Download
kult ras uz m jdarb ba strat isk vad ana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kultūras uzņēmējdarbība. Stratēģiskā vadīšana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kultūras uzņēmējdarbība. Stratēģiskā vadīšana

Kultūras uzņēmējdarbība. Stratēģiskā vadīšana

306 Views Download Presentation
Download Presentation

Kultūras uzņēmējdarbība. Stratēģiskā vadīšana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kultūras uzņēmējdarbība. Stratēģiskā vadīšana Mg Art, Ieva Zemīte

 2. Kur es vēlos būt 2025.gadā?

 3. Kas ir stratēģija? Stratēģija ir ilgtermiņa darbības plāns, kurā definēts mērķis, tā sasniegšanas posmi un darbības veids. “stratēģijai ir ciešs sakars ar uzņēmuma darbību nākotnē – gan ar iepriekš plānotajiem attīstības virzieniem, gan ar tiem, kuri tiek nosprausti darba gaitā. Stratēģija (..) definē ar kādām metodēm un kādiem produktiem kurā tirgū uzņēmums konkurēs” (2011, 49). Uzņēmējdarbības profesors Kjells Gunnars Hofs un asociētā profesore Rasma Alsiņa

 4. Uzņēmējdarbības stratēģija

 5. Mērķu izvirzīšana

 6. Vides analīze • Kādas vajadzības tiks apmierinātas? • Kas būs klienti? • Kādos tirgos sākt darbību? • Kādi ir darbības riski? • Kāds būs darbības mērogs? • Kāds ir piemērotākais laiks darbības uzsākšanai?

 7. Stratēģijas izvēle Ceļš, kuru uzņēmējs izvēlējās iet

 8. Uzņēmumu darbības pamatstratēģijas

 9. Vērtību ķēde ir procesi, kas nodrošina resursu pārveidošanu gala produktā, palielinot tā vērtību. (M.Porters)

 10. Vīzija/misija/mērķis

 11. Grupu/ individuāls darbs Kultūras uzņēmuma stratēģijas definēšana • Kurp vēlos doties? • Kā to sasniegt? Uzdevums – sagatavot SAVU redzējumu par jūsu UZŅĒMUMA vietu zem saules