TEHNICI DE COMUNICARE - Comunicarea interpresonal ă Partea I- - PowerPoint PPT Presentation

tehnici de comunicare comunicarea interpresonal partea i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEHNICI DE COMUNICARE - Comunicarea interpresonal ă Partea I- PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEHNICI DE COMUNICARE - Comunicarea interpresonal ă Partea I-

play fullscreen
1 / 100
TEHNICI DE COMUNICARE - Comunicarea interpresonal ă Partea I-
289 Views
Download Presentation
gelsey
Download Presentation

TEHNICI DE COMUNICARE - Comunicarea interpresonal ă Partea I-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEHNICI DE COMUNICARE- ComunicareainterpresonalăPartea I- Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763 Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministrație.ro - Inovație în administrație

 2. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763 Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministrație.ro - Inovație în administrație Introducere în comunicarea interpersonală

 3. parte importantă a vieţii noastre • 70-80% din timpul de muncă îl petrecem comunicând într-o formă sau alta • Presupune un emiţător şi un receptor • ascultarea – o abilitatea de comunicare foarte des invocată recent – doar un sfert din ceea ce ni se spune ascutăm, iar restul timpului visăm sau ne decontectam cu totul INTRODUCERE ÎN COMUNICARE http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 3 23.01.2014

 4. 9% SCRIEM • 16% CITIM • 30% VORBIM • 45% ASCULTĂM INTRODUCERE ÎN COMUNICARE http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 4 23.01.2014

 5. În şedinţe (utilizate pentru luarea deciziilor) – ascultăm, scriem, vorbim • Potrivit unui studiu se pierd anual 37 mild. dolari din cauza unor şedinţe inutile INTRODUCERE ÎN COMUNICARE http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 5 23.01.2014

 6. Cursul îşi propune să dezvolte abilităţi care te vor ajuta să comunici mai bine, prin : • înţelegerea scopului procesului de comunicare • analiza audienţei • comunicare verbală şi nonverbală • oferirea unui impact mai mare comunicării INTRODUCERE ÎN COMUNICARE http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 6 23.01.2014

 7. Când comunicăm: • Ce vrem să spunem? • Ce spunem, de fapt? • Ce aude cealaltă persoană? • Ce crede că aude cealaltă persoană? • Ce vrea să spună cealaltă persoană? • Ce spunde, de fapt, cealaltă persoană? • Ce aud că spune cealaltă persoană? • Ce cred că aud că spune cealaltă persoană? INTRODUCERE ÎN COMUNICARE http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 7 23.01.2014

 8. Comunicarea poate fi confuză!!!! • Dacă nu ştim să comunică eficient este ca şi când am vorbi o altă limbă! INTRODUCERE ÎN COMUNICARE http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 8 23.01.2014

 9. INTRODUCERE ÎN COMUNICARE http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 9 23.01.2014

 10. Comunicarea – unul dintre cele mai vechi comportamente umane • Communication apprehension – Aprehensiune în comunicare • TEST DE EVALUARE PERSONALĂ A APREHENSIUNII ÎN COMUNICARE (Chestionar) COMUNICAREA INTERPERSONALĂ http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 10 23.01.2014

 11. Scorul: • Discuţii de grup: 18 + scorul la întrebările 2, 4 şi 6 – scorul la întrebările 1, 3 şi 5 • Şedinţe: 18 + scorul la întrebările 8, 9 şi 12 – scorul la întrebările 7, 10 şi 11 • Conversaţii interpersonale: 18 + scorul la întrebările 14, 16 şi 17 – scorul la întrebările 13, 15 şi 18 • Public speaking: 18 + scorul la întrebările 19, 21 şi 23 – scorul la întrebările 20, 22 şi 24. • Se însumează scorul pentru cele patru categorii. Se va obţine o sumă între 24 şi 120 de puncte. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 11 23.01.2014

 12. Comunicarea: • Intrapersonală • Interpersonală • Grupuri mici • Organizaţională • De masă • Publică COMUNICAREA INTERPERSONALĂ http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 12 23.01.2014

 13. Fiecare dintre aceste forme ale comunicării este influenţată de 2 factori importanţi: • cultura şi • tehnologia. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 13 23.01.2014

 14. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ http://www.podca22763.ro 14 23.01.2014

 15. Principiile comunicării interpresonale • Principiul 1: Comunicarea interpresonală nu poate fi evitată (NU se poate să NU comunicăm!!!) • Principiul 2: Comunicarea interpresonală este ireversibilă • Principiul 3: Comunicarea interpresonală este simbolistică • Principul 4: Comunicarea interpresonală presupune respectarea unor reguli • Principiul 5: Comunicarea interpresonală se învaţă • Principiul 6: Comunicarea interpersonală presupune conţinut şi relaţie COMUNICAREA INTERPERSONALĂ http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 15 23.01.2014

