KİŞİLİK
Download
1 / 27

K???L?K - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

KİŞİLİK. Hazırlayan :. Ebru GİRGİN. İÇİNDEKİLER. 21.yy becerileri Kazanımlar Kişiliğin Tanımı Kişiliği Oluşturan Etkenler Kişilik Kuramları Kişiliğin Ölçülmesi. 21.YY BECERİLERİ. 1.Çalışma hayatında orijinalite ve yaratıcılık sergilemek .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'K???L?K' - gema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K l k

KİŞİLİK

Hazırlayan :

Ebru GİRGİN


Ndek ler
İÇİNDEKİLER

 • 21.yy becerileri

 • Kazanımlar

 • Kişiliğin Tanımı

 • Kişiliği Oluşturan Etkenler

 • Kişilik Kuramları

 • Kişiliğin Ölçülmesi


K l k

21.YY BECERİLERİ

1.Çalışma hayatında orijinalite ve yaratıcılık sergilemek .

2.Diğerlerinin işine yarayacak yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve anlatmak

3. Yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu olmak

4. Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak

5.İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak

6.Bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere tekonolojiyi araç olarak kullanmak, ve bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak


K l k

ÜNİTE KAZANIMLARI

1.Mizaç ,karakter kavramlarının kişilik ile ilişkisini analiz eder kişiliğin bir bütün olduğu sentezine ulaşır

2. Kişiliği oluşturan etkenleri tartışır.

3. Kişiliğin nasıl ölçüldüğünü kavrar.

4.Değişik kuramların kişiliği farklı tanımladığını bilir.

5.. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.


K l k

Kişilik Nedir?

Latincedeki “persona” kavramından geldiği ve Roma Tiyatrosu’nda oyuncuların temsil ettikleri özelliği yansıtacak şekilde yüzlerine maskeler takıp oynadıkları ve bu maskelere de “persona” dediklerini ileri sürmüştür. Böylelikle kişilerin karakteristik özellikleri anlatılmak isteniyordu.


K l k

Huy( Mizaç ) ve Karakter

Kişilik doğuştan etkin olan mizaç (huy) ile, sonradan çevrede şekillenen karakterin ahenkli bir bütünlüğü ile ortaya çıkar.


K l k

Mizaç

 • Mizaç (huy); doğuştan getirilen, oldukça sınırlı,belirli duygusal tepki biçimleridir.

 • Çabuk öfkelenmek, sıkılmak, neşelenmek, hareketli veya hareketsiz olmak …


K l k

Karakter

Kişiliğin içinde yetişilen,yaşanan toplumsal çevrenin değer yargılarıyla oluşan yanıdır.


K l k

Kişiliği Oluşturan Temel Faktörler

1.Bedensel (fizyolojik-biyolojik)

2. Aile Faktörü

3. Kültürel (değerler,inançlar)

4. Sosyalleşme Süreci (eğitim,deneyim,öğrenmeler,sosyal yapı

ve sosyal sınıf)

6.Diğer Faktörler ( medya )


K l k

1- Piknik Tip

2- Atletik Tip

3- Astenik Tip


K l k

Psikodinamik Kuramlar

 • Freud’ün Yaklaşımı:

 • Kişilik üç ayrı öğeden oluşur:

 • 1- İd: ilkel benlik

 • 2- Ego:benlik

 • 3- Süperego:üstbenlikK l k


K l k

Hümanistik Kişilik Kuramı

 • Kişiliği ve davranışları etkileyen faktörlerden biri de benliktir.

 • Benlik bireyin kendi kendini görüş ve kavramasıdır. Bu yönden benlik kişiliğin öznel yanını oluşturur.

A. Maslow

Olumlu bir benlik bilinci geliştirebilmemiz için koşulsuz sevgi içinde yetişmemiz gerekir


K l k

SORU :

 • I. Bireyi diğerlerinden ayıran bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerin tümü

 • II. Kişiliğin doğuştan gelen kısmı

 • III. Bireyin, hangi alanda ne yapabileceğini gösteren başarma gücü

 • IV. Bireyin, soyutlama yapma ve akıl yürütebilme gücü

 • Burada, aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir?

 • Yetenek B) Kişilik C) Karakter D) Zekâ E) Mizaç


K l k

Kişiliğin Ölçülmesi( Kişilik Testleri )

anket ve envanter,

gözlem

görüşme

derecelendirme ölçekleri ve

çeşitli projektif metodlardır.


K l k

Otobiyografi metodunda, kişiden hayat hikayesini bildiği gibi yazması istenir.

Bu hayat hikayesinden kişilik özellikleri kestirilir.

Kişilik Envanterleri: Bunda, çeşitli kişilik özellikleri, ilgiler, ihtiyaçlar ve çeşitli problemlerle ilgili bilgiler, kısa kısa ve çok sayıdı maddelenir.

Anket ve envanterler de kişilik özelliklerini belirlemede pratik ve ekonomik metodlardır.

Görüşme (Mülakat):Kişilik özelliklerini serbest görüşme ya da soru listelerine dayanarak uygulanan yöntemdir.


K l k

Projektif Teknikler

Projektif metodlardan en çok kullanılanı, yorumlanması en kolay olan cümle ve hikaye tamamlama testidir.

Mürekkep lekesi testi

31 karttan oluşmuştur. Bu kartlar siyah-beyaz belirsiz resimlerden oluşmuştur


K l k

Tematik algılama testi

Denekten resme uygun bir öykü anlatması, istenir.


K l k

RORSCHACH TESTİ

 • 10 karttır. Bu seçimlerdeki temel hedefi ise kartların hem çok somut hem de tam olarak ne olduklarını göstermemesidir. Her kart kendi içerisinde şekil, renk, hareket ve gölge içermektedir.ad