Demografidebat
Download
1 / 17

Demografidebat - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Demografidebat. Roslev 21. maj 2013. Brårup skole 796 elever 41.000 kr. Rønbjerg afdelingen 58 elever 67.000 kr. Dalgas afdelingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Demografidebat' - gay-torres


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Demografidebat

Demografidebat

Roslev 21. maj 2013


Brårup skole

796 elever

41.000 kr.

Rønbjerg afdelingen

58 elever

67.000 kr.

Dalgas afdelingen

141 elever

66.000 kr.

???????


Kvalitet for eleverne
Kvalitet for eleverne

 • Livsduelige

 • Fungerer fagligt som socialt

 • Udnytte den enkeltes potentiale

 • Viden som kan bruges i det virkelige liv

 • Godt samarbejde i distrikt 2


Kvalitet i undervisningen
Kvalitet i undervisningen

 • Lærernes kompetencer

 • Faglig sparring og fællesskaber

 • Teamsamarbejde

 • Specialpædagogisk ekspertise

 • Samlæsning??

 • Differentiering


Br rup
Brårup

 • Forslag 1:

 • Rønbjerg afdelingen flyttes til Ådalskolens Dalgas afdelingen.

 • Fordele:

 • • Større klassekvotienter på Ådalskolen.

 • • Rønbjerg skole kan afvikles/sælges.

 • • Bedre udnyttelse af Ådalskolens lokaler.

 • • Større muligheder for vidensdeling mellem lærerne, samt samarbejde.

 • • Mindre sammenlæsning.

 • • Besparelse af grundtildelingen, drift og ledelsestid.

 • Ulempe:

 • • Transport udgifter.


Br rup1
Brårup

 • Forslag 2:

 • Rønbjerg afdelingen nedlægges og eleverne flyttes til enten Brårup skole eller Ådalskolen. Forældrene vælger selv – frit skolevalg.

 • Fordele:

 • • Rønbjerg skole kan afvikles/sælges.

 • • Bedre udnyttelse af Ådalskolens lokaler.

 • • Større muligheder for vidensdeling mellem lærerne, samt samarbejde.

 • • Mindre sammenlæsning.

 • • Besparelse af grundtildelingen, drift og ledelsestid.

 • • Brårup skole får tidligere kendskab til eleverne, der kommer i overbygningen. Mulighed for den ”røde tråd”.

 • Ulempe:

 • • Transport udgifter.

Ådalskolen vil have større gavn af eleverne fra Rønbjerg, end Brårup skole. Derfor anbefaler vi forslag nummer 1.


Br rup2
Brårup

 • Forslag 3:

 • Der bygges en ny skole med plads til ca. 1000 elever i distrikt 2.

 • Fordele:

 • • Tidsvarende lokaler.

 • • Mulighed for bygninger der er optimale i forhold til den nye reform – Heldagsskole.

 • • Alle elever og personale på en skole.

 • • En ledelse.

 • • Besparelse på vedligehold af ældre bygninger.

 • Ulemper:

 • • Stor økonomisk udskrivning til en helt ny skole.

 • • 3 tomme skoler, der skal sælges eller anvendes til andet formål.

 • • Finde grunden til den nye skole.

 • • Ingen tunnel under Sønder boulevard.

 • • Transport udgifter.

 • • Der vil gå lang tid, før man vil se besparelserne på området.


Br rup3
Brårup

 • Forslag 4:

 • Førskole

 • Kommende børn til 0. klasse starter på BFC efter årsskiftet i det år hvor de n skal starte i skole.

 • Dagsprogram.

 • Kl. 06.15 - 08.00: Almindelig morgenpasning sammen med de øvrige børn.

 • Kl. 08.00 - 13.45 (sluttidspunkt afhænger af skoledagen længde): Pædagogiske/læringsorienterede aktiviteter både inde og ude.

 • Kl. 13.45 - 17.00 (starttidspunkt afhænger af skoledagen længde): Børnene deltager i de normale aktiviteter på BFC.

 • Formål.

 • Bedre og ”blødere” overgang fra Børnehave til skole og SFO.

 • Tidligere fokus og start på læringsmæssige og pædagogiske aktiviteter.

