Хашимото тироидитис во детството
Download
1 / 21

?-? ???????? ????????? ??????: ????.??????? ?????? ?????????????? ??????? ?? ?????? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

Хашимото тироидитис во детството – ревиски преглед на епидемилошките, имуногенетски и клинички карактеристики. Д-р Николина Здравеска Ментор: проф.Мирјана Кочова Универзитетска Клиника за детски болести. Вовед.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?-? ???????? ????????? ??????: ????.??????? ?????? ?????????????? ??????? ?? ?????? ???????' - gema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3646446

Хашимото тироидитис во детството – ревиски преглед на епидемилошките, имуногенетски и клинички карактеристики

Д-р Николина Здравеска

Ментор: проф.Мирјана Кочова

Универзитетска Клиника за детски болести


3646446
Вовед детството

 • Хашимото тироидитис (хроничен лимфоцитарен тироидитис или хроничен автоимнун тироидитис) претставува најчеста автоимуна ендокрина болест и најчеста причина за стекнат хипотироидизам во детската возраст

  Greenspan FS. The thyroid gland. In: Greenspan FS, Gardner DG.Basic and Clinical Endocrinology. 7th ed. San Francisco: LangeMedical Books, McGraw-Hil2004. p.251-90


3646446
Цели на ревискиот труд детството

Преглед на најновите студии кои се однесуваат на:

 • епидмиологијата

 • генетската предиспозиција

 • клиничката слика

 • дијагноза

 • терапија и

 • прогноза на ХТ во детската возраст


3646446
Материјал и методи детството

 • Литература од електронските бази Pubmed, Medline, Cochrane база на систематски ревии

 • Пребарување според клучни зборови: autoimmune thyroiditis, Hashimoto thyroiditis, chronic lymphocitytic thyroiditis, children, goiter, hypothyroidism

 • Литература од релевантни учебници по педијатрија и педијатриска ендокринологија


3646446
Материјал и методи детството

 • Инклузиони критериуми:

 • Студии со оригинални резултати за епидемилошките и клиничките карактеристики на болеста

 • Студии со оригинални резултати за клиничкиот тек, третман и исход на болеста

 • Ревиски трудови за генетиката кај тироидниот автоимунитет

 • Трудови објавени на англиски и други јазици


3646446
Дискусија детството

 • Дефиниција на болеста

 • Епидемиологија

 • Етиологија

  - генетска предиспозиција

  - фактори од околината

 • Патогенеза

 • Клиничка презентација

 • Дијагноза

 • Третман

 • Прогноза


3646446
Дефиниција детството

 • HakaruHashimoto, 1912 год.

  „struma lymphomatosa“ – кај болни жени со асимптоматска гушавост

 • типичен хистолошки наод на лимфоплазмоцитна инфилтрација на тироидната жлезда со или без фоликуларно ошетување

 • 2 клинички типа на автоимун тироидитис (АТ)

  - со гушавост (Хашимото тироидитис)

  - без гушавост (атрофичен тироидитис)

 • Приусутни антитироидни антитела во циркулацијата


3646446
Епидемиологија детството

 • Најчеста орган-специфична автоимуна болест

 • 5% од светската популација

 • преваленца во детска возраст 0,3-9,6%

 • Најчесто во препубертетска-пубертетска возраст

 • Ретко пред 3 год.

 • Ж:М = 10-15:1

 • Зголемена фрекфенција кај Turner syndrome, Down,Klinefelter syndrome и други хромозомални анеуплоидии


3646446
Табела 1. Епидемиолошки карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

1.

2. Demirbilek H, Kandemir N, Gonc EN, Ozon A et al. Hashimoto’s thyroiditis in children and adolescents: a retrospective study on clinical, epidemiological and laboratory properties of the disease.

J PediatrEndocrinolMetab 2007.20: 1199-1205. 

3. Gopalakrishnan S, Chugh PK, Chhillar M, Ambardar VK, Sahoo M, Sankar R, Goitrous autoimmune thyroiditis in a pediatric population: a longitudinal study. Pediatrics2008. 122: e670-674.

4. Corrias A, Cassio A, Weber G, et al.Thyroid nodules and cancer in children and adolescents affected by autoimmune thyroiditis. Arch PediatrAdolesc Med2008.162: 526-531

5. de Vries L, Bulvik S, Phillip M. Chronic autoimmune thyroiditis in children and adolescents: at presentation and during long-term follow-up. Arch Dis Child2009. 94: 33-37.