 16. Caz: Citiţi următoarea discuţie care are loc între o mamă şi fiul ei: • Fiul: Mamă, l-am vazut pe tatal lui Marius conducând o motocicletă astăzi. • Mama: Serios?Cred că a fost interesant să-l vezi. Tatăl lui Marius este domnul Popescu. • Fiul: Care este numele dânsului? • Mama: domnul Popescu • Fiul: Nu, mamă,care este numele lui adevărat? • Mama: Dragă, ţi-am spus, domnul Popesu. • Fiul: Dar el nu are un nume adevărat, aşa cum am şi eu? • Mama: Copiii îi spun domnul Popesu. Adulţii îi spun Gicu. • Fiul: De ce nu pot să-i spun şi eu Gicu? • Mama: pentru că nu eşti adul şi pentru că este mai în vârstă decât tine. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 16 23.01.2014

 17. Mituri despre comunicarea interpersonală: • Comunicarea interpersonală rezolvă toate probemele • Comunicarea interpersonală este întotdeauna un lucru bun • Comunicarea interpersonală este ceva banal • Comunicarea interpresonală este sinonimă cu relaţiile interpersonale COMUNICAREA INTERPERSONALĂ http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 17 23.01.2014

 18. Comunicare, etică, emoţii Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763 Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministrație.ro- Inovație în administrație

 19. Comunicarea şi etica http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 19 23.01.2014

 20. Circumstanţe şi emoţii http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 20 23.01.2014

 21. Faceţi asocierile în cazul dumneavoastră! Excerciţiu: • Gândiţi-vă la 3 circumstanţe asemănătoare. Cum vă simţiţi atunci când vi se întâmplă? În care dintre ele vă simţiţi cel mai rău? În care dintre situaţii ai fi cel mai motivat să schimbi ceva? Circumstanţe şi emoţii http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 21 23.01.2014

 22. În tabelul următor treceţi trei circumstanţe pe care aţi dori să le schimbaţi! Pentru fiecare menţionaţi cum vă simţiţi: Circumstanţe şi emoţii http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 22 23.01.2014

 23. Emoţiile..... • ne fac să simţim că trăim • ne ajută să luăm decizii mai bune • pun energie în acţiunile noastre • sunt o parte din noi (nu reprezintă toată identitatea noastră) Circumstanţe şi emoţii http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 23 23.01.2014

 24. Emoţiile sunt un instrument are trebuie să ne ajute şi nu să ne controleze în acţiunile noastre! Primul pas în controlul emoţiilor îl reprezintă cunoaştera acestora! Circumstanţe şi emoţii http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 24 23.01.2014

 25. Gândurile... • Se referă la conversaţii, gânduri şi convingeri pe care o persoană le are cu sine însăşi despre sine, despre alţii, despre un anumit context. • Conversaţii pe care persoanele le poartă cu ele însele • Pot sau nu pot să aibă legătură cu ceea ce spun alţii Circumstanţe şi emoţii http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 25 23.01.2014

 26. Excerciţiu: • Care dintre „sentimentele” exprimate în Tabelul din exerciţiul 1 sunt emoţii şi care doar gânduri/impresii? • Pentru cele pe care le-aţi clasificat ca fiind doar gânduri, menţionaţi sentimentele ce pot sta la baza lor. Circumstanţe şi emoţii http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 26 23.01.2014

 27. Circumstanţe şi emoţii http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 27 23.01.2014

 28. Mesajele primite de la subconştinet ne spun ceea ce credem: • Despre noi • Cât de în siguranţă sunt alţi oameni • Ce este bine, rău sau înspăimântător • Ce înseamnă anumite lucruri. Subconştientul http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 28 23.01.2014

 29. Cum funcţionează subconştientul? Exemplu: Într-o zi când tocmai încerca să-i spună şefului său noua idee, sunconştientul a observat că şeful se încruntă. Atunci când se încruntă şeful, el ştie că este o problemă. Subconştienul îi spune: „Şefului nu-i place ideea mea!Încep să mă simt stânjenit!Cum de mi-a trecut prin cap că aş putea avea idei valoroase?” A înregistrat mesajul, încetează în a-şi mai împărtăşi ideea şi îşi cere scuze său. Subconştientul http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 29 23.01.2014

 30. Exemple de situaţii (când), gănduri (ce îmi spun mie) şi sentimente (ce simt) http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 30 23.01.2014

