slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ALFRED MARSHALL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ALFRED MARSHALL - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

ALFRED MARSHALL. (1842 – 1924). „ZASADY EKONOMIKI”. Alfred Marshall. ukierunkowanie na święcenia kapłańskie w kościele anglikańskim uniwersyteckie wykształcenie silne nastawienie humanistyczne na poprawienie jakości życia ludzi biednych wykładowca ekonomii politycznej w Cambridge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALFRED MARSHALL' - gelsey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ALFRED MARSHALL

(1842 – 1924)

„ZASADY EKONOMIKI”

alfred marshall
Alfred Marshall
 • ukierunkowanie na święcenia kapłańskie w kościele anglikańskim
 • uniwersyteckie wykształcenie
 • silne nastawienie humanistyczne na poprawienie jakości życia ludzi biednych
 • wykładowca ekonomii politycznej

w Cambridge

slide3
dyrektor w Uniwersity College w Bristolu
 • od 1881r. przewodni ekonomista Brytyjski (ze strony naukowej)
 • praca nad dziełem „zasady ekonomiki”
 • 1890r. publikacja I tomu i zyskanie bardzo dobrej opinii na świecie
 • nie ukończenie wielu dzieł przez zbytnią wnikliwość
cele marshalla
Cele Marshalla:
 • zwiększenie roli matematyki w ekonomii, żeby ekonomia przestała być nauką pobłażaną
 • przełożenie ekonomii Richarda i Milla na język matematyki
 • polepszenie warunków życia całego społeczeństwa, szczególnie ubogich
historycznie sprzyjaj cy czas
Historycznie sprzyjający czas:
 • kruszenie się podstaw teorii klasycznej
 • J.S. Mill odrzucił w 1869r. teorię funduszu płac
slide6
„Ekonomia polityczna lub ekonomika jest studiowaniem ludzkości w jej niezwykłych sprawach: zajmuje się badaniem tej części działalności indywidualnej i zbiorowej, która jest najściślej związana z uzyskiwaniem i z używaniem materialnych rekwizytów dobrobytu”
slide7

System według Marshalla:

 • używaj matematyki jako języka stenograficznego, a nie jako narzędzia badawczego
 • trzymaj się matematyki póki nie skończysz swoich badań
 • przetłumacz na język angielski
 • zilustruj przykładami z prawdziwego życia
 • spal część matematyczną
 • jeżeli nie udaje Ci się 4 to spal 3.
 • „Tak ja robie często”
slide8
Określenie Keynesa:

„Jevons zobaczył, że w kotle wrze i zaczął krzyczeć rozradowanym głosem dziecka; Marshall również zobaczył że w kotle wrze i w milczeniu zasiadł do budowania maszyny parowej”

 • Jevons pośpiesznie ogłaszał swoje teorie i pretensje do zburzenia klasycznej teorii wartości
 • Marshall przez ponad 20 lat wypróbowywał swoje koncepcje na studentach i kolegach zanim je opublikował
poj cie rynku
Pojęcie rynku
 • Strefa, w której kupujący i sprzedający pozostają ze sobą w stosunkach handlowych. (Cournot)
 • Grupa ludzi, pozostających ze sobą w stosunkach handlowych. (Jevons)
o rodki rynku
Ośrodki rynku
 • Giełda
 • Sale licytacyjne

Ich lokalizacja nie ma większego znaczenia, dzięki m.in. komunikacji pocztowej umożliwiającej nawiązanie kontaktu między kupcami.

rodzaje rynk w
Rodzaje rynków
 • Światowe - bezpośrednie współzawodnictwo wszystkich części świata.
 • Zamknięte – współzawodnictwo pośrednie.
slide13

Koszty produkcji – ceny podaży wysiłków i ofiar.

Nakłady produkcyjne - wydatki na produkcję danego dobra.

zasada substytucji
Zasada substytucji

Charakteryzuje się m.in. dążeniem producenta do wprowadzenia mniej kosztownej metody produkcji.

za o enia potrzebne do analizy zmian ceny
Założenia potrzebne do analizy zmian ceny

Siły popytu i podaży działają swobodnie

Nie istnieje porozumienie między sprzedawcami czy producentami danego dobra

Istnieje zjawisko wolnej konkurencji na rynku

Nie zachodzą zmiany preferencji ani technologii

Nie pojawi się żadne dobro substytucyjne

wnioski z bada marshall a
Wnioski z badań Marshall’a

Na rynku istnieje „cena popytu na każdą poszczególna ilość towaru”, czyli cena dla jakiej każda jednostka oferowana na rynku znajdzie nabywcę

Cena popytu na poszczególną jednostkę towaru zmniejsza się w miarę zwiększania zaofiarowaniej ilości towaru

cena poda y
Cena podaży

Cena wyższa od istniejącej ceny podaży umożliwiłaby szybszy rozwój firm lepiej prosperujących i spowolniłaby upadek firm słabszych (ogólny wzrost produkcji)

Cena niższa od istniejącej przyśpieszyłaby upadek firm słabszych i zmiejszyłaby rozwój firm lepiej prosperujących

zmiany ceny poda y
Zmiany ceny podaży

Zmiana ceny podaży względem zmian zachodzących w produkcji jest ciężka do jednoznacznego określenia

Wraz ze wzrostem produkcji cena podaży może zwiększać się, albo zmniejszać lub też te zmiany mogą zachodzić na przemian

zale no mi dzy cen popytu a poda y
Zależność między ceną popytu a podaży

Cena popytu większa od ceny podaży – (zyski dla firmy) tendencja do zwiększenia ilości towaru wypuszczanego na rynek

Cena popytu mniejsza od ceny podaży – (nie opłaca się wypuszczać na rynek danej ilości towaru) są tendencje do zmniejszania produkcji

Cena popytu równa cenie podaży - nie istnieją tendencje ani do zwiększania ani do zmniejszania

r wnowaga rynku
Równowaga rynku

Równowaga istnieje gdy cena popytu równa się cenie podaży

Każde wahanie powoduje tendencje powrotu do danego poziomu równowagi

Ilość towaru produkowaną w jednostce czasu nazywamy ilością odpowiadającą równowadze

Cena po jakiej ilość jest sprzedawana można nazwać ceną równowagi

od czego zale y warto
Od czego zależy wartość?

Cena zależy od pragnienia posiadania danego towaru i ilości pieniędzy jaką możemy przeznaczyć na zakup go

Na rynku ograniczonym cena zależy w głównym stopniu od popytu

Ceną rynkową jest stały koszt produkcji, gdy koszty produkcji są obojętne na skalę produkcji

podzia czasu wed u g marshall a
Podział czasu według Marshall’a

Okres rynkowy – podaż jest stała

Krótki okres – możliwa jest zmiana produkcji i podaży, ale nie rozmiaru zakładu produkcyjnego

Długi okres – bardziej elastyczna krzywa podaży, wszystkie koszty są kosztami zmiennymi

Okres sekularny – dopuszcza zmiany technologii i liczby ludności

najs ynniejsze dzie a marshalla
Najsłynniejsze dzieła Marshalla:
 • “Principles of Economics”
 • “The Pure Theoty of Foreign Trade: The Pure Theory of Domestic Values”
 • “The Economics of Industry”
 • “Money, Credit, and Commerce”
ad