Kvantitatiiviset tutkimusmenetelm t
Download
1 / 14

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Infoluento 29.8.2013. Yleistä kurssista. Kaikille pakollinen yleisopintokurssi Korvaa vanhoissa tutkintorakenteissa kurssin Monimuuttujamenetelmät

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät' - gavril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Yleist kurssista
Yleistä kurssista

 • Kaikille pakollinen yleisopintokurssi

 • Korvaa vanhoissa tutkintorakenteissa kurssin Monimuuttujamenetelmät

 • Voi käyttää myös yhtenä vaihtoehtona korvaamaan vanhojen tutkintorakenteiden kurssia Johdatus tutkimusmetodologiaan

 • Esitietovaatimuksena Tilastollisen tutkimuksen perusteet tai vastaava tilastotieteen peruskurssi, jossa on jo käytetty jotain tilasto-ohjelmistoa

 • Antaa valmiuksia soveltaa kvantitatiivisia menetelmiä harjoitustöissä ja opinnäytetöissä


Opettajat
Opettajat

 • Kaisu Puumalainen (videoluennot)

 • Maija Hujala, [email protected], 7451.1, vastaanotto maanantaina klo 14-15

 • Sanna Sintonen, [email protected], 7451.2, vastaanotto maanantaina klo 13-14 (vkot 36, 37, 39); maanantaina klo 14-15 (vko 38)

 • Juha Soininen, [email protected], 7383.1, vastaanotto sovittava sähköpostilla


Kurssilla on tavoitteena oppia
Kurssilla on tavoitteena oppia

 • Ymmärtämään ja arvioimaan kvantitatiivisten tutkimusten toteutustapaa ja tuloksia

 • Suunnittelemaan survey-tutkimuksen toteutusta

 • Kehittämään ja arvioimaan mittareita teoreettisille käsitteille

 • Testaamaan malleja tavallisimpia monimuuttuja-analyyseja hyödyntäen

 • Käyttämään SAS-ohjelmistoa

 • Raportoimaan kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmät ja tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti


Suoritusvaatimukset
Suoritusvaatimukset

 • Ryhmätyön kirjallinen raportti (75 % arvosanasta)

 • Ryhmätyön esittäminen seminaarissa (25 % arvosanasta)

 • Maija, Sanna ja Juha arvostelevat ryhmätyöt ja esitykset

 • Luentojen katsominen ja mikroluokkaharjoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa

 • Ohjausta ryhmätöiden tekemiseen annetaan harjoituksissa


K yt nn n asioita
Käytännön asioita

Ilmoittautumiset

 • Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa 1.9. mennessä. Ryhmä 3 on jo täynnä, muissa on vielä tilaa.

 • Kolmen hengen tiimeihin ilmoittaudutaan harjoituksissa kiertävään listaan 12.9. mennessä

  Materiaalit

 • Ota Tilastollisen tutkimuksen perusteiden pruju ja SAS-moniste mukaan harjoituksiin

 • Ota myös vuoden 2012 luentojen slidet mukaan harjoituksiin (Nopassa)

 • Kurssikirja (e-kirja): Metsämuuronen, Jari(2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Löytyy kirjaston Nelli-portaalin kautta.

 • Kaikki ohjeistukset, datat yms. Kurssimateriaali löytyy Nopasta (tarkista että saat Nopasta kurssin uutiset sähköpostiisi)


Harjoitusten aikataulu
Harjoitusten aikataulu

 • vko 36-37 demoja ja tehtäviä: kerrataan SAS EG- ohjelmiston peruskäyttö, aineistojen muokkaus, kuvailu ja yksinkertaiset tilastolliset testit

 • vko 38 itsenäistä työskentelyä: oman harjoitustyöaineiston kuvailevat analyysit ja yksinkertaiset testit

 • vko 39 demoja faktorianalyysista ja reliabiliteetista sekä itsenäistä työskentelyä oman harjoitustyön aineistosta

 • vko 40  itsenäistä työskentelyä oman harjoitustyön aineistosta

 • vko 41 demoja lineaarisesta regressiosta sekä itsenäistä työskentelyä oman harjoitustyön aineistosta