 31. Exerciţiu: Din Tabelul 2. Atunci când.....mă simt...., preluaţi colona cu „mă simt...” şi treceţi cele trei situaţii în prima coloana a tabelului de mai jos. De asemenea, din Tabelul 3 preluaţi din coloana „mă simt...” sentimentele care se potrivesc cel mai bine circumstanţelor alese şi treceţi-le în coloana a treia a tabelului de mai jos. La final, completaţi în coloana „Mă gândesc la...” http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 31 23.01.2014

 32. http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 32 23.01.2014

 33. Gândurile şi observaţia http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 33 23.01.2014

 34. Exerciţiul 1: Priviţi imaginea. În timp vă aflaţi pe stradă se aude zgomotul de la sirena poliţiei şi se aud zgomote de cauciucuri arse. Te grăbeşti să taversezi strada. Precizaţi: • date senzoriale • interpretarea datelor personale • gânduri • emoţii • comportament. http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 34 23.01.2014

 35. Excerciţiul 2 http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 35 23.01.2014

 36. Priviţi imaginea de mai sus. Ce observaţi: • un bărbat cu un şerveţel cu care îşi sterge nasul • un vecin curios • un extraterescu pregătit ă să invadeze Pământul • un vecin, costumat în marţian, care te spionează • altceva. Excerciţiul 2 http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 36 23.01.2014

 37. Comunicarea verbală Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763 Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministrație.ro- Inovație în administrație

 38. Caz: Şeful lui X i-a cerut să scrie un memo privind programul său muncă – şcoală. Compania la care lucrează este leader pe piaţa de software. Tinerii studenţi au şansa să lucreze cu timp parţial, astfel încât sporesc şansele de a fi angahaţi după absolvire, dacă muncesc bine. Şeful i-a cerut ca acest memo să fie scurt şi la obiect. COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 38 23.01.2014

 39. X a înţeles că trebui e sp explice cum se va desfăşura programul ei la companie. A început să scrie. Mai întâi a descris pe o pagină experienţa ei în legătură cu programele anterioare muncă – şcoală. Apoi a explicat experienţa a două dintre prietenele ei. Apoi a vorbit despre câteva astfel de programe despre care a citit în ziare. A încheiat cele 5 pagini şi s-a semnat! COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 39 23.01.2014

 40. ADEVĂRAT SAU FALS? • Atunci când scrii pentru alticineva este foarte important să-ţi cunoşti cititorul. • Sunt 3C ai unui rezumat de succes: clar, concis, corect • Mailurile de afaceri pot utiliza texte si imagini predefinite sau argou-uri. • Scrisorile de intenţie pot avea până la 2 pagini lungime. COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 40 23.01.2014

 41. ARISTOTEL: „Gândeşte ca un om înţelept şi scrie ca un om obişnuit!” COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 41 23.01.2014

 42. COMUNICAREA PRIN SCRISAtunci când scrii/redactezi un document trebuie să existe un scop clar definit! http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 42 23.01.2014

 43. Cum poţi fi sigur că cineva îţi va citi documnetul scris? • Cum poţi fi sigur că cineva îşi va aminti ce ai scris în document? COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 43 23.01.2014

 44. CHARLES OSGOOD: „Dacă nu reuşeşti să prezinţi într-o frază sau două intenţia ta, înseamnă că nu eşti suficient de bine focusat!” COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 44 23.01.2014

 45. Cum îţi defineşti clar scopul? Exemplu: trebuie să-ţi convingi conducerea că este nevoie de mai multe calculatoare în biroul în care lucrezi. COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 45 23.01.2014

 46. Comunicarea în scris: • să convingi • să explici • să descrii COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 46 23.01.2014

 47. Reguli pentu o comunicare scrisă eficientă: • Scrie cele două propoziţii care să rezume ce vrei să comunici înainte de orice altceva • Stabileşte dacă motivul pentru care scrii e să convingi, explici sau descrii • Nu include propoziţii care nu au legătură cu scopul propus. COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 47 23.01.2014

 48. Exerciţiu: Alcătuieşte două propoziţii sumative pentru fiecare dintre scopurile enunţate mai jos: • Să convingeţi un angajator să vă angajeze • Cum v-aţi petrecut vacanţa/concediul • Ce înseamă să fi bun la locul de muncă pe care îl aveţi • Cum s-a desfăşurat ultima sedinţă la care aţi participat COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 48 23.01.2014

 49. A scrie pentru cel care citeşte (receptorul mesajului).... • Cine sunt cei care vor citi textul pe care l-ai scris? COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 49 23.01.2014

 50. Întrebări pe care să ţi le pui despre cititorii textului tău: • Cine sunt ei? • Ce vor să ştie despre acel subiect? • Care este atitudinea lor faţă de acel subiect? • De ce i-ar interesa acel subiect? COMUNICAREA PRIN SCRIS http://www.podca22763.ro http://www.podca22763.ro 50 23.01.2014