6.SkarpaV, Κousta E, Tertipi A, et al. Epidemiological characteristics of children with autoimmune thyroid disease. Hormones (Athens) 2011, 10(3):207-214


3646446
Етиологија карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

Комплексна интеракција на генетски фактори, тригери од околината и ендогени фактори


3646446
Етиологија карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

 • Напредокот на молекуларните методи во последниве 15-тина години овозможи значаен прогрес во идентификацијата на гените кои се вклучени во развојот на болеста

 • Генетските студии: кандидатски гени; wholegenomelinkage studies; genome-wide associationstudies (GWAS); whole-genome sequencing


3646446
Етиологија карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

 • Откриени најмалку 7 гени

  полиморфизам е асоциран со АТ

 • Може да се поделат во две големи групи:

  - имуномодулаторни гени

  (HLA-DR, CTLA-4, CD40, PTPN22)

  - тироид-специфични гени

  (Thyroglobulin, TSH)


3646446
Етиологија карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

 • Фактори од околината

 • Јод – ↑суплементација со јод асоцирана со автоимуна тироидна болест

  *Papanastasiou L, Vatalas L, Koutras DA, Mastorakos G. Thyroid autoimmunity in the current iodine environment. Thyroid 2007; 17: 729-739.

  **Teng W, Shan Z, Teng X, Guan H,et al. Effect of iodine intake on thyroid diseases in China. N Engl J Med 2006; 354: 2783-2793.

 • Селен

  Duntas et al. позитивен ефект при третман со selenomethionine кај АТ во период од 6 мецеци anti-TPO антитела.

  Duntas LH, Mantzou E, Koutras DA: Effects of a six month treatment with elenomethionine in patients with autoimmune thyroiditis. Eur J Endocrinol 2003; 148: 389–393.

 • Лекови

 • Инфекции

 • Загадувачи во околината

 • Ирадијација


3646446
Патогенеза карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии


3646446
Клиничка презентација карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

 • Гушавост

  – асимптоматско зголемување на тироидната жлезда (кај околу 50%)

  - чувсто на напнатост, болки во грлото

 • Кај најголем број пациенти тироидната жлезда е дифузно зголемена, мазна и безболна на палпација


3646446
Клиничка презентација карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

 • Хипотироидизам

  - Застој во растот

  - Прекумерна телесна тежина

  - Примарна или секундарна аменореа

  - Брадикардија, cardiac output

  - Сува и ладна кожа

  - Груби црти на лицето

  - Летаргија

  - Опстипација

  - Микседем


3646446
Клиничка презентација карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

 • Хипертироидизам - Хашитоксикоза

  (кај <5%од пациентите)

 • Pseudotumor cerebri – хиперплазија на TSH секретирачките клетки во хипофизата при доглотрајна состојба на хипотиреоза

  Kocova M, Netkov S, Sukarova-Angelovska E. Pituitary pseudotumor with unusual presentation reversed shortly after the introduction of thyroxine replacement therapy. J Pediatr Endocrinol Metab2001 Nov-Dec;14(9):1665-9.


3646446
Асоцирани болести карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

 • Дијабетес тип 1

  Kordonouri et al. [1]: 17 749 пациенти со ДМ тип 1 (0.1-20 год.) АТА кај 1530 (21,6%)

 • Целијакија

  Ansaldi et. al. [2]: AT кај 90 (26.2%)од 343 деца со ЦД (возраст од 9 мес-18 год.)

 • Адисонова болест

 • Пернициозна анемија

 • Автпимун полигландуалрен синдром

  1.Kordonouri O, Klinghammer A, Lang EB, GrutersKleislich A et.al.Thyroid autoimmunity in children and adolescents with type 1 diabetes: a multicenter survey. Diabetes Care. 2002 Aug;25(8):1346-50

  2. Ansaldi N, Palmas T, Corrias A, Barbato M, D'Altiglia MR, Campanozzi A, Baldassarre M, Rea F, Pluvio R, Bonamico M, Lazzari R, Corrao G. Autoimmune Thyroid Disease and Celiac Disease in Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003 Jul;37(1):63-6.


3646446
Дијагноза карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

 • Позитивни антитироидни антитела

  Tg и/или анти-TPO + најмалку 1 од следните:

 • абмормална тироидна функција

 • зголемена тироидна жлезна

 • морфолошки промени на ултразвук

 • цитоморфолошки карактеристики на хроничен лимфоцитарен тироидитис на тенкоиглена аспирациона пункција


3646446
Терапија карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

 • Левотироксин

 • Препорачани дози според возраста

 • Терапија кај еутиреоза и субклинички тироидизам ?

  * Padberg S, Heller K, Usadel KH, et al. One-year prophylactic treatment of euthyroid Hashimoto’s thyroiditis patients with levothyroxine: is there a benefit? Thyroid 2001;11:249–55.

  ** Radetti G, Gottardi E, Bona G, et al. Study Group for Thyroid Disease of the Italian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes. The natural history of euthyroid Hashimoto’s thyroditis in children. J Pediatr 2006;149:827–32.

  *** Cetinkaya E, Aslan A, Vidinlisan S, et al. Height improvement by L-thyroxine treatment in subclinical hypothyroidism. Pediatr Int 2003;45:534–7.


3646446
Прогноза карактеристики на деца и адолесценти со ХТ во различни студии

 • Мал број студии за долгорочен исход на болеста во детска возраст

 • Зависи од времетраењето на хипотиреозата и возраста на воспоставената терапија


ad