Data warehousing
Download
1 / 34

Data Warehousing - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Updated On :

B e n t M ø l l e r M a d s e n. Data Warehousing. Del 2 af 3: Opbygning af et Data Warehouse Aalborg Universitet, d. 1. februar 2007. Opsamling, rensning & bearbejdning af data. OLTP-systemer. Analyse-værktøjer. Produktions- system. Excel. DWH. OLAP. ERP. Rapporter. Tekstfiler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Data Warehousing' - gayle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Data warehousing

BentMøllerMadsen

Data Warehousing

Del 2 af 3:

Opbygning af et Data Warehouse

Aalborg Universitet, d. 1. februar 2007


Det store billede

Opsamling, rensning & bearbejdning af data

OLTP-systemer

Analyse-værktøjer

Produktions-

system

Excel

DWH

OLAP

ERP

Rapporter

Tekstfiler

Data Mining

Andre data-kilder

Det store billede


Data warehouse dele
Data Warehouse dele

 • Target / mål

  • Databasen (tabellerne) der udgør der faktiske data warehouse

 • Source / kildesystemer

  • Kildesystemerne der hentes data fra

 • Extraction, Transformation and Loading (ETL) – Data Staging

  • Processen hvormed der overføres data fra kilderne til data warehouse target


Target m l
Target / mål

 • Design af Data Warehouse udfra ens problemstilling.

 • Valg af relevant databasemodel til design af Data Warehouse


Databasemodeller
Databasemodeller

 • Normaliseret model

  • Den traditionelle måde at designe databaser på

  • Anvendes normalt i de fleste kildesystemer, såsom et ERP-system

   • Dog skal man ikke regne med, at de alle er ”pænt” designet

  • Væsentligste formål er at undgå redundant data i databasen

  • Nemt at arbejde med de enkelte posteringer

   • Indtaste, opdatere, slette og hente data om enkelte kunder, ordrer, produkter osv.

  • Kompleks at overskue samlede modeller


Databasemodeller1
Databasemodeller

 • Dimensionaliserede modeller

  • Forskellige arter af dimensionaliserede modeller

   • Star schema (stjerneskema)

   • Snowflake schema

   • Constellation schema

  • Datamodellen er relativ nem at overskue

  • Velegnet som grundlag til analyser og rapporter:

   • Idet det er nemmere at gennemskue strukturen

   • Endvidere vil hastigheden på forespørgsler være hurtigere pga. af færre tabeller og dermed færre joins mellem tabeller

  • Ikke velegnet til OLTP-systemer pga. at der bevidst er redundante data i modellen.


Star schema

Dimensions-

tabel A

Dimensions-

tabel B

Fakta-tabel

Dimensions-

tabel C

Dimensions-

tabel D

Star schema


Simpelt eksempel p star schema
Simpelt eksempel på star schema

Kunde

Kunde_id (pk)

Navn

Adresse

Land

Produkt

Produkt_id (pk)

Navn

Serie

Gruppe

Salg

Kunde_id (pk)

Produkt_id (pk)

Medarb_id (pk)

Tid_id (pk)

Maengde

Beloeb

Medarbejder

Medarb_id (pk)

Navn

Stilling

Tid

Tid_id (pk)

Dato

Maaned

Kvartal

Aar


Star schema1
Star schema

 • Fakta-tabel

  • Attributterne i en fakta-tabel er typisk numeriske og kan normalt summeres (dog ikke f.eks. %)

  • Disse attributter er dem, som der foretages analyser på

  • Har enten en primærnøgle, der dannes af fremmednøglerne fra hver dimension eller en syntetisk (sekvens) dannet primærnøgle

  • Stor mængde af værdier


Star schema2
Star schema

 • Dimensionstabeller

  • Dimensionerne indeholder informationen, som beskriver fakta-attributerne

  • Normalt er dimensionstabellens attributter tekstfelter/beskrivelser

  • Relativt få værdier i forhold til Fakta-tabel

  • Der er næsten altid et ”et-til-mange” forhold mellem data i en dimension og data i fakta-tabellen


Simpelt eksempel p star schema1
Simpelt eksempel på star schema

Kunde

Kunde_id (pk)

Navn

Adresse

Land

Produkt

Produkt_id (pk)

Navn

Serie

Gruppe

Salg

Kunde_id (pk)

Produkt_id (pk)

Medarb_id (pk)

Tid_id (pk)

Maengde

Beloeb

Medarbejder

Medarb_id (pk)

Navn

Stilling

Tid

Tid_id (pk)

Dato

Maaned

Kvartal

Aar


Snowflake schema

Produkt

Produkt_id

Navn

Serie

Gruppe

Produkt

Produkt_id

Navn

Salg

Produkt_id

Maengde

Beloeb

Salg

Produkt_id

Maengde

Beloeb

Produktgruppe

Serie

Gruppe

Snowflake schema

 • Et snowflake schema er lig star schemaet, på nær at dimensionstabellerne her er (delvis) normaliserede.


Constellation schema

Dim A

Dim E

Dim C

Fakta I

Fakta II

Dim D

Dim B

Constellation schema

 • To eller flere star schemas (og/eller snowflake schemas) der deler en eller flere dimensioner.


N gler i dimensionaliserede modeller
Nøgler i dimensionaliserede modeller

 • Naturlige nøgler

  • Informationsbærende

  • Eks: produktkode, cpr-nr

 • Syntetiske nøgler (surrogate keys) – f.eks. en sekvens, der tæller op for hver enkelt post

 • Det anbefales at anvende syntetiske nøgler mellem faktatabel og dimensionstabeller for at sikre integriteten i data warehouset.

  • Uafhængighed af ændringer i kildesystemer

  • Relevant hvis samme data findes i flere systemer

  • Nødvendigt hvis historik gemmes i dimensioner


Granularitet i target
Granularitet i target

 • På hvilket niveau vil man gemme data i sit data warehouse?

  • Atomare data/detaildata/transaktionsdata

  • Summerede/aggregerede data

 • Afhænger af analyse- og rapporteringsbehovet

 • Stor betydning for hastighed og størrelse

 • Det første valg der skal foretages i designet af datamodellen, da det bestemmer indhold af dimensioner og fakta


Hierarkier i dimensioner

verden

verdensdel

land

by

dag

år

måned

uge

Hierarkier i dimensioner

 • Hierarkier opbygges i dimensioner for at gøre det nemt at analysere og rapportere data på forskellige niveauer.

 • Bore op og ned i dimensioner

 • Flere hierarkier i en dimension

 • Naturlige og problemafledte hierarkier


Hierarki parent child

Alle produkter

Stol

Kontorstol

Køkkenstol

Læderstol

Bord

Køkkenbord

Sofabord

Hierarki – parent-child


Hierarki niveaubaseret kun registrering p nederste niveau

Alle produkter

Stol

Kontorstol

Køkkenstol

Læderstol

Bord

Køkkenbord

Sofabord

Hierarki – niveaubaseret – kun registrering på nederste niveau


Hierarki niveaubaseret med registrering p overliggende niveauer

Alle produkter

Stol

Kontorstol

Køkkenstol

Læderstol

Bord

Køkkenbord

Sofabord

Hierarki – niveaubaseret - med registrering på overliggende niveauer


Det store billede1

Opsamling, rensning & bearbejdning af data

OLTP-systemer

Analyse-værktøjer

Produktions-

system

Excel

DWH

OLAP

ERP

Rapporter

Tekstfiler

Data Mining

Andre data-kilder

Det store billede


Source kildesystemer
Source / kildesystemer

 • Identificer alle datakilder, der kan give data til ens data warehouse.

 • Kortlæg kilders datastrukturer (E/R-diagrammering)

 • Vurder datakvaliteten i kilderne (Data profiling).


Oltp systemer
OLTP-systemer

 • Kilden til et Data Warehouse er forskellige OLTP-systemer (Online Transaction Processing systemer)

 • Eksempler på disse er:

  • ERP-systemer (Axapta, SAP, m.fl.)

  • Regneark (Excel)

  • Databaser

  • Tekstfiler


Dataintegritet kvalitet
Dataintegritet/-kvalitet

 • Dataintegritet/-kvalitet

  • Komplette

  • Valide

  • Konsistente

  • Rettidig

  • Præcise

 • Sikring af datakvalitet vil ofte være en af de største opgaver i et data warehouse projekt fordi datakvaliteten i OLTP-systemer kan være meget svingende!