 • Fordele:

 • • Billigere normering i SFO fremfor Børnehave.

 • • Lavere normering i Børnehaverne fordi børnene starter tidligere i SFO.

 • Ulemper

 • • Højere takst i SFO.

 • • Evt. omgængere.


Dalskolen
Ådalskolen

 • 1) Skoledistrikt 2 og 6 ændres. Hvidbjerg Skole nedlægges og elever flyttes til Rønbjerg.:

 • Fordele:

 • • Børnenes børnehavegang og skolegang bliver tilknyttet ét distrikt – 2.

 • • Ved at samle børnene støttes lokalområderne. Hvidbjerg og Rønbjerg benytter hinandens fritidstilbud og har et mindre samarbejde.

 • • Den samlede gruppe af skolebørn stabiliseres på et fornuftigt niveau jf demografimateriale og virker som en langtidsholdbar løsning. (17-19 elever pr årgang)

 • • En bygningsmasse (Hvidbjerg skole vil kunne afvikles)

 • • Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed.

 • • Ved udvidelse af Herningvej til motortrafikvej, vil Rønbjerg (Skive Kommune) øge attraktiviteten for at pendlere (potentielle børnefamilier) til Herning/ Holstebro vil bosætte sig i fx Rønbjerg/ Estvad. (dvs. øge skatteindtægt)


Dalskolen1
Ådalskolen

Ulemper:

 • Der vil være øgede skolebustransportudgifter.

 • Der kan være behov for en mindre om-/ eller tilbygning (sfo-facilitet)

  1.1)Rønbjerg børnehave nedlægges og børnene flyttes til Hvidbjerg Børnehave.

  Fordele:

 • Børnegruppen øges – mere stabilitet

 • Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed

  Mulighed 1) flytte børnene i eksisterende børnehave i Hvidbjerg – god facilitet.

  Mulighed 2) flytte børnehaven i Hvidbjerg til nuværende skole i Hvidbjerg.

 • Skolebygningen vil stadigvæk kunne benyttes af et aktivt lokalsamfund. (eftersom bygningen ikke behøves afviklet)

 • Nuværende børnehave i Hvidbjerg kan måske bedre sælges dvs. mulig kommunal fortjeneste frem for udgift til nedrivning

 • Børnegruppen i lokalområdet (Rønbjerg-Hvidbjerg) bliver samlet – lokalområdet styrket.


Dalskolen2
Ådalskolen

 • En bygningsmasse (Rønbjerg børnehave vil kunne afvikles).

 • Ulemper:

 • • Børnefamilier (voksne og børn) får mere transporttid.

 • • Plads?

 • • Etableringsomkostninger/ renoveringer.

 • • Arbejdet om samarbejde indskolingen og børnehaven imellem bliver besværliggjort.

 • 1.2) Hvidbjerg børnehave nedlægges og børnene flyttes til Rønbjerg Børnehave.

 • Fordele:

 • • Børnegruppen øges – mere stabilitet.

 • • Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed.

 • • Flytte børnene i eksisterende børnehave i Rønbjerg – god facilitet.

 • • Børnegruppen i lokalområdet (Rønbjerg-Hvidbjerg) bliver samlet – lokalområdet styrket.

 • • En bygningsmasse (Hvidbjerg børnehave vil kunne afvikles).


Dalskolen3
Ådalskolen

 • Ulemper:

 • • Børnefamilier (voksne og børn) får mere transporttid.

 • • Plads?

 • • Etableringsomkostninger/ renoveringer.

 • • Ved at hele børnegruppen flyttes til Rønbjerg – bliver Hvidbjerg fuldstændig nedprioriteret. Fritidslivet vil få det vanskeligt ift deres virke i nuværende eksisterende kommunale bygninger.


Dalskolen4
Ådalskolen

 • 2) Ådalskolens Rønbjergafdeling nedlægges. Eleverne flyttes til Dalgasafdelingen

 • Fordele:

 • • En større og samlet personalegruppe, hvilket giver større alsidighed, mere faglig sparring samt udvidede faglige kompetencer.

