je as obr ti pres pacie hodiny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Je čas obrátiť presýpacie hodiny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Je čas obrátiť presýpacie hodiny - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Je čas obrátiť presýpacie hodiny. MATURITNÉ SKÚŠKY 2013. Itt az idő megfordítani a homokórát. Skôr či neskôr príde deň , keď sa nebudeme môcť schovať pred tým, čo sme urobili . ( Battlestar Galactica ). „ Azért születtem ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Je čas obrátiť presýpacie hodiny' - gema


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
je as obr ti pres pacie hodiny

Je čas obrátiť presýpacie hodiny

MATURITNÉ SKÚŠKY 2013

Ittazidőmegfordítani

a homokórát

sk r i nesk r pr de de ke sa nebudeme m c schova pred t m o sme urobili battlestar galactica
Skôr či neskôrprídedeň, keďsa nebudeme môcťschovaťpredtým, čosme urobili. (BattlestarGalactica)

„Azértszülettem,

hogymindazt, ami van, egy felmérhetetlenÉLETBEN kifejezzem.“ VáciMihály

v kolskom roku 2012 2013 maturovalo a 2012 2013 as tan vben retts gizett

V školskom roku 2012/2013 maturovaloA 2012/2013 –astanévbenérettségizett

87 študentov - diák

61 žien 26 mužov

nőférfi

stne maturitn sk ky sz beli retts gi vizsg k
ÚstnematuritnéskúškySzóbeliérettségivizsgák

Predmetové maturitné komisie

si vypočuli

372 odpovedí

Elhangzott372felelet

poradie predmetov pod a dosiahnut ho priemeru a tant rgyak sorrendje az el rt eredm nyek alapj n
Poradie predmetov podľa dosiahnutého priemeru A tantárgyaksorrendjeazelérteredményekalapján
 • Umenie a kultúra........................................................ 1,00
 • Francúzsky jazyk ....................................................... 1,00
 • Ekonomikaa ............................................................... 1,20
 • Nemecký jazyk............................................................ 1,25
 • Informatika ................................................................. 1,33
 • Matematika ................................................................. 1,43
 • Chémia ....................................................................... 1,50
 • Geográfia.................................................................... 1,60
 • Fyzika ................................................................ 1,67 Náuka o spoločnosti .................................................. 1,69
 • Občianska náuka........................................................ 1,72
 • Anglický jazyk ............................................................ 1,94
 • Slovenský jazyk a literatúra ....................... .............. 1,98
 • Maďarský jazyk ................................................... 1,98
 • Biológia ................................................................ 2,18
 • Dejepis ................................................................ 2,21
 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra................... 2,26
slide9

Štatistickévyhodnotenieústnej formy internej časti maturitnejskúšky

A szóbeliérettségivizsgastatisztikaikiértékelése

slide11

Prihlásení na dobrovoľnú maturitnú skúšku: 54 žiakov

Nemkötelezőérettségivizsgárajelentkezett: 54 diák

Dobrovoľnú maturitnú skúšku konalo: 29 žiakov

Nemkötelezőérettségivizsgáttett: 29 diák

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky

Nemkötelezőérettségivizsgáktantárgyaiátlag – priemer

Informatika – 1 1,00

Matematika – 1 1,00

Ekonomika – 5 1,20

Chémia – 5 1,00

Geografia – 2 1,00

Občianska náuka – 3 1,00

Francúzsky jazyk – 1 1,00

Dejepis – 2 1,50

Fyzika – 6 1,66

Nemecký jazyk – 2 1,00

Umenie a kultúra – 1 1,00

zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek1
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek2
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek3
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek4
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek5
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek6
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek7
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek8
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek9
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek10
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek11
Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények
slide24
„A tudástcsakakkortudjukmegemészteni, ha jó étvággyalfogyasztottuk.“

France

Či sa ti to páči, alebonepáči, smertvojej cesty, ktorása volá život, určujú tvoje myšlienky. Ak máš myseľplnúskľúčenosti a sklamania, žiješ v ich zajatí.

Povedzčloveku, že je hlúpy.

A hlúpymsa stane.

Povedz mu, že je schopný

a odhalíš v ňom génia.

„Nem a tudásban van a boldogság, hanemannakmegszerzésében.“

Poe

slide25

Blahoželáme, v ďalšom štúdiu a v osobnom živote prajeme veľa úspechovGratulálunk , továbbimunkátokhozés a tanuláshoz sok sikertkívánunk!