Dataintegritet kvalitet1

1002

Bent Møller Madsen

9000

[email protected]

1003

Bent Madsen

90

1144

Bent M. Madsen

9000 Aalborg

[email protected]

1003

Bent Møller Madsen

[email protected]

Id

Navn

Postnr

E-mail

Dataintegritet/-kvalitet

Diverse fejltyper

 • Manglende integritet

 • Manglende unik nøgle

 • Støj

 • Stavefejl

 • m.fl.


Eksempler fra aau data warehouse
Eksempler fra AAU-data warehouse

 • Omkring 75 studerende er indtastet 2 gange

 • Eks. på resultaters bedømmelsesdatoer:

  • 17/11 2029, 15/8 0200, 20/9 0099

  • Omkring 100, der ikke var annulleret

 • I tabel over studerendes uddannelsesdele gælder det at for over 50.000 rækker (ca. 5%) kommer fra_dato efter til_dato

 • 2 tilfælde af adgangsgivende eksaminer, hvor karakteren var henholdsvis 70,3 og 91,0

 • 4 betalinger fra studerende på Åben Uddannelse, hvor personen ikke kan findes.


Dataintegritet kvalitet2
Dataintegritet/-kvalitet

 • Håndtering af fejlbehæftede data

  • Dataene kan smides ud af systemet ved overførslen til Data Warehouset

  • Fejlene rettes ikke og føres direkte over i Data Warehouset

  • Fejl identificeres via Data Warehouset og

   • Rettes efterfølgende i kilderne

   • Der oprettes logiske regler der automatisk retter fejl ved overførslen til Data Warehouset


Det store billede2

Opsamling, rensning & bearbejdning af data

OLTP-systemer

Analyse-værktøjer

Produktions-

system

Excel

DWH

OLAP

ERP

Rapporter

Tekstfiler

Data Mining

Andre data-kilder

Det store billede


Etl data staging
ETL - Data Staging

 • Hvordan får vi flyttet data fra vores datakilder til data warehouset og herunder

  • Renset vores data

  • Beriget data ved f.eks. beregninger ud fra økonomistyringsmodeller.

  • Transformeret data til en dimensional datamodel

 • Extraction

 • Transformation (og cleaning)

 • Load


Extraction
Extraction

 • Udtræk af data fra de tidligere identificerede kilder.

 • Der anvendes forskellige sprog/programmer afhængig af kildens type

  • SQL

  • ODBC/JDBC

  • Fil-loadere til tekst- og excel-filer


Transformation
Transformation

 • Anvendelse af forskellige operatorer til at transformere data, således at de kan indsættes i data warehouset’s datamodel.

  • Joins

  • Key Lookups

  • Filtre

  • Sorteringsoperatorer

  • Set-operator (union, intersection, minus)

  • Beregninger

  • Summeringer

  • Programmering vha. SQL, PL/SQL, Javascript, etc.

  • M.fl.


Load

 • Indsættelse og opdatering af (de transformerede) data i ens target/data warehouse.


Etl data staging1
ETL – Data staging

 • 2 typer af dataoverførsler

  • Den oprindelige oprettelse af data i DW

  • Alle senere opdateringer af data i DW


Etl opdatering af data
ETL – Opdatering af data

 • Tilføjelse af nye data i dimensioner og facts.

  • Overskrivning af alle data hver gang

  • Anvendelse af datoer i kilderne

  • Anvendelse af delta-/revisionsfiler

  • Sammenligning af tabeldata mellem forrige og nuværende overførsel


Etl opdatering af data1
ETL – Opdatering af data

 • Rettelse af tidligere overførte data til dimensioner

 • Slowly changing dimensions

  • Type 1: Ingen historik

   • Overskriv den gamle dimensionsværdi

  • Type 2: Fuld historik

   • Opret en ny dimensionsrække/-post og behold den gamle (Fra- og til-dato kolonner fortæller, hvornår en række har været gældende)

  • Type 3: Delvis historik

   • Flyt den gamle/forrige værdi over i et nyt attribut/ kolonne i den samme dimension, og opret den nye værdi i den oprindelige attribut/kolonne.


ad