slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ЈЕДИНСТВЕНИ СПОРАЗУМ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У РЕГИОНУ ЈИЕ Ц Е Ф Т А

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ЈЕДИНСТВЕНИ СПОРАЗУМ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У РЕГИОНУ ЈИЕ Ц Е Ф Т А - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

ЈЕДИНСТВЕНИ СПОРАЗУМ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У РЕГИОНУ ЈИЕ Ц Е Ф Т А 2 0 0 6. ТРИ процеса либерализације. ССП са ЕУ 2007. Чланство у ЕУ. Чланство у СТО 2008. ЦЕФТА 2006. Билат ССТ 2004. РЕГИОНАЛНА САРАДЊА - фазе у процесу -.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ЈЕДИНСТВЕНИ СПОРАЗУМ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У РЕГИОНУ ЈИЕ Ц Е Ф Т А' - gay-berry


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ЈЕДИНСТВЕНИ СПОРАЗУМ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ У РЕГИОНУ ЈИЕ

Ц Е Ф Т А 2 0 0 6

slide2

ТРИ процеса либерализације

ССП

са ЕУ

2007

Чланство

у ЕУ

Чланство

у СТО 2008

ЦЕФТА

2006

Билат

ССТ 2004

slide3
РЕГИОНАЛНА САРАДЊА- фазе у процесу -
 • јуна 2001. у Бриселу, под окриљем Пакта за стабилност ЈИЕ, потписан је Меморандум о трговинској либерализацији у региону од стране министара 8 држава
 • Прва фаза - земље у региону су закључиле билатералне споразуме, мрежа од 32 споразума,крај 2005
 • Друга фаза – хармонизација постојећих билат. споразума кроз приступање земаља региона ЈИЕ споразуму ЦЕФТА 2006
slide4

МРЕЖА БИЛАТЕРАЛНИХ СПОРАЗУМА

РУМУНИЈА

MОЛДАВИЈА

БУГАРСКА

ХРВАТСКА

БИХ

ЦРНА ГОРА

СРБИЈА

МАКЕДОНИЈА

АЛБАНИЈА

slide5
Зашто један споразум?
 • Једноставнијапримена и за привреднике и за администрацију

(хармонизацијабилатералних споразума, повећана транспарентност, смањење непотребног администрирања, стабилност, предвидивост) – позитивни економски ефекти

 • Политички – спремност за регионалну сарадњу као један од предуслова за приступање ЕУ.
slide6
Политички оквир
 • Јун 2005 Министарска конференција у Софији - одлука да се 32 билатерална замене једним Споразумом,
 • Април 2006 састанак премијера у Букурешту, одлука о почетку преговора о јединственом споразуму.
slide7
Принципи
 • Обухвата свеземље/територије ЗБ,
 • Базира се на билатералним ССТ и на ЦЕФТА (1992.),
 • Усаглашеност са СТО - поштовање одредби СТО и за нечланице (С,ЦГ,БиХ)
 • Задржава се постигнут ниво, либерализације индустријских и пољопривредних производа– исте концесије,
 • Уводе се нове области и предвиђа постепена либерализација
slide8
ПРЕГОВОРИ
 • Од јуна до децембра 2006. одржане су 4 рунде преговора.
 • Споразум је парафиран 9.новембра у Бриселу. Србија је парафирала накнадно, у децембру.
 • ЦЕФТА је потписана у Букурешту 19.децембра 2006. године.
 • Очекује се да Споразум ступи на снагу маја 2007- Заједничка декларација премијера
slide9
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЦЕФТА СПОРАЗУМА
 • Зона слободне трговине ће се формирати до 31.децембра 2010.
 • Концесије су пренете из билатералних споразума.
 • Од 1.јанура 2007. укидају се царине за индустријске производе, док се на пољопривредне примењују царине наведене у Анексу 3
 • Румунија и Бугарска су постале чланице ЕУ 1. јануара 2007. и на њихсе примењује режим трговине са ЕУ, повољнији за Србију.
slide10
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЦЕФТА СПОРАЗУМА
 • Уведене су нове области:
  • трговина услугама, инвестиције, интелектуална својина, јавне набавке
 • Постојеће области детаљније дефинисане
  • техничке препреке у трговини –Плурилатерални споразум о хармонизацији и међусобном признавању сертификата,до 31.децембра 2010.
slide11
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЦЕФТА СПОРАЗУМА
 • 01. мај 2010 пуно поштовање правила о конкуренцији,
 • 01. мај 2010недискриминација и НТ у погледујавних набавки
 • Наставља се активност на евидентирању и елиминисању нецаринских баријера.
slide12
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЦЕФТА СПОРАЗУМА
 • Уведена је могућност дијагоналне кумулације порекла, прво у оквиру региона, а касније и са ЕУ.
 • Заједнички комитет има већа овлашћења. Врши супервизију примене споразума уз помоћ сталног Секретаријата.
 • Нов механизам решавања спорова -консултације, ангажовање медијатора, арбитража
slide13
ПОГОДНОСТИ ЦЕФТА СПОРАЗУМАРаст робне размене
 • више од 90% трговине се одвија по преференцијалном режиму,
 • елиминисање нецаринских баријера (ТБТ, СПС, сарадња царинских и других органа ради олакшавања административних процедура на граници).
slide14
ПОГОДНОСТИ ЦЕФТА СПОРАЗУМАПодстицај страним улагањима
 • Тржиште од око 30 милиона потрошача, економија обима, смањење трошкова производње, повећање ефикасности, продуктивности.
 • Кумулација порекла омогућава прекограничну заједничку производњу.
 • Позитиван сигнал - изградња атрактивних и стабилних услова за пословање у Региону
slide15
ПОГОДНОСТИ ЦЕФТА СПОРАЗУМА Подршка процесу ЕУ интеграције
 • Јединствени споразум у региону се, као предуслов европске интеграције, помиње у члану 15. нацрта Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ.
 • Поједини чланови ЦЕФТА споразума се директно позивају на правила ЕУ.
 • ЦЕФТА се показала као добро предворје за улазак у ЕУ (искуство земаља које су 2004 и 2007. приступиле ЕУ, а биле чланице ЦЕФТА )
slide16
ПОГОДНОСТИ ЦЕФТА СПОРАЗУМА
 • Доприноси политичкој стабилности региона
 • Ствара услове за равномернији развој региона, јачање солидарности,инвестиција и развоја побољшање инфраструктуре, стварање повољног имиџа
 • Потрошачима обезбеђује јефтиније и квалитетније производе
slide18
ЗНАЧАЈ РЕГИОНА ЈИЕ ЗА СРБИЈУ
 • Друго по величини тржиште, иза ЕУ
 • Србија остварује суфицит у размени са Регионом – 2006/11м суфицит 364 мил УСД
 • Већи раст извоза роба у регион од раста увоза
 • Од 2007. године суфицит ће бележити веће вредности, с обзиром да Румунија и Бугарска излазе из ЦЕФТЕ
slide19
ЗНАЧАЈ РЕГИОНА ЈИЕ ЗА СРБИЈУ
 • Учешће извоза у земље ЈИЕ 35,5% у 2006.-У оквиру првих 10 најзначајнији купаца наших роба налази се 5 земаља региона – БиХ (2.), Црна Гора (4.), Македонија (6.) Румунија (8) и Хрватска (9.),
 • Увоз у Србију из региона чини 14,3%-У оквиру првих 10најзначајнијих извозника у Србију: Румунија (6.), Бугарска (7.), БиХ (8.) и Хрватска (10.)