AİLE HEKİMLİĞİNDE
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

AİLE HEKİMLİĞİNDE ARAŞTIRMA. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 16 Şubat 2006 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara. 0535 7140843 naturamed@hotmail.com http://ailehekimligi.trakya.edu.tr. Sizce?. Mission impossible ! ? ?. Amaç ve Hedefler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gaye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
35 1334642

AİLE HEKİMLİĞİNDE

ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Zekeriya Aktürk

16 Şubat 2006

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara

0535 7140843

naturamed@hotmail.com

http://ailehekimligi.trakya.edu.tr

/ 35Sizce
Sizce?

Mission impossible ! ? ?

/ 35


Ama ve hedefler
Amaç ve Hedefler

 • Bu dersin sonunda katılımcıların birinci basamakta araştırma yapmanın önemini kavramaları ve araştırma yöntemleri konusunda temel bilgiler kazanmaları amaçlanmıştır.

  • Bir araştırmanın aşamalarını sayabilmeleri

  • Yanıtlanabilir bir klinik soru oluşturabilmeleri

  • Veri çeşitlerini sayabilmeleri

  • Bir veride aranması gereken özellikleri sayabilmeleri

  • Araştırma çeşitlerini sayabilmeleri

  • Kohort, vaka kontrol ve randomize kontrollü çalışmayı açıklayabilmeleri

  • Parametrik ve nonparametrik testlerin uygulanma yerlerini kavramaları

/ 35


Ne gerekiyor
Ne gerekiyor?

 • İstek (Gerek var mı?)

 • Zaman

 • Fikir (Neyi araştırayım?)

 • Beceri (Nasıl?)

 • Destek (Proje, istatistik...)

 • Para (?)

Öyleyse ne duruyoruz ! !

/ 35


Hadi bir ara t rma yapal m
Hadi bir araştırma yapalım!

GATA AH Asistanları ve Araştırma

/ 35

Aktürk Z. GATA. 16 Şubat 2006


Bir literat r
Bir literatür

Askew, DA. et al.GPs involvement in and attitudes to research.Med J Aust2002;177(2):74-77

/ 35


Bir ara t rman n a amalar
Bir araştırmanın aşamaları

 • Yanıtlanabilir bir soru sormak

 • Sorunuz daha önce cevaplanmış mı?

 • Hipotez kurma

 • Yöntem belirleme

 • Uygulama

 • İstatistik

 • Yorum

 • Rapor yazımı

Tyler CW, Epidemiyoloji

/ 35Fikir yakalamak i in uyan k olmal y z
Fikir yakalamak için uyanık olmalıyız!

 • Klinik uygulamalar

 • Çalışma ortamı

 • Hastalardan gelen fikirler

 • Hastane koridorları

 • Arkadaşlarımız

 • Beklenmeyen sağlık sonuçları

/ 35


Yan tlanabilir klinik soru
Yanıtlanabilir klinik soru

 • Patient/problem Hasta/problem

 • Intervention Girişim

 • Comparison Karşılaştırma

 • Outcomes Sonuç/Çıktı

  Örn.: Şişmanlığıntedavisindekalori diyeti ile glisemik endekse bağlı bir diyet arasında vücut kitle endeksini düşürme ve yaşam kalitesini artırma açısından fark var mıdır?

/ 35

Centre for EBM http:www.cebm.net/


Sorunuz cevaplanm m
Sorunuz Cevaplanmış mı?

 • Literatür taraması

 • Hocalarınız

 • Diğer meslektaşlarınız

 • Arkadaşlarınız

 • Kitaplar

 • İnternet

/ 35


Hipotez kurma
Hipotez kurma

 • H0

  • Şişmanlığın tedavisinde kalori diyeti ile glisemik endekse bağlı bir diyet arasında vücut kitle endeksini düşürme ve yaşam kalitesini artırma açısından fark yoktur.

 • H1

  • Şişmanlığın tedavisinde kalori diyeti ile glisemik endekse bağlı bir diyet arasında vücut kitle endeksini düşürme ve yaşam kalitesini artırma açısından fark vardır.

/ 35


Baz prensipler
Bazı prensipler

 • Birden çok hipotezi bir arada test edebiliriz, ama olabildiğince az hipotez kurmalıyız.

 • Hastalarımızın tüm sorunlarına eğilip hiç birini çözememek yerine bir soruna eğilip onu çözmek daha yararlı olur.

 • Araştırmamızın yöntemi ve örneklemi her hipoteze göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

 • Gerekiyorsa mutlaka erken dönemde bir istatistik uzmanına danışılmalıdır.

/ 35


35 1334642

Buraya kadar olan aşamaları

dikkate almadan yöntem ve uygulama

aşamalarına geçilmemelidir!

/ 35


Ara t rma y ntemleri soruyu nas l cevaplar z
Araştırma yöntemleri(Soruyu nasıl cevaplarız?)

