Het managen van integriteit binnen organisaties
Download
1 / 21

Het managen van integriteit binnen organisaties - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Het managen van integriteit binnen organisaties. Hogeschool InHolland Han van der Pool 19 mei. Het managen van integriteit binnen organisaties Visie op borgen en verbeteren van integriteit Aanpak van een project. Inhoud.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het managen van integriteit binnen organisaties' - gavril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Het managen van integriteit binnen organisaties

Het managen van integriteit binnen organisaties

Hogeschool InHolland

Han van der Pool

19 mei


Inhoud

Inhoud


Spanning tussen wettelijk en ethisch

Er is een verschil tussen een legalistische aanpak (compliance) en een integriteitaanpak.

Spanning tussen wettelijk en ethisch


Duurt eerlijkheid lang

Een voetballer maakt hands in het strafschopgebied. De scheidsrechter fluit echter niet. De speler vindt dit onjuist en meldt de handsbal bij de scheidsrechter. De club verliest de wedstrijd a.g.v. de toegekende penalty.

Is dit gedrag van de speler ethisch juist?

Duurt ‘Eerlijkheid’ lang?


Een spel met het spel spelen

Een voetbal speler maakt, voor iedereen duidelijk zichtbaar, hands in het strafschopgebied. De club verliest de wedstrijd a.g.v. de toegekende penalty. De betreffende speler had dit vooraf afgesproken met een Aziatisch goksyndicaat en ontvangt een behoorlijke bonus. Is dit gedrag van de speler ethisch verwerpelijk?

Een spel met het spel spelen


Is je aan de wet regels houden voldoende

Er is een spanning tussen wettelijk en ethisch: zichtbaar, hands in het strafschopgebied. De club verliest de wedstrijd

 • Je aan de wet houden kan leiden tot inbreuk op b.v. mensenrechten (Sharia) of het is niet genoeg (b.v. geluidsnormen).

 • Wetgeving loopt in het algemeen achter bij maatschappelijke ontwikkelingen.

 • Afwezigheid van wetgeving (b.v. in ontwikkelingslanden) dwingt tot het (in dialoog) formuleren van de eigen rol in de samenleving.

 • Er is een verschil tussen een legalistische aanpak (compliance) en een integriteitaanpak.

Is je aan de wet / regels houden voldoende?


Normen voor veiligheid en gezondheid

 • Een internationale onderneming produceert in Afrika tenminste volgens de lokale wetgeving en lokale standaarden.

 • Soms zijn deze normen echter te laag / afwezig om blijvende schade aan de gezondheid van medewerkers op langere termijn te voorkomen. (b.v. tilgewichten)

 • Introductie van Europese normen zou investeringen vergen die economisch niet te rechtvaardigen zijn.

  Wat moet deze onderneming volgens jou doen?

Normen voor veiligheid en gezondheid


Wat kunnen we van dit alles leren

We hebben verschillende opvattingen gebaseerd op onder meer: tenminste volgens de lokale wetgeving en lokale standaarden.

 • Culturele Diversiteit

 • Locale en internationale waarden

 • Principiële vs. Pragmatische aanpak

 • Individuele morele sensitiviteit en oordeelsvermogen

  Hoe kunnen we als onderneming deze problemen dan managen?

Wat kunnen we van dit alles leren?


Het permanent legitimatiedeficit

 • Er is een gebrek aan internationale legitimeringprocedures. tenminste volgens de lokale wetgeving en lokale standaarden.

 • We hebben internationaal te maken met niet-universele, niet-gedeelde, steeds veranderende waarden en normen.

 • De opvatting over de rol van het internationale bedrijfsleven blijft verschuiven.

 • Er zijn voortdurend veranderende eisen en inzichten.

Het permanent legitimatiedeficit


De consequentie

Het managen van verantwoordelijkheden behoort dus: tenminste volgens de lokale wetgeving en lokale standaarden.

 • een continue programma te zijn

 • Het moet het managen van de diversiteit van waarden en eisen die worden gesteld mogelijk maken

 • Door het actief zoeken van de dialoog met relevante belanghebