Do dr hanefi zbek sa l k bakanl la ve eczac l k genel m d rl genel m d r yard mc s
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 313 Views
 • Uploaded on

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM; AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Doç. Dr. Hanefi Özbek Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı. Sağlık Hakkı. Sağlık, kaliteli yaşamın en temel yapı taşıdır. İnsan ömrü boyunca yaşanan her detay, bu sabit paydaya göre yeniden değerlendirilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gayora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Do dr hanefi zbek sa l k bakanl la ve eczac l k genel m d rl genel m d r yard mc s

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM;

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Doç. Dr. Hanefi Özbek

Sağlık Bakanlığı

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı


Sa l k hakk
Sağlık Hakkı

Sağlık, kaliteli yaşamın en temel yapı taşıdır.

İnsan ömrü boyunca yaşanan her detay, bu sabit paydaya göre yeniden değerlendirilir.

Sağlık hakkı doğuştan edinilmiş bir haktır ve sağlık hizmetleri, herkesin eşit erişim sağlayabileceği şekilde organize edilmelidir.

Adalet ve eşitlik ilkelerine paralel olarak, insanların sağlık güvencesi de temin edilmelidir.


Sa l kta d n m s reci
Sağlıkta Dönüşüm Süreci

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir ülkenin sağlık sistemi, yüksek kalitede ve tüm halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Bu hizmet: Etkili, uygun fiyatlı ve toplum tarafından kabul edilebilir olmalıdır.


Sa l kta d n m program
Sağlıkta Dönüşüm Programı

Her ülkenin, bu faktörleri dikkate alarak kendi sağlık sistemini geliştirmesi tavsiye edilmektedir. Özgün sağlık sistemi kurulurken, aynı zamanda bir dönüşüm süreci başlayacaktır.

Dünya genelinde, sürekli olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili yeni fikirler ortaya çıkmaktadır. Ancak, sağlıkta dönüşümü sağlamanın, gerçekten karmaşık bir sosyal olgu olduğu kabul edilmelidir.


Kan ta dayal sa l k politikas
Kanıta Dayalı Sağlık Politikası;

 • Sağlam bilimsel temelli,

 • Objektif,

 • Eşitliği gözeten,

 • Etkili ve maliyet-etkili,

 • Kaliteli,

 • Erişilebilir,

 • Sürdürülebilir,

 • Hukuki, sosyal, etik ve kültürel değerleri gözeten

  sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.


Kaynaklar n ak lc kullan m
Kaynakların Akılcı Kullanımı

 • Ekonominin gerçek hedefi, mevcut mali imkanları kullanmanın mümkün olan en iyi yolunu bulmaktır.

 • Bu düşünce, sağlık hizmetlerine uygulanacak olursa:

  • Sağlık sektörü, insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasını sağlayarak sağlık üretmek olan bir üretim sektörü olmalıdır.

 • Amaç tasarruf değil, kaynakların akılcı ve verimli kullanımıdır.


La lar n fiyatland r lmas
İlaçların Fiyatlandırılması

2004 tarihli "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile ilaç fiyatlandırmaları belirlenmiş ve ilaç fiyatları önemli ölçüde düşürülerek Avrupa'nın en düşük seviyesine indirilmiştir.

Bir Geri Ödeme Komisyonu kurulmuş ve Maliye Bakanlığı önderliğinde "Tek Geri Ödeme Sistemi" başlatılmıştır.


Do dr hanefi zbek sa l k bakanl la ve eczac l k genel m d rl genel m d r yard mc s

2009 yılında, "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.

Son düzenlemeye göre bu oran % 60’a çekilmiştir.


La kullan m
İlaç Kullanımı Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı oluştururken, ilaçlarla ilgili olarak dikkate alınması gereken önemli hususlar, gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı (halk sağlığını tehdit etmektedir) ile ilaç fiyatlarıdır.

Sağlık Bakanlığı, ilaç ve eczacılık hizmetleri alanında kamu adına belirli standartlar getirmek ve ilgili hizmetleri yapmakla sorumludur.

İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde akılcı ilaç tüketimini teşvik etmek bu konudaki önemli başlıklardan biridir.


La ve eczac l k
İlaç ve Eczacılık Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.

Akılcı İlaç Kullanımı;

Sağlıkta Dönüşüm Projesi dahilinde, ilaç ve eczacılık konusu kapsamında değerlendirilen önemli başlıklardan bir tanesidir.


Ak lc la kullan m
Akılcı İlaç Kullanımı Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.

 • Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır;

  • Morbidite ve mortalite oranlarında artış olması,

  • İlaçların yan etki riskinin artması,

  • Parasal kaynakların yanlış kullanımı sonucu temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması,

  • Tedavi maliyetlerinin hem ekonomik hem de sosyal yönden daha da artması.


D nyada ak lc la kullan m
Dünyada Akılcı İlaç Kullanımı Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.

 • İlaçların yanlış ve gereksiz kullanımlarını önleyebilmek için, dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmekte olup, buna yönelik olarak “Akılcı İlaç Kullanımı” çalışmaları başlatılmıştır.

 • 1985 yılında Nairobi’de yapılan Dünya Sağlık Örgütü toplantısında, Akılcı İlaç Kullanımı, “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri” olarak tanımlanmıştır.


T rkiye de ak lc la kullan m
Türkiye’de Akılcı İlaç Kullanımı Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.

 • Türkiye’de Sağlık Bakanlığınca Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili ilk çalışmalar 1992 yılında başlatılmış olup, sahada hekimlerin ve halkın akılcı ilaç kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışını tespit etmeye yönelik araştırmalar yapılmıştır.


Ak lc ila kullan m uygulamalar
Akılcı ilaç kullanımı Uygulamaları Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.

 • Hollanda Groningen Üniversitesi Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı tarafından verilen “Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi” 

 • “Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri”

 • “Reçete Yazma Rehberi”

 • “Eğiticilere Yönelik Reçete Yazma Rehberi”


Ak lc ila kullan m uygulamalar1
Akılcı ilaç kullanımı Uygulamaları Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.

 • Sağlık Bakanlığı bünyesinde, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar, son yıllarda ivme kazanmış ve Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında değerlendirmeye alınmıştır.

 • 12 Ekim 2010 tarih ve 6420 sayılı Bakan Oluru ile,

  İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde,

  Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü kurulmuştur.


Ak lc ila kullan m uygulamalar2
Akılcı ilaç kullanımı Uygulamaları Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.

Şu anda yürütülen bazı projeler:

 • Kamu farkındalığını ve bilincini yükseltmek.

 • Periyodik ölçme ve değerlendirmelerin yapılması

 • İlköğretim müfredatına akılcı ilaç kullanımının dahil edilmesi

 • Tıp ve eczacılık fakülteleri müfredatlarında akılcı ilaç kullanımına daha geniş yer verilmesi

 • Tanı tedavi kılavuzlarının hazırlanması.


Geli imin devaml l in
Gelişimin Devamlılığı İçin; Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.

Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Akılcı İlaç Kullanımı Kültürünün daha da geliştirilmesi için;

Bu konuda farkındalığın arttırılması,

Bu alanda çalışacak ekibin desteklenmesi,

Akademik ilgi ve desteğin teşviki,

Disiplinler arası işbirliğinin geliştirilmesi,

Hasta, endüstri ve medya ilişkileri için strateji belirlenmesi,

Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi

gereklidir.


Te ekk r ederim hanefi ozbek@iegm gov tr
Teşekkür Ederim! Fiyatlandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir radikal değişik yapılmış ve orijinal ve jenerik ilaçların fiyatlarının mevcut piyasa fiyatının %66`sını geçemeyeceği şeklinde bir karar alınmıştır.hanefi.ozbek@iegm.gov.tr