1 / 19

Nové razítko pro velké zakázky

Nové razítko pro velké zakázky. razítko s otiskem Printy 4911, 4912 a 4913. za cenu, kterou znáte…. razítko s otiskem Printy 4911, 4912 a 4913. ve standardních barevných kombinacích. razítko s otiskem Printy 4911, 4912 a 4913. a navíc s možností měnit design

gay-everett
Download Presentation

Nové razítko pro velké zakázky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nové razítko pro velké zakázky

 2. razítko s otiskem Printy 4911, 4912 a 4913 za cenu, kterou znáte…

 3. razítko s otiskem Printy 4911, 4912 a 4913 ve standardních barevných kombinacích

 4. razítko s otiskem Printy 4911, 4912 a 4913 a navíc s možností měnit design samotného razítka

 5. razítko s otiskem Printy 4911, 4912 a 4913 pomocí barevných karet a internetu

 6. razítko s otiskem Printy 4911, 4912 a 4913 www.imprint-logo.com z www.megaflex.cz

 7. odkaz na www. imprint-logo.com

 8. jazyk design karty z hotových vzorů

 9. zvolit téma obrázku

 10. výběr a tisk hotové karty z galerie „příroda“

 11. z galerie „zábava“

 12. možnosti tisku karty • bez • okénka • s plochou • pro otisk • razítka

 13. vytvoření vlastního designu karty CorelDraw MS Word

 14. vytvoření vlastního designu karty pomocí šablony MS Word

 15. VYUŽITÍ vlastní reklama umístěte svoji adresu nebo důležité informace na zadní stranu textových karet

 16. VYUŽITÍ design podle přání zákazníka umístění fotografie,loga, obrázku nebo informací ve firemních barvách

 17. VYUŽITÍ razítko jako reklamní předmět informace v textovém okně jako součást reklamní kampaně vašeho zákazníka

 18. atraktivní design individualizace razítka nízká cena

 19. dokonalý reklamní předmět na každý pracovní stůl !

More Related