 • • Lettere at opretholde specialvejlederfunktioner så som bibliotekar, Akt-vejleder, IT- vejleder, læsevejleder mm.

 • • Flere og mere tilgængelige samarbejdsmuligheder ift. kulturelle og idrætstilbud, andre skoler mm., hvis tanken om helhedskolen gennemføres.

 • • Flere elever, hvilket øger den enkelte elev muligheder for at indgå i forskellige sociale sammenhænge.

 • • Økonomiske besparelser, da der kun vil være en bygningsmasse, en SFO mm.

 • • Ådalskolen vil kunne beholde de tosprogede elever i distriktet. De elever der i dag sendes til andre skoler pga. 30 % -reglen.

 • Ulemper:

 • • Rønbjerg afdelingens særdeles gode muligheder for at drive udeskole i kraft af dens placering ved skov, hede og sø går tabt.

 • • Afdelingens end dog rigtig gode erfaringer med integration af elever med særlige behov mistes.

 • • Rønbjerg mister en tryg og populær skole, der også fungerer som landsbyens samlingspunkt. Dette strider mod den kommunale prioritering med landsbyudviklingen i Rønbjerg.

 • • Tallene i demografimaterialet viser at flere årgange på en samlet skole i Dalgas vil ligge lige omkring 30 elever, og dermed årgange med to små klasser.

 • • Rønbjergeleverne får længere til skole og bliver afhængige af bustransport.


Dalskolen5
Ådalskolen

 • 3) Nedlægge alle skoler i distrikt 2

 • Fordele:

 • • Byg én stor skole til alle børn.

 • • Flere elever og personale.

 • • 3 bygninger kan afvikles.

 • Ulemper:

 • • Anlægsudgifter.

 • • Øget transport med skolebus


Dalskolen6
Ådalskolen

 • 4) Skovbrynet nedlægges. Elevgruppen flyttes til Dalgas Alle 22.

 • Fordele:

 • • Transportudgifter (Taxa) kan minimeres kraftigt.

 • • Handicapområdet (6-18 år) samles ét sted.

 • • Ekspertise på området samles. Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed.

 • • I oplægget til ny folkeskolelov ønskes større samarbejde mellem pædagoger og lærer

 • • Ved nedgang i børnetallet i Oasen eller klubben vil personalet lettere kunne glide over i en anden afdeling eller få deres timer fordelt på de to afdelinger.

 • • Der kan spares en afdelingsleder.

 • • Vi har den nødvendige bygningsmasse ledig, og der skal kun bruges få ressourcer til indretning.

 • • Skovbrynet sælges og drift udgiften spares

 • • Det bliver nemmere at samarbejde pædagoger og lærere imellem

 • • Der er fordel ved denne placering ift. faciliteter som STU, Kulturcenteret mv. er i nærheden

 • Ulemper:

 • • Børnene oplever kun én fysisk ramme i deres skolealder frem til de er fyldt 18 år.

 • • Normalområdet går pt til 6. klassetrin – de unge handicappede kan kun spejle sig i børn, som er meget yngre/ mindre end dem selv.


Dalskolen7
Ådalskolen

 • 5) Fælles ledelse for skoler i lokalområde 2

 • Fordele:

 • • Der kan spares en skoleleder

 • • Samle administrationen

 • Ulemper:

 • • Der skal ansættes en afdelingsleder

 • • Stor afstand til øverste leder

 • • Går væk fra modellen i kommuner der har prøvet.

 • • Kommunikationen/ samarbejdet mellem leder og medarbejdere vanskeliggøres

 • • Der bliver kun ét skoletilbud i området og dermed ingen valgmulighed


Dalskolen8
Ådalskolen

 • 6) En skole med flere bygninger

 • Fordele:

 • • Der spares en skoleleder

 • • 0. - 6. klasser samles et sted

 • • 7. – 8. - 9. klasser samles et sted.

 • • Lærerne bliver specialiseret inden for deres område. Større faglighed.

 • • Udnyttelse af fysiske rammer

 • Ulemper:

 • • Ansættelse af afdelingsleder

 • • Transport for mange

 • • Personalet kan blive faslåst

 • • Der bliver kun ét skoletilbud i området og dermed ingen valgmulighed


ad