cer medarbetartr ff 2 februari 2012 tonhallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CER – medarbetarträff 2 februari 2012 Tonhallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
CER – medarbetarträff 2 februari 2012 Tonhallen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
gema

CER – medarbetarträff 2 februari 2012 Tonhallen - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
CER – medarbetarträff 2 februari 2012 Tonhallen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PwC SPV LF CER – medarbetarträff2 februari 2012Tonhallen HSB Norrporten Handelsbanken Nordea Swedbank Folksam If Ernst & Young Deloitte Grant Thornton Norrvidden KPMG Dina Försäkringar Skandia Välkommen!

  2. Nätverkets vision Genom tillväxt och kreativ samverkan ska Sundsvallsregionen vara Nordens ledande kompetenscentrum inom bank, försäkring och pension i samarbete med fastighet och revision.

  3. Ledningsgruppen

  4. Arbetsgrupperna Nya medarbetare Befintliga medarbetare Agneta Englund, If John Landström, HSB Bo Tjälldén, Norrvidden Lizze-Lott Bergman, Deloitte Catrin Åsén, SPV Therese Nyberg, KPMG Ann-Britt Bengtsson, KPA Per Söderberg, Norrporten Helena Andersson, Folksam Åsa Hansson, Norrporten Christoffer Jonsson, LF Helena Hallgren, Nordea Petter Stenberg, HSB Peter Öhman, MIUN Helene Lundberg, MIUN Carina Svensson, Skandia Lena Lindholm, SPV Mattias Eriksson, E&Y Caroline Wennersten, Deloitte Conny Ekholm, HSB Christine Larsson Schedin, PwC Johanna Åkerlund, Swedbank

  5. Exempel på genomförda projekt • Digitala försäkringstjänster • Revisionen efter pliktens slopande • Kundorientering i den finansiella sektorn • Bankkunders syn på privatrådgivare • Kvinnornas intåg i revisionsbranschen • Effektiv revision? Det globala i det lokala • Fastighetsvärderares träffsäkerhet • Revisionsbranschen under hundra år • Lärdomar från nätverksinitiativ • Hur bedöms låneansökningar?

  6. Följeforskarnas utvärdering av CER ” CER har på kort tid byggt upp en stark forskargrupp med stark näringslivssamverkan. Verksamheten har nått denna framgång genom en tydlig organisation och målinriktat arbete. En annan stark framgångsfaktor är det nybildade näringslivsnätverket (CER-nätverket). Jag kan nämna att vi försökt skapa nätverk liknande det i Sundsvall i Stockholm. Det har inte lyckats trots stöd från flera företagsledningar. Nätverket i Sundsvall är alltså en verklig bedrift av CER.” Utdrag från följeforskningsrapporten från KTH

  7. Följeforskarnas utvärdering av CER ” Vi har följt CER sedan 2008 och haft förmånen att se en stark centrumbildning växa fram. Den inledande satsningen att rikta in sig på fem olika områden, inom revision, bank, fastighet, försäkringar och pension har varit framgångsrik. Parallellt med det forskningsorienterade arbetet har man även inom ramen för CER etablerat goda relationer med det omkringliggande näringslivet.” Utdrag från följeforskningsrapporten från GRI

  8. Exempel på nystartade projekt • Revisorers fortlevnadsbedömningar • Kommunikationskanaler i försäkringsbranschen • Stora fastighetsaffärer Redovisning till verkligt värde • Lojalitet till banker vs bankrådgivare • Ett kontantlöst samhälle?   • Kundmöten i den finansiella sektorn • Centraliserad vs decentraliserad bankverksamhet • Miljöaspekter i kommersiella fastigheter • Attraktiva handelsplatser • Professionalism vs kommersialism i revisionsbranschen

  9. Hur vi redovisar vad vi gör • Forskningsforum • Riktad rapportering Forskningstidskrifter • Paneldebatter • Branschtidningar På begäran • www.miun.se/cer • Lokaltidningar Företagsaktiviteter

  10. CER 3-års firande 11-11-11