woningventilatie ontwerpen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN. door de heer Bernard Wallyn, ir. Technische studiedienst. WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001. NBN D50-001 Ventilatievoorzieningen in woongebouwen (1991). WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001. Basisprincipes Ventilatiedebieten Systemen RTO, DO, RAO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WONINGVENTILATIE ONTWERPEN' - gay


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
woningventilatie ontwerpen

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

door de heer Bernard Wallyn,

ir. Technische studiedienst

slide2

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

   • NBN D50-001

NBN D50-001Ventilatievoorzieningeninwoongebouwen

(1991)

slide3

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

   • NBN D50-001
 • Basisprincipes
 • Ventilatiedebieten
 • Systemen
 • RTO, DO, RAO
 • Bijzondere lokalen
 • Open verbrandingstoestellen
 • Dampkappen
 • Droogkasten
 • Besluiten
 • Nuttige info

INHOUD

slide4

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

   • NBN D50-001

LUCHTDICHTHEID

BASISPRINCIPES

BASISVENTILATIE

INTENSIEVE VENTILATIE

slide5

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

   • NBN D50-001

AANBEVELINGEN

- bij mechanische aan- of afvoer

< 3 vol / u bij 50 Pa

- bijwarmteterugwinning

< 1 vol / u bij 50 Pa

LUCHTDICHTHEID

Zeer strenge eisen :

noodzaakt afkleven van alle naden, voegen, leidingdoorvoeren, raamaansluitingen,…

slide6

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

Permanent

Woonkamer,

Slaapkamer,…

TOEVOER

Gangen,

Trappenhal,…

DOORSTROMING

BASISVENTILATIE

Keuken,

Badkamer

Toilet

AFVOER

Regelbaar

slide7

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

DEBIETEN

slide8

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

Vloeroppervlakte A

Lokaal over 1 bouwlaag

oppervlakte tussen de muren

DEBIETEN

Lokaal over meerdere bouwlagen

beloopbaar oppervlakte

Schuine wanden

oppervlakte onder vrije

hoogte van 1.5m

slide9

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

STUDIO

Woonkamer + slaapkamer = 1 ruimte

Eisen voor woonkamers

DEBIETEN

slide10

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • WOONVERTREKKEN
 • Minimum vrije opening raam
 • openingen in 1 buitenwand
 • A x 0.064
 • openingen in 2 buitenwanden
 • A x 0.032
 • en minimaal 40% per wand

INTENSIEVE VENTILATIE

slide11

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • KEUKENS
 • -geen afvoer van andere lokalen op afvoer keukens (collectieve systemen)
 • - ‘ingesloten’ en ‘open’ keukens
 • systeem voor intensieve ventilatie met debiet > 200 m³/u
 • ‘open’ keukens
 • minimale permanente afvoer = 75 m³h

INTENSIEVE VENTILATIE

slide12

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

VENTILATIE-

SYSTEMEN

Tot 5 bouwlagen

Weinig

toegepast

slide13

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • RTO= Regelbare ToevoerOpening
 • regelbaar
 • open + dicht + minimaal 3 tussenstanden of continu
 • - regendicht
 • - inbraakveilig
 • - insectenwerend
 • Gemakkelijk te onderhouden
 • Zelfregelend : beperking van het debiet bij grote winddrukken

RTO – DO – RAO

slide14

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • DO = doorstroomopening
 • Niet afsluitbaar of regelbaar
 • spleet onder (of rond) deur :
     • 70 cm²
 • 140 cm² voor keukens
 • rooster in deur of wand : 25 m³/h
 • 50 m³/h voor keukens

RTO – DO – RAO

slide15

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • RAO = regelbare afvoeropening
 • regelbaar
 • open + dicht + minimaal 3 tussenstanden of continu
 • hoofdzakelijk vertikaal en recht kanaal
 • uitmondend boven dak
 • nabij de nok
 • doorsnede > 140 cm²
 • > 70 cm² voor toiletten
 • kleinste afmeting > 5 cm

RTO – DO – RAO

slide16

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

RTO – DO – RAO

>7

slide17

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

Omliggende hindernissen(A en B)

Functie van a/h2 en h2/h1 en hoek

RTO – DO – RAO

Moeilijk te beoordelen

slide18

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • GEMEENSCHAPPELIJK RUIMTES
 • Trappenhuizen en gangen
 • luchtdichtheid woning-gemeenschappelijke delen o.a. lekdebiet inkomdeur < 50 m³/u bij 50 Pa
 • 1 toevoeropening + 1 afvoeropening per afsluitbaar deel
 • lichte overdruk tov individuele woningen (geen systeem C)
 • ventilatiedebiet = ½ volume/u

