Erityisryhmien p iv toiminnan avustaminen
Download
1 / 4

- PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Erityisryhmien päivätoiminnan avustaminen. Sininauhaliiton jäsenjärjestöpäivät Kokouskeskus Onnela 16.3.2010. ’Päivätoiminta’ - taustaa. Päivä- ja työtoiminta termi on ollut RAY:ssä avustusten luokituksissa 90-luvun alusta lähtien

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erityisryhmien p iv toiminnan avustaminen

Erityisryhmien päivätoiminnan avustaminen

Sininauhaliiton jäsenjärjestöpäivät

Kokouskeskus Onnela

16.3.2010

PM


P iv toiminta taustaa
’Päivätoiminta’ - taustaa

 • Päivä- ja työtoiminta termi on ollut RAY:ssä avustusten luokituksissa 90-luvun alusta lähtien

 • Taustalla oli kehitysvammaisten, invalidien ja vammaispalveluiden säädösten terminologia

 • viime vuosina jouduttu pohtimaan, kuuluko päivätoiminta sillä tavoin kuntien palvelunjärjestämisvelvoitteisiin, että se ei voisi olla RAY:n avustuskohteena

 • kevään 2009 selvityksen mukaan päivätoiminnot eivät nykyisine toiminta-ajatuksineen ja tavoitesisältöineen ole selkeästi kuntien lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluvia

  • Vaikeavammaisten päivätoiminta on tästä poikkeus (kunnilla erityinen järjestämisvelvoite) ja se rajataan avustusten ulkopuolelle

 • Tavoitteiden ja toiminnan sisältöjen osalta päivätoiminta on suurelta osin samantyyppistä kuin

  • järjestöjen erilaiset toimintakeskukset

  • kohtaamispaikat ja osallistumismahdollisuudet (tlk 305) sekä

  • vanhusten ja lastensuojelun osalta myös toimintakyvyn edistäminen (202)

  • klubitalot on sitten vielä oma melko homogeeninen ryhmänsä

 • Muissa avustussektoreissa RAY tukee samantyyppisiä toimintoja, joita ei nimitetä päivätoiminnaksi.

 • Kyse on järjestölähtöisestä toiminnasta, jossa realisoituu monet kansalaisjärjestöjen tärkeä tavoitteet

  • Lähellä kansalaisia, matala kynnys

  • Tukee osallisuutta, yhteisöllisyyttä

  • Mukana sekä palkatun henkilöstön ohjaus että vertaisten tuki

  • Tavoitteisiin kuuluu vahvistaa elämänhallintaa

 • Sote-hallinnonalan ohjelmissa ja strategioissa mielenterveys- ja päihdeongelmaiset ovat tärkeä erityisryhmä

 • kansalaisten - sekä terveiden että eri tavoin vajaakuntoisten - osallistumisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja arjen hallinnan edistäminen on järjestöille ja RAY-avustuksille hyvin soveltuvaa toimintaa

PM


P iv toiminta avustamisen jatkamisen edellytyksi
’Päivätoiminta’ - avustamisen jatkamisen edellytyksiä

 • Yhtenäistetään avustuskäytäntöjä ja periaatteita

  • Eriytetään klubitalot omaksi ryhmäkseen (toiminta-ajatus niissä melko yhteneväinen, kaavailtu RAY:n osuus voisi olla 40-60%)

  • Eriytetään työllistymistä edistävä toiminta omaksi ryhmäkseen

 • Paikallisilla toimintayksiköillä on – ja voi olla - erilaisia nimiä, mutta otetaan käyttöön ’hallinnollisiin avustuspäätöksiin’ päivätoimintaa neutraalimpi termi, esim. toimintakeskus …

 • Avustamisen perustavoitteeksi otetaan ’perustoimintaedellytysten turvaaminen’ koska sataprosenttiseen rahoitukseen avustusvarat ei riitä

 • Avustuskohteissa edellytetään myös kunnan jollain tavalla osallistuvan toimintaedellytysten turvaamiseen (tilat, avustus tms)

  • järjestöjen ja kuntien yhteistyön edistäminen on myös RAY:n tavoite

 • Vakiinnutetaan paikallisten toimintakeskusten perusavustus haarukkaan

  • joka tuottaa noin 50 000 euron keskiarvon

  • pienempiä ja isompia voi olla (paikkakunnan koko / kohderyhmän koko / kävijöiden määrä / toiminnan erityispiirteet jne

PM


P iv toiminnat avustamisen jatkamisen edellytyksi
’Päivätoiminnat’ - avustamisen jatkamisen edellytyksiä

 • Avustamisen peruslähtökohtana edellytetään, että toiminta

  • On tavoitteellista ja laadukasta järjestölähtöistä toimintaa

  • Tavoittaa kohderyhmää riittävästi, eli toiminnalle on selvä tarve

  • Suuntautuu riittävästi myös ulospäin löytääkseen paikkansa paikallisissa verkostoissa

  • Toteuttaa myös toiminnan seurantaa toiminnan aikaansaannosten näkyviin saamiseksi

 • Edellytetään, että toiminta hakee ja löytää paikkansa alueellisessa järjestelmässä ja verkostoissa

  • Varmistetaan, että kunta ei laista omista palveluvelvoitteistaan eikä käytä toimintaa hyväkseen

  • toiminta verkottuu riittävästi sekä palveluihin että alueen muihin toimintoihin

  • varmistetaan valmiudet ohjata palveluja tarvitsevat kävijät tarvitsemiensa palveluiden piiriin

 • Pyritään jatkossa edistämään

  • vaikeammin tavoitettavienkin ryhmien saamista toiminnan piiriin

  • Yhteistyötä alueen erilaisten järjestötoimintojen ja toimintakeskusten kesken

 • Luodaan käytännöt ja periaatteet toiminnan seurannalle

  • Kevyehkö seurannan rakenne, jolla toiminnan laajuus, vilkkaus ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia saadaan näkyviin

PM