slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paul van Ostaijen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paul van Ostaijen

play fullscreen
1 / 127

Paul van Ostaijen

362 Views Download Presentation
Download Presentation

Paul van Ostaijen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Paul van Ostaijen 1896-1928

 2. Overzicht • 0. Avant-garde – • modernisme • PvO tot heden • PvO’s leven • PvO en poëtica • PvO en poëzie • PvO en proza

 3. De avant-garde • Afzetten tegen traditie • De historische avant-garde: ca. 1910-1930 • Dadaïsme, futurisme, surrealisme, kubisme, expressionisme,… • Context: technologische ontwikkelingen, steeds meer industrialisering , invloed filosofen als Nietzsche, de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), etc.

 4. Futurisme • Manifesten van Marinetti uit 1909 en 1912 • Verheerlijking producten nieuwe technologie • Lawaai en beweging!

 5. Boccioni

 6. Kubisme

 7. Expressionisme Franz Marc

 8. Expressionisme Egon Schiele

 9. Expressionisme • Anti-realistisch • Emoties en ideeën oproepen • Verbondenheid mens – universum • Dynamiek • Vgl. Duitse expressionistische tijdschriften Duitse expressionistische tijdschriften: Der Sturm (1910-1924), Die Aktion (1911-1925), Das neue Pathos (1913-1914) http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/bork001lett01_01_0006.php#e163

 10. Expressionisme • Thematiek: de grote stad • Vrije vers (geen rijm, metrum, etc.) • Isoleren woorden, geen volzinnen http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/bork001lett01_01_0006.php#e163

 11. Dadaïsme – Dada • 1916: oprichting Cabaret Voltaire door Tristan Tzara, Hugo Ball en Richard Hülsenbeck • Zürich, Berlijn,… • Anti-karakter • Nihilisme – tabula rasa

 12. Het modernisme • Terminologie problematisch • Schrijvers als James Joyce, Virginia Woolf, T.S. Eliot, Marcel Proust, André Gide, Thomas Mann en Robert Musil

 13. 1. PvO tot heden • PvO van toen tot nu • PvO in de literatuur

 14. 1. PvO tot heden • PvO van toen tot nu • PvO in de literatuur

 15. In het straatbeeld

 16. Van Ostaijen in Rotterdam

 17. Gedicht van Paul van Ostaijen in Leiden

 18. Een Amerikaanse auto met gedichten van Paul van Ostaijen

 19. Standbeeld van Paul van Ostaijen in Antwerpen

 20. Theaterstukken • Tentoonstellingen • Etc.

 21. Affiche voorstelling van het Nederlands Kamertoneel (1963)

 22. Affiche voorstelling van De Nieuwe Komedie (1969)

 23. Affiche voorstelling van Het Meirtheater (1977)

 24. Affiche tentoonstelling in het AMVC in het Van Ostaijen-jaar 1996

 25. Affiche tentoonstelling in het Van Ostaijen-jaar 1996

 26. Affiche lezingen in het Van Ostaijen-jaar 1996

 27. De Jazz van het Bankroet In 1920 geschreven door Paul van Ostaijen In 2006 in een productie van Frank Herrebout

 28. http://nl.youtube.com/watch?v=Fucw_y6yk8Y “Metafiziese jazz” in een compositie van Michiel Braam

 29. Reclame Poëziecentrum (2003) Paul van Ostaijen en Guido Gezelle

 30. Reclame Poëziecentrum (2003)

 31. PvO< canon

 32. Geert Buelens, De Standaard, 11-09-2008

 33. 1. PvO tot heden • PvO van toen tot nu • PvO in de literatuur

 34. 1. PvO tot heden • PvO van toen tot nu • PvO in de literatuur

 35. PvO in gedichten

 36. voorbeeldRemco Campert in 1966 Als Paul van Ostaijen niet zo jong gestorven was en nu nog leefde dan was hij 69 geweest Daar moet je toch eigenlijk óók niet aan denken

 37. Intertekstualiteit: Citaten van PvO

 38. voorbeeldPeter Holvoet-Hanssen in 1998 997 Cassandra, onzin elk woord zwaarwichtig te verdonkeremanen 998 sterrenjager, spelenderwijs ontdekken snuffelende kinderen in de voetsporen van Einstein formules op een narrenpak 999 Gouddraadje, doe de deur dicht van de doos 000 ik slaap

 39. 2. PvO’s leven • PvO’s levensloop • PvO als activist • PvO in Berlijn