BIJZONDERE LOKALEN

slide19

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • GARAGES verluchtingsmonden :
 • in buitenwand
 • bovenzijde < 40 cm boven vloer
 • vrij oppervlak monden > 0.2 % van Agarage
 • binnendeuren naar garage voldoende luchtdicht
 • Agarage > 40 m² : permanente mechanische afzuiging volgens bijzonder studie

BIJZONDERE LOKALEN

slide20

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • KELDERS en ZOLDERS
 • Moeten verlucht worden
 • Systemen :
 • natuurlijke ventilatie via ramen > 140 cm² of roosters 50 m³/u bij 2 Pa
 • mechanische afvoer > 25 m³/u
 • mechnische toe- en afvoer > 25 m³/h
 • bij zeer luchtopen ruimtes : geen eisen
 • (bv pannendak zonder onderdak)

BIJZONDERE LOKALEN

slide21

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

LIFTKOKERS en –KOOIEN

Zie normen o.a. NBN E52 reeks

STOOKPLAATSEN

Zie normen o.a. NBN D51-003 (2004)

NBN B61-001

HUISVUILKOKERS en –RUIMTES

In onderdruk t.o.v. woningen

Technisch studiebureau

BIJZONDERE LOKALEN

Te vermijden

slide22

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • Verbrandingstoestellen die hun lucht uit het lokaal zelf nemen
 • - VRIJE TOEVOER (systemen A en C) :
 • niet afsluitbare opening voor buitenlucht (sectie volgens normen)
 • MECH TOEVOER (systemen B en D) : toegevoerde lucht > verbrandingslucht
 • MECH AFVOER (systemen C en D) :
 • nooit onderdruk

VHM-EIS

OPEN VERBRANDINGSTOESTELLEN

> 10 kW

VERBODEN IN BEWOONBARE LOKALEN

OPEN VERBRANDINGS- TOESTELLEN

slide23

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • DAMPKAP = intensieve ventilatie
 • ≠ basisventilatie
 • Verplicht bij
  • ‘open’ keukens (niet afsluitbaar tov living)
  • ‘ingesloten’ keukens
  • (zonder openingen naar buiten)
 • Minimum debiet : 200 m³/u
 • Steeds permanente afvoer in keukens

DAMPKAPPEN

slide24

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

Aanbevelingen VHM

Systeem A

Dampkap met directe afvoer naar buiten + RAO

Aanzuiging lucht via RAO mogelijk

Systemen C en D

Dampkap te integregen in mechanische afvoer

Minimum stand = basis ventilatiedebiet

DAMPKAPPEN

slide25

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

Aanbevelingen VHM

Systemen C en D – collectief

Dampkappen op afzonderlijke collectieve afvoer met onderdruk/debietgestuurde ventilator

Systeem D – collectief

Toevoer aanpassen aan afvoer dampkamp

DAMPKAPPEN

Technisch studiebureau

slide26

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

Aanvullingen VHM op NBN D50-001

Los van ventilatiesysteem

Directe afvoer naar buiten

of

Afzonderlijk collectief kanaal

Condenskasten niet aan te raden (onzeker)

DROOGKASTEN

slide27

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • Regelgeving / normen op zich zijn geen waarborg voor goede kwaliteit
 • De kwaliteit wordt reeds van bij het voorontwerp bepaald door toepassing van de basisprincipes en rekening te houdend met de praktische uitvoerbaarheid – samenspraak met ontwerper technieken is sterk aan te bevelen
 • Er is behoefte aan een “kwaliteitscharter” die zowel door ontwerpers als uitvoerders kan onderschreven worden

BESLUITEN

slide28

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

 • - TV 192 en 203 (WTCB)
 • Ventilatie van woningen Deel 1 en 2
 • TV 187 (WTCB)
  • Dampkappen en keukenventilatie
 • WTCB-DIGEST : Ventilatie van gebouwen
 • Web : energiesparen.be
 • bbri.be/antenne_norm/energie/nl/index.html
 • wtcb.be/webcontrole
 • bbri.be/webcontrole/index.htm

NUTTIGE INFO

slide29

WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

NBN D50-001

Vraagstelling