 • Gözlemsel

  • Vaka sunumu (case report)

  • Prevalans (yaygınlık)

  • Vaka kontrol (case control)

  • Kalitatif araştırmalar

 • Deneysel

  • Randomize kontrollü çalışmalar

  • Kohort çalışmaları

  • Saha deneyleri

 • Metodolojik

  • Geçerlilik, güvenilirlik çalışması

/ 35


Vaka kontrol al mas

Vakalar

Kontroller

Z A M A N

Etkenle karşılaşmayan

Etkenle karşılaşmayan

Etkenle karşılaşan

Etkenle karşılaşan

Vaka-Kontrol Çalışması

/ 35


Kohort al mas

Toplum

Etkenle karşılaşmayan

Etkenle karşılaşan

Z A M A N

Hasta

Hasta

Sağlam

Sağlam

Kohort çalışması

/ 35


Randomize kontroll al ma

Toplum

Randomizasyon

B tedavisi

A tedavisi

Hasta

Hasta

İyileşti

İyileşti

Z A M A N

Randomize Kontrollü Çalışma

/ 35


Statistik analiz
İstatistik Analiz

 • Verilerde bulunması gereken özellikler

  • Güncel

  • Güvenilir

  • Doğru

  • Eksiksiz

  • Kullanıma uygun

  • Amaca uygun

/ 35


Veri e itleri
Veri çeşitleri

 • Ordinal

 • Nominal

/ 35


Nemlilik testleri
Önemlilik testleri

 • Parametrik

  • Student t-test

  • ANOVA

 • Nonparametrik

  • Ki kare

  • Mann-Whitney U testi

  • McNemar testi

  • Wilcoxon

  • Fisher exact test

/ 35


Parametrik test varsay mlar
Parametrik test varsayımları

 • Evrenin normal dağılıma uyması

 • Varyansların homojen olması

 • Deneklerin evreden rasgele seçilmiş olması

 • Deneklerin birbirinden bağımsız olması

 • Denek sayılarının yeterli olması

/ 35Birlikte bir rnek yapal m
Birlikte bir örnek yapalım

 • Bir araştırmanın aşamaları

  • Yanıtlanabilir bir soru sormak

  • Sorunuz daha önce cevaplanmış mı?

  • Hipotez kurma

  • Yöntem belirleme

  • Uygulama

  • İstatistik

  • Yorum

  • Rapor yazımı

/ 35


Yan tlanabilir soru
Yanıtlanabilir soru

 • Üniversite eğitimine başlayan gençlerde aile planlaması yöntemi bilenlerle bilmeyenler arasında cinsel ilişkide bulunma açısından bir fark var mıdır?

Uzm. Dr. Turan Set. Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi tutum ve davranışları. Uzmanlık Tezi, Edirne 2005.

(Verileri kullanmamıza izin verdiği için Dr. Turan Set’e teşekkür ederiz.)

/ 35


Soru daha nce cevaplanm m
Soru daha önce cevaplanmış mı?

 • Fantahun M, Chala F, Loha M. Knowledge, attitude and practice of family planning among senior high school students in north Gonder. Ethiop Med J. 1995 Jan;33(1):21-9.

  • The most common reason for not using modern contraceptive methods among sexually active respondents was little or no knowledge of contraceptives

/ 35


Hipotez
Hipotez

 • H0: Cinsel ilişkide bulunan ve bulunmayan gençler arasında aile planlaması yöntemlerini bilme açısından fark yoktur.

 • H1: Cinsel ilişkide bulunan ve bulunmayan gençler arasında aile planlaması yöntemlerini bilme açısından fark vardır.

/ 35


Y ntem
Yöntem

 • Üniversiteye kayıt için gelen gençlere bir anket doldurtulması

  • Yaş

  • Cinsiyet

  • AP yöntemi bilme durumu

  • Cinsel ilişkide bulunmuş olma durumu

/ 35Veri t r
Veri türü

 • Bağımsız değişkenler

  • Yaş

   • Ordinal

  • Cinsiyet

   • Nominal

  • AP yöntemi bilme durumu

   • Nominal

 • Bağımlı değişkenler

  • Cinsel ilişkide bulunmuş olma

   • Nominal

/ 35
Yorum
Yorum

 • Cinsel ilişkide bulunanların %22’si AP yöntemlerini bilirken bulunmayanların %16’sı bilmektedir. Cinsel ilişki ile AP yöntemi bilme arasında iki yönlü anlamlı bir ilişki vardır (Ki kare 78,6; p<0,001)

 • AP yöntemi bilme durumu her iki grupta da düşüktür.

 • Gençlerin AP yöntemi bilme durumlarına göre gelecekteki davranışlarını araştıran kohort çalışmaları daha yararlı bilgi sağlayacaktır.

/ 35ad