Download
langer zelfstandig thuis vib bijeenkomst 28 november 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Langer zelfstandig thuis VIB bijeenkomst 28 november 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Langer zelfstandig thuis VIB bijeenkomst 28 november 2011

Langer zelfstandig thuis VIB bijeenkomst 28 november 2011

250 Views Download Presentation
Download Presentation

Langer zelfstandig thuis VIB bijeenkomst 28 november 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Langer zelfstandig thuisVIB bijeenkomst28 november 2011 Roger Jongen Igor Heinen

 2. AGENDA • Ervaringen (vallen en opstaan!) • Toekomstbeeld (ook de uwe?) • Vooroordelen ontzenuwd • Stellingen

 3. VOOROORDELEN • Ouderen zien niemand meer • Het is onpersoonlijk • De zuster wordt vervangen • Mensen komen het huis niet uit • Het is te ingewikkeld • Ouderen vinden zelf de weg • De familie is er (wel/niet) blij mee • Het tast de privacy van mensen aan • Te duur • Binnen 5 jaar overbodig, iedereen kan het zelf • Het is geen open systeem • De huisartsen willen er niet aan

 4. Ervaringen klanten (1) • Mensen starten onzeker • Denken en doen met individuen • De klant leert snel • Bespreken met familie en vrienden • Het is van mij, vertrouwd • Kan dit ook?/ wil ik ook! • 1/3 levert inhoud aan • Er gaat een wereld voor me open • Spelletjes

 5. Ervaringen organisatie • Theorie  Praktijk • Techniek • Klantomgang • Nieuwe rollen • Nieuwe samenwerkingsverbanden • Bekostiging • Systemen die met elkaar ‘praten’

 6. Toekomstbeeld • Tablet I-pad • Smartphone • Facebook • AT • Robot • Domotica • Beeldbellen • Hologram

 7. Stelling 1 Dislike De digitale wereld laat mensen langer zelfstandig thuis wonen

 8. Stelling 2 Dislike Slimme thuissystemen vergemakkelijken vriendschappen

 9. Stelling 3 Dislike De vraag naar zorg zal dalen door gaming

 10. Stelling 4 Dislike Er zal meer mantelzorg komen

 11. Stelling 5 Dislike Gemeente kennen de mogelijkheden van Slimme Zorg

 12. Stelling 6 Dislike Ouderenbonden zijn de ambassadeurs van deze systemen

 13. Stelling 7 Dislike Ouderenbonden lopen voorop bij deze ontwikkelingen