 • vko 43 demoja logistisesta regressiosta ja varianssianalyyseista sekä itsenäistä työskentelyä oman harjoitustyön aineistosta

 • vko 44 itsenäistä työskentelyä oman harjoitustyön aineistosta


Seminaariesitykset
Seminaariesitykset

 • Seminaariesitykset pidetään viikolla 48

 • Maanantai 25.11. klo 9-15, 1304 (HR01 tai HR02)

 • Keskiviikko 27.11. klo 10-16, 7339 (HR03)

 • Torstai 28.11. klo 10-16, 7339 (HR04)

 • Perjantai 29.11. klo 9-15, 7339 (HR01 tai HR02)

 • Seminaariesityksissä on läsnäolopakko ja jokaisen ryhmän jäsenen on oltava mukana esittämässä työtään. Myös ryhmätyön yksin tekevät pitävät esityksen.


Videoluennot
Videoluennot

 • Kurssilla ei järjestetä luentosaliluentoja syksyllä 2013. Kurssin videoluennot on tallennettu tiedekunnan palvelimelle.

 • Kuvitettu ohje videoluentojen löytämiseksi on Nopassa kohdassa ”Muu materiaali”

 • Videoiden tai niiden osien lataaminen julkiseen jakeluun on kielletty

 • Harjoituksissa oletetaan, että päivän aiheeseen kuuluva luento on katsottu ennen harjoituskertaa


Kirjallisuutta yleisi
Kirjallisuutta, yleisiä

 • Uusitalo, Hannu (1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma: Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY. Juva

 • Ghauri, P, Grönhaug, K. 2005. Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. 3rd ed. Prentice Hall.

 • Cooper, Schindler (2001) Business Research methods.

 • Laaksovirta, Tuula (1988) Tutkimuksen lukeminen ja tekeminen. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki

 • Saunders, M, Lewis, P, Thronhill, A. 2007. Research Methods for Business Students. 4th Ed. Prentice Hall.

 • Hirsjärvi, Remes, Sajavaara (2002) Tutki ja kirjoita. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino

 • Metsämuuronen(2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Sri Lanka: International Methelp Ky.


Kirjallisuutta kvantti
Kirjallisuutta, kvantti

 • Alkula, T., Pöntinen, S., Ylöstalo, P. (1994) Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY. Juva

 • Eskola, Antti (1973) Sosiologian tutkimusmenetelmät. WSOY. Porvoo

 • Nummenmaa, L. 2004. Käyttäytymistieteidentilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.

 • Heikkilä Tarja (1998) Tilastollinen tutkimus. Edita. Helsinki

 • Hair, Anderson, Tatham, Black (1998) Multivariate data analysis, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

 • Aaker, Kumar, Day (2002) Marketing research

 • Diamantopoulos & Schlegelmilch (1997) Taking the fear out of Data analysis

 • Lotti, Leila. Markkinointitutkimus, useita eri kirjoja


Netiss
Netissä

KvantiMOTV

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html

SAS

http://support.sas.com/learn/statlibrary/statlib_eg4.2/top_learn.htm

http://support.sas.com/documentation/93/index.html


Kvantitatiivisia graduja
Kvantitatiivisia graduja

 • Riikka Ellonen 2005

  • Kysely, organisaation kulttuuri, luottamus ja innovatiivisuus

 • Mika Vanhala 2007

  • Mittarin kehittäminen, institutionaalinen luottamus

 • Milla Ratilainen 2006

  • Tietokannat + nettisivut, energiayritysten strategiat

 • Tanja Turunen 2007

  • Tietokannat, metsäteollisuuden yritysostot

 • Juha Soininen 2008

  • Tietokannat, eventstudy

 • Maija Hujala 2007

  • Tietokannat, paperin kysynnän ennustaminen

 • Pirjo Jokio 2008

  • Tietokannat, omistajuus ja kannattavuus


Kvantitatiivisia graduja1
Kvantitatiivisia graduja

 • Pasi Melarto 2008

  • Yritysdata, markkina- ja myyntiennusteiden arviointi

 • Marika Niskanen 2008

  • Yritysdata, tuotantohävikki ja asiakaskannattavuus

 • Juho Pakkanen 2007

  • Yritysdata, logistiikkavalinnat ja asiakaskannattavuus