujących przestrzeń Bowmana makrofagów, granulocytów obojętnochłonnych oraz złogów włóknika


Glomerulopatie

Szkliwienie KŁĘBUSZKACH:: rozpoczyna sie w rejonie mezangium i stopniowo obejmuje pęczek naczyniowy.

Martwica włóknikowa może mieć charakter segmentowy lub obejmować całość pęczka naczyniowego kłębuszka


Podzia patomorfologiczny pierwotnych k ebuszkowych zapale nerek
PODZIAŁ PATOMORFOLOGICZNY PIERWOTNYCH KŁEBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK:

 • Ostre rozplemowe – rozplemowe wewnątrzwłośniczkowe

 • Z półksiężycami – półksiężyce ( monocyty/makrofagi migrują do przestrzeni Bowmana ze światła włośniczek przez uszkodzone odcinki błony podstawnej, komórki te ulegają transformacji nabłonkowej pod wpływem fibrynogenu i polimerów włóknika

  • Typ I – związany z aktywnością p/c anty GBM

  • Typ II – związany patogenetycznie z odkładaniem KI w kłębuszkach

  • Typ III – o nie znanej patogenezie


Podzia patomorfologiczny pierwotnych k ebuszkowych zapale nerek1
PODZIAŁ PATOMORFOLOGICZNY PIERWOTNYCH KŁEBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK:

 • Nefropatia błoniasta – błoniaste

 • Mezangiokapilarne – błoniastorozplemowe.

  • ze złogami podśródbłonkowymi

  • z gęstymi złogami wewnątrz błony podstawnej

  • ze złogami podśródbłonkowymi i podnadbłonkowymi

 • Rozplemowe mezangialne


Podzia patomorfologiczny pierwotnych k ebuszkowych zapale nerek2
PODZIAŁ PATOMORFOLOGICZNY PIERWOTNYCH KŁEBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK:

Nefropatia IgA – różne

Szczególny rodzaj kłębuszkowego zapalenia nerek (1968 Berger i Hinlais) charakteryzujący się występowaniem złogów IgA i IgG w rejonie mezangium wszystkich kłębuszków, łagodnym przebiegiem klinicznym, z krwiomoczem i niewielkiego stopnia białkomoczem

Ogniskowe segmentowe rozplemowe – rozplemowe

Ogniskowe segmentowe szkliwiejące – szkliwienie

Submikroskopowe – minimalne


Podzia kliniczny pierwotnych k buszkowych zapale nerek
PODZIAŁ KLINICZNY PIERWOTNYCH KŁĘBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK

OSTRE ROZLANE ROZPLEMOWE

 • popaciorkowcowe - nagle występująca skłonna do samowyleczenia choroba, 3 tyg po infekcji paciorkowcowej, występuje najczęściej na wiosnę i na jesieni, trwa kilka dni lub tygodni, ogólne zmęczenie, osłąbienie, wymioty, bóle w okolicy lędźwiowej, występuje krwiomocz, krwinkomocz, białkomocz, zmniejsza się diureza, mogą towarzyszyć obrzeki, NT, wzrost krea, ONN, wysokie OB, ASO, obniżenie stężenia C3, w moczu obecne produkty degradacji fibrynogenu,

 • Leczenie: duża skłonność do samowyleczenia (75%), ew. preparaty penicyliny – eliminacja ognisk infekcji. U 25 % chorych utrzymuje się krwinkomocz przez 2 lata


Podzia kliniczny pierwotnych k buszkowych zapale nerek1
PODZIAŁ KLINICZNY PIERWOTNYCH KŁĘBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK

Z PÓŁKSIĘŻYCAMI

typ I (anty–GBM)

typ II (z kompleksami antygen/przeciwciało, najczęściej popaciorkowcowymi

typ III ( bez KI)

występuje również na tle popaciorkowcowym, nie wykazuje skłonności do samowyleczenia, występują objawy ogólne, w moczu krwinko i białkomocz oraz wałeczki z krwinek czerwonych. Występuje prawidłowe stężenie dopełniacza, obecność p/c ANCA, anty-GBM.

Leczenie: GKS skojarzone z cytostatykami (cyklofosfamid), a niekiedy i z plazmaferezą. Rokowanie niepewne i zależy od stanu nerek w chwili leczenia. Po 6 msc u 80% chorych ze zmianami rozlanymi dochodzi do schyłkowej niewydolności nerek


Podzia kliniczny pierwotnych k buszkowych zapale nerek2
PODZIAŁ KLINICZNY PIERWOTNYCH KŁĘBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK

MEZANGIOKAPILARNE

(BŁONIASTO-ROZPLEMOWE)

 • typ I (ostre kzn z nadciśnieniem, białkomoczem, wałeczkomoczem)

 • typ II (choroba gęstych depozytów)

 • typ III( odkładanie się depozytów z Ig i C3 zarówno po GMB i podśródbłonkowo i mezangialnie)

 • postać ogniskowa

 • proliferacja mezangium i macierzy, pogrubienie ścian pętli, początek ostry po infekcji (wrost ASO, obniżony poziom dopełniacza, białkomocz, krwinkomocz, nadciśnienie tętnicze rokowanie złe, remisja wyjątkowo dializy 50-60% po 10 latach.

 • Leczenie: GKS+ AZA, ew. Cyklofosfamid


 • Podzia kliniczny pierwotnych k buszkowych zapale nerek3
  PODZIAŁ KLINICZNY PIERWOTNYCH KŁĘBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK

  NEFROPATIA IgA (CHOROBA BERGERA)

  Odmiana mezangialnych rozplemowych glomerulopatii z obfitymi złogami IgA w obszarze mezangium. Uważana za najczęściej wystepujący typ KZN.

