slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ. Проф. др Миле Петровић e mail: [email protected] Сарадници: Александар Лејић - РТС Ивана Петровић. ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ. Година I , Семестар II Недељни фонд часова : 2 +2+1 Статус: Обавезни ЕСПБ: 6

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ' - gella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

Проф. др Миле Петровићe mail:[email protected]

Сарадници:Александар Лејић - РТС

Ивана Петровић

slide2
ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕ
 • Година I, Семестар II
 • Недељни фонд часова: 2+2+1
 • Статус: Обавезни

ЕСПБ: 6

 • Циљ наставе: Стицање основних знања о аудио и видео сигналима, телевизијским стандардима и принципима функционисања аналогних и дигиталних ТВ система.
 • Исход наставе: Оспособљавање за коришћење телевизијских, рачунарских и телекомуникационих уређаја за обраду и пренос слике и звука.
slide3
ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕСадржај предавања
 • Принципи преноса и пријема ТВ слике.
 • Аналогни ТВ системи (PAL, SECAM и NTSC).
 • Анализа и синтеза ТВ слике.
 • Аналогни видео сигнали.
 • Синхронизација извора слике.
 • Екрани са катодним цевима, Плазма, LCD, LED и SED екрани.
 • ТВстудио.
 • Дигитализација аналогних видео сигнала.
 • Дигитални ТВ системи (SDTV, EDTV, HDTV).
 • Дигитални видео сигнали у мултимедијалним комуникацијама.
 • Дигитална земаљска, сателитска и кабловска телевизија (DVB –T, DVB-S, DVB –H и DVB-C).
 • Компресија аудио и видео сигнала. ЈPEG, MPEG2, MPEG4, MPEG7, H264..
 • Пренос дигиталног видео сигнала преко Интернета (IPTV).
slide4
ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕЛабораторијске вежбе

Група од 10 -12 студенaта

 • Вежба 1: Функција и улога појединих уређаја у ТВ систему.
 • Вежба 2: Мерна опрема и тест сигнали.
 • Вежба 3:Конектори и каблови у ТВ системима.
 • Вежба 4:Претварање светлосних величина у eл.сигнале.
 • Вежба 5:Аналогни видео сигнали.
 • Вежба 6:Синхронизација извора слике.
 • Вежба 7:Утицај промене нивоа видео сигнала ињегове фреквенцијске

карактеристике на квалитет репродуковане ТВ слике.

 • Вежба 8:Мерење фреквенцијске карактеристикестудијских уређаја у ТВ.
 • Вежба 9:Мерење нивоа пријемних сигнала код земаљске и сателитске ТВ

дифузије.

slide5
ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕПровера знања

Предиспитне обавезе - 70 поена

Предавања 5 поена

Семинарски рад 10 поена

Лабораторијске вежбе 25 поена

Колоквијуми 2 x15 поена = 30 поена

Испит:30 поена

Завршни испит: 70 +30= 100 поена

Услов за испит: урађене и одбрањене

лабораторијске вежбе и семинарски рад

slide6
ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈЕЛитература
 • Скрипте - предавања
 • PowerPoint презентације –предавања
 • Практикум за лабораторијске вежбе
ad