slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMATIE MEMORANDUM PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMATIE MEMORANDUM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

INFORMATIE MEMORANDUM - PowerPoint PPT Presentation


  • 192 Views
  • Uploaded on

INFORMATIE MEMORANDUM. Crowdfunding van een Zonnepaneleninstallatie op het gemeentehuis van de gemeente neder-Betuwe in opheusden. Informatie Memorandum. Stichting Green Crowd (een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Arnhem, Nederland)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFORMATIE MEMORANDUM' - gay-moses


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
INFORMATIE MEMORANDUMCrowdfunding van een Zonnepaneleninstallatieop het gemeentehuisvan de gemeente neder-Betuwe in opheusden
informatie memorandum
Informatie Memorandum

Stichting Green Crowd

(een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Arnhem, Nederland)

Dit informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1.500 leningen van minimaal EUR 10,- per stuk hierna te noemen ‘Leningen’

Totaal EUR 15.000,-

Tegenpartij Green Spread InEnergie BV

Juli 2012

Stichting Green Crowd is ter zake van de aanbieding van de Obligaties niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

inhoudsopgave
Inhoudsopgave

Definities

Belangrijke informatie

Inleidende samenvatting

Risicofactoren

Kerngegevens van de obligaties

Zonne-energie

Beschrijving van het project Opheusden

Obligatie-uitgifte door de uitgevende instelling

Voornaamste financiële informatie

Fiscale aspecten

Juridische aspecten

Adressenlijst

Beschikbare informatie

Bijlagen

1 definities
1. Definities

De hierna gedefinieerde begrippen beginnen met een hoofdletter en hebben in dit Informatiememorandum, tenzij uit de context uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, de betekenis die daaraan is toegekend. Definities in enkelvoud worden geacht mede de meervoudsvorm en definities in meervoud worden geacht mede het enkelvoud te bevatten.

Aanvangsdatum

Aflossingsdatum

AFM

Bijlage

Boekjaar

Euro

Hoofdsom

Informatiememo-randum

de dag waarop de Lening aanvangt; de vastgestelde aflossingsdatum van de lening;

de Stichting Autoriteit Financiële Markten, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam;

een bijlage bij dit Informatiememorandum;

het boekjaar van de Uitgevende Instelling, welke gelijk is aan het kalenderjaar;

euro, het wettelijk betaalmiddel van de Europese Monetaire Unie;

de nominale waarde van een Lening;

dit informatiememorandum, inclusief alle Bijlagen;

Jaarstukken

kW

kWh

Lening

de jaarrekening van de Uitgevende Instelling, met inbegrip van de balans en de winst- en verliesrekening, een vermogensmutatie-overzicht, een kasstroomoverzicht, de grondslagen voor financiële verslaggeving en de toelichting daarop, alsmede het verslag over enig Boekjaar;

Kilowatt, een eenheid van vermogen;

Kilowattuur, een eenheid van arbeid of van energie;

de lening in hoofdsom groot EUR 15.000,-, verstrekt door Stichting Green Crowd (als leninggever) aan de Uitgevende Instelling (als leningnemer) ten behoeve van het project;

1 definities1
1. Definities

Leningsovereen-komst

de overeenkomst inzake de Lening d.d. XXX tussen Stichting Green Crowd en de Uitgevende Instelling;