Z A K O N   O RAZGLASITVI ZAŠČITNE EKOLOŠKE CONE  IN EPIKONTINENTALNEM PASU REPUBLIKE
Download
1 / 5

1. člen - PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on

Z A K O N O RAZGLASITVI ZAŠČITNE EKOLOŠKE CONE IN EPIKONTINENTALNEM PASU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZRZECEP), Ur. l. RS, št. 93/2005. 1. člen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1. člen' - gefen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z A K O N O RAZGLASITVI ZAŠČITNE EKOLOŠKE CONE IN EPIKONTINENTALNEM PASU REPUBLIKESLOVENIJE (ZRZECEP), Ur. l. RS, št. 93/2005

  • 1. člen

  • S tem zakonom Republika Slovenija razglaša zaščitno ekološko cono in ureja izvrševanje svojih suverenih pravic v epikontinentalnem pasu v skladu z mednarodnim pravom, še zlasti s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (Uradni list SFRJ-MP, št. 1/86; Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS-MP, št. Stran 9668 / Št. 93 / 21. 10. 2005 Uradni list Republike Slovenije 22-103/94), Sporazumom med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije o razmejitvi epikontinentalnega pasu med državama z dne 8. januarja 1968 (Uradni list SFRJ-MP, št. 28/70; nota št. ZSD-JVE/46/03 z dne 24. julija 2003 in nota št. 003889/205 z dne 22. decembra 2003), Pogodbo med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo s prilogami od I do X z dne 10. novembra 1975 (Uradni list SFRJ-MP, št. 1/77; Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS-MP, št. 11-60/92) in Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo).


  • 2. člen EPIKONTINENTALNEM PASU REPUBLIKE

  • (1) Republika Slovenija ima svoj epikontinentalni pas.

  • (2) V epikontinentalnem pasu Republika Slovenija izvršuje svoje suverene pravice v skladu z mednarodnim pravom.

  • (3) Epikontinentalni pas Republike Slovenije obsega morsko dno in podzemlje v podmorskih prostorih, ki se raztezajo zunaj teritorialnega morja Republike Slovenije do meja v skladu z mednarodnim pravom.


3 EPIKONTINENTALNEM PASU REPUBLIKE. člen

(1) Republika Slovenija razglaša zaščitno ekološko cono, kjer izvaja svoje suverene pravice glede raziskovanja in trajnostne rabe, ohranjanja in upravljanja z morskim bogastvom ter jurisdikcijo glede znanstvenega raziskovanja in ohranjanja ter zaščite morskega okolja v skladu z mednarodnim pravom in obveznostmi, ki izhajajo iz ravnega reda Evropske unije.

(2) Zaščitna ekološka cona obsega območje zunaj teritorialnega morja Republike Slovenije.

4. člen

(1) Začasna zunanja meja zaščitne ekološke cone Republike Slovenije v smeri proti Republiki Italiji sledi črti razmejitve epikontinentalnega pasu, določeni s Sporazumom med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije o razmejitvi epikontinentalnega pasu med državama z dne 8. januarja 1968 in poteka po razmejitveni črti epikontinentalnega pasu južno od točke T5, ki jo določa Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo s prilogami od I do X z dne 10. ovembra1975.

(2) Začasna zunanja meja zaščitne ekološke cone na južni strani poteka po vzporedniku 45 stopinj in 10 minut severne zemljepisne širine.


5. člen EPIKONTINENTALNEM PASU REPUBLIKE

(1) Dokončna zunanja meja zaščitne ekološke cone se določi s sporazumom s sosednjimi državami v skladu z mednarodnim pravom.

(2) Meja epikontinentalnega pasu med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo je enaka meji določeni v Sporazumu med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije o razmejitvi epikontinentalnega pasu med državama z dne 8. januarja 1968.

(3) Meja epikontinentalnega pasu z Republiko Hrvaško bo določena z mednarodnim sporazumom med državama.

6. člen

(1) V zaščitni ekološki coni se izvaja pravni red Republike Slovenije in pravni red Evropske unije s področja varstva in ohranitve morskega okolja vključno z arheološko dediščino in v skladu z določbami XII. dela Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu.

(2) V zaščitni ekološki coni veljajo tudi za ladje, ki plujejo pod tujo zastavo in za tujce, pravni red Republike Slovenije, pravni red Evropske unije in mednarodne pogodbe s področja:

– preprečevanja onesnaževanja morskega okolja, vključno z onesnaževanjem zaradi ladijskega prometa ter odpadnih voda;

– onesnaževanja zaradi odlaganja trdih odpadkov;

– onesnaževanja, ki izvira iz raziskovanja ali izkoriščanja morskega dna ter

– varstva in ohranjanja sesalcev ter drugih živalskih in rastlinskih vrst s ciljem ohranitve celovitosti morskega ekosistema.


7. člen EPIKONTINENTALNEM PASU REPUBLIKE

Ne glede na suverene pravice Republike Slovenije na območju iz tega zakona uživajo druge države pravice in svobode kot jih zagotavlja mednarodno pravo.

8. člen

Podrobnejši način izvrševanja posameznih suverenih pravic in jurisdikcije iz tega zakona se uredi s podzakonskimi predpisi.

9. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


ad