slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studia I-go stopnia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studia I-go stopnia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Studia I-go stopnia - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

prof.dr hab. Michał Jasiulewicz Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Studia I-go stopnia. MODUŁ EKONOMICZNY MODUŁ GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ MODUŁ JĘZYKOWY MODUŁ METOD ILOŚCIOWYCH MODUŁ OGÓLNY MODUŁ PLANISTYCZNO-TECHNICZNY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Studia I-go stopnia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

prof.dr hab. Michał JasiulewiczPolitechnika KoszalińskaWydział Nauk EkonomicznychGOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia I-go stopnia

slide2

MODUŁ EKONOMICZNY

MODUŁ GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ

MODUŁ JĘZYKOWY

MODUŁ METOD ILOŚCIOWYCH

MODUŁ OGÓLNY

MODUŁ PLANISTYCZNO-TECHNICZNY

MODUŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY

MODUŁ PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH

MODUŁ PUBLICZNO-SAMORZĄDOWY

MODUŁ SEMINARYJNY

MODUŁ SPECJALIZACYJNY

Praktyka zawodowa

slide4

SPECJALNOŚĆ: Gospodarka miejska i regionalna

1 Rewitalizacja miast

2 Rozwój obszarów wiejskich

3 Atrakcyjność inwestycyjna regionów

4 Gospodarka komunalna

5 Finanse JST

6 Regionalne i lokalne rynki pracy

7 Zarządzanie projektami

8 Podstawy polityki ekologicznej

9 Public Relations JST

slide5

SPECJALNOŚĆ: Gospodarka energią odnawialną

1 Ekonomika odnawialnych źródeł energii

2 Bioenergetyka

3 Polityka energii odnawialnej

4 Metody oceny potencjału odnawialnych źródeł energii

5 Technologie produkcji energii ze źródeł odnawialnych

6 Prawo w zakresie energii odnawialnej

7 Podstawy polityki ekologicznej

8 Rynek biopaliw

9 Marketing produktów energetycznych

slide6

SPECJALNOŚĆ: Gospodarka turystyczna

1 Planowanie turystyczne

2 Finansowanie inwestycji turystycznych

3 Ekonomiczne czynniki ksztłtujace przestrzeń turystyczną

4 Zarzadzanie turystyką

5 Regiony turystyczne Polski i świata

6 Turystyka wiejska oraz na obszarach chronionych

7 Turystyka w jednostkach samorządu terytorialnego

8 Turystyka miejska i kulturowa

9 Marketing miejscowości turystycznych

slide7

SPECJALNOŚĆ: Inwestycje i gospodarka nieruchomościami

1 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

2 Regulacje prawne na rynku nieruchomości

3 Żródła finansowania inwestycji

4 Rynek kapitałowy i ubezpieczenia

5 Metody oceny projektów inwestycyjnych

6 Podstawy wyceny nieruchomości

7 Rynki nieruchomości w Polsce i UE

8 Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami

9 Proces inwestycyjno-budowlany

slide8

Studenci w ramach przedmiotu Geograficzne system informacji, poznają najnowsze oprogramowanie ARCGIS w wersji 10.1 do tworzenia i edycji map cyfrowych.

ArcGIS 10.1 for Desktop to efektywne narzędzie do zarządzania i integrowania danych, prowadzenia zaawansowanych analiz, modelowania oraz automatyzacji działań, a także prezentacji wyników w postaci wysokiej jakości map.