  Wirusy, bakterie, gliadyna - immunizacja prowadząca do nefropatii

  Typowe objawy: krwiomocz, bezobjawowy krwinkomocz i/lub białkomocz, zespół nerczycowy, onn (zatkanie cewek nerkowych przez wałeczki erytrocytarne)


  Podzia kliniczny pierwotnych k buszkowych zapale nerek4
  PODZIAŁ KLINICZNY PIERWOTNYCH KŁĘBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK

  NEFROPATIA NERCZYCOWA

  • nerczyca lipidowa (nefropatia submikroskopowa)

   choroba przebiega z dużym selektywnym białkomoczem, któremu nie towarzyszą zmiany w mikroskopie świetlnym. Jakiś czynnik wyzwalany przez limfocyty T neutralizuje ładunki elektryczne GBM i zwiększa przepuszczalność dla albumin. Chorują głównie dzieci poniżej 6 r.ż. główny objaw selektywny białkomocz wiodący do zespołu nerczycowego,

   krwinkomocz 21%, nadciśnienie tętnicze 21%

  • rozplemowe mezangialne KZN bez złogów IgA/IgG

  • nefropatia IgM

  • izolowana nefropatia C3

  • nefropatia C1q

  • ogniskowe stwardnienie kłębuszków nerkowych


  Podzia kliniczny pierwotnych k buszkowych zapale nerek5
  PODZIAŁ KLINICZNY PIERWOTNYCH KŁĘBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK

  NEFROPATIA BŁONIASTA

  • Jest rozlanym schorzeniem kłębuszków, cechującym się nieselektywnym białkomoczem, wiodącym do zespołu nerczycowego, odkładaniem się złogów IgG i dopełniacza w podnabłonkowej powierzchni GBM. Występuje miedzy 30-40 r.ż, częściej u mężczyzn, rozpoznaje się ją zwykle w okresie rozwiniętego zespołu nerczycowego.

  • Przyczyny wtórnej glomerulopatii błoniastej: Leki, nowotwory, zakażenia, choroby układowe, przewlekłe mikroangiopatie, ciąża

  • Leczenie GKS+ Chlorambucyl


  Podzia kliniczny pierwotnych k buszkowych zapale nerek6
  PODZIAŁ KLINICZNY PIERWOTNYCH KŁĘBUSZKOWYCH ZAPALEŃ NEREK

  NEFROPATIA WŁÓKIENKOWA (amyloid-like glomerulopathy)

  cechuje ją odkładanie się, głównie w mezangium, amyloidopodobnych włókienek składających się z immunoglobin i dopełniacza.

  Przyczyna nieznana. Przypuszcza się, że powstające poza nerkami immunoglobuliny są mocno ze sobą połączone i ulegają krystalizacji w czasie filtracji kłębuszkowej. Choroba pojawia się niezależnie od wieku. Główne objawy to krwinkomocz,białkomocz, nadciśnienie tętnicze.

  Po 4 latach schyłkowa nn


  Zasady leczenia kzn
  Zasady leczenia KZN NEREK

  • Dieta(niskobiałkowa, ograniczenie tłuszczów nasyconych, weglowodanów prostych, fosforanów)

  • Leki:

   • NLPZ

   • p/płytkowe

   • p/krzepliwe

   • imunosupresyjne


  Zasady leczenia kzn1
  Zasady leczenia KZN NEREK

  • GKS

   • 1-3 mg/kg p.o,Solumedrol 0,5-1,0 g/d

   • hamują proliferacje limfocytów przez blok genów IL1, IL8, IL2

   • hamują migrację monocytów do wnętrza zapalenia

  • Cyklofosfamid (1-3mg/kg/d)

  • Chlorambucyl (0,06-0,1mg/kg/d)

  • Azatiopryna (pochodna merkaptopuryny)

   • hamuje syntezę DNA i podział komórek

  • CsA, FK 506, RAPAMYCYNA


  Wt rne k buszkowe zapalenie nerek
  WTÓRNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK NEREK

  • Reumatoidalne zapalenie stawów

  • Toczeń rumieniowaty układowy

 • Twardzina układowa – zmiany w nerkach obejmują pogrubienie i zweżenie światła naczyń z tworzeniem się zakrzepów i martwicy włóknikowej

 • Guzkowe zapalenie tętnic – grupa chorób związanych z p/ciałami ANCA, obejmująca zmiany zapalne naczyń krwionośnych różnego kalibru


 • Wt rne k buszkowe zapalenie nerek1
  WTÓRNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK NEREK

  Ziarniniak Wegenera - ziarniniakowate zapalenie naczyń górnych i dolnych dróg oddechowych oraz kłebuszkowe zapalenie nerek. Występują p/c ANCA, krążące KI, złogi nerkowe

  Zespół Churg Straussa martwicze zapalenie naczyń z naciekami oezynofilowymi, zapalenie śluzówki nosa, astma, w nerkach ogniskowe stwardnienie kłębków, mezangiorozplemowe


  Wt rne k buszkowe zapalenie nerek2
  WTÓRNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK NEREK

  Plamica Schonleina-Henocha - choroba Bergera może stanowić pewną odmianę tego schorzenia, zmiany skórne występują u wszystkich chorych, odczyny stawowe, objawy ze strony układu pokarmowego. Zmiany nerkowe charakteryzują się krwinko- i białkomoczem

  Krioglobulinemia mieszana – immunoglobuliny precypitują samoistnie po oziębieniu, objaw Raynauda, zmiany krwotoczne, dolegliwości stawowe, hepatosplenomegalia. W biopsji nerki najczęściej błoniasto-rozplemowe KZN. Leczenie: GKS, cyklofosfamid, plazmafereza


  ad