slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מסע פרסום לצפון PowerPoint Presentation
Download Presentation
מסע פרסום לצפון

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

מסע פרסום לצפון - PowerPoint PPT Presentation

gene
150 Views
Download Presentation

מסע פרסום לצפון

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. מסע פרסום לצפון שם המקום הנבחר: נהר הירדן שם המגישה: אליאן מסילאתי כיתה: ו'3 בית ספר: "אפק" אקולוגי ניסויי שם המורה: אלדד בר-ניר תאריך הגשה: 19/2/2012

  2. נהר הירדן

  3. מפת נהר הירדן הצומח החי האקלים אזור המשנה

  4. החי בירדן באזורים אלו ניתן לראות עדרי צבאים גדולים המונים עד 20 פרטים משוטטים בנחת, ובשעות הערב והלילה ניתן לראות גם שועלים, צבועים, גיריות ודרבנים המחפשים את מזונם. שטחי החקלאות הרבים הנמצאים בקרבה לגאון הירדן מהווים מקור משיכה גם לעדרי חזירי הבר. הפעילות מתרחשת בעיקר בשעות הערב והלילה, וזאת בשל מזג האוויר החם ברוב ימות השנה, וכן כתוצאה מדחיקה בשל פעילות אנושית. באזור זוחלים רבים, ובהם נחשים האופייניים הן לחבל הים תיכוני, כגון צפע ארץ ישראלי וזעמן שחור, והן לחבל המדברי, כגון אפעה, ובנוסף מינים ייחודיים לאזור הבקע, כגון שרף עין גדי. בתחום היונקים התברכה הבקעה בשפע של מכרסמים, טורפים ואוכלי עשב, ובנוסף במינים רבים של עטלפי חרקים הפעילים לאורך השנה כולה. ניתן להבחין בפעילות העטלפים בשעות הדמדומים, בעת שהם יוצאים מהמערות ומבין סדקי הסלע הרבים, וכן בשעות החשכה, כאשר הם צדים חרקים הנמשכים לפנסי התאורה בצמתים המוארים.

  5. הצומח בירדן במי הנהר - צומחים שיחי סמר וגומא, על הגדות - קנה ועצי צפצפת הפרת ואשל, אליהם נלווית הפלגיתהשיחנית. בריחוק מה מקו המים נמצאים צמחים שזיקתם למים נמוכה יותר ועמידותם בקרקע מלוחה גבוהה: שיחי אוכם השיח, מלוח קיפח, טיון בשרני, אטד רב-פרחים ועצי שיזף מצוי. בשטחי הבור שבוראו מהצומח הטבעי, עובדו ונזנחו גדלים הגה מצוי, ינבוט השדה ושוש קרח. יש לציין כאן, כי בגאון הירדן מצויים מינים בלעדיים בולטים כמו: אספרג א"י, אסתר מרצעני ואבי ארבע מלוח. באזורי השפך של הנחלים הזורמים אל הירדן" הלחים" יותר – נחל מליח, נחל ייטב ונחל פרת, יש עיבוי של הצמחייה המורכבת בעיקר מקנה מצוי ואשל.

  6. אקלים וטמפרטורה האקלים בגליל העליון הוא ים תיכוני לח, הקיץ חם ויבש והחורף קר וגשום. (ויקיפדיה) haaretz.co.il commons.wikimedia.org

  7. אזור המשנה של נהר הירדן נהר הירדן נמצא באזור המשנה הגליל העליון. הגליל העליון הוא יחידת המשנה הצפונית של הגליל, הוא מופרד מהגליל התחתון על ידי בקעת בית הכרם, ההרים בו גבוהים יותר והעמקים צרים ועמוקים. הפסגה הגבוהה ביותר בגליל העליון היא הר מירון. (ויקיפדיה) israelwines.co.il

  8. למה כדאי לבקר בנהר הירדן: לדעתי נהר הירדן הוא מקום טיול נחמד ויפה יש בו מגוון מיוחד של צמחים ושל בע"ח יש בו המון אפשרויות בילוי ונוף יפה ולכן כדאי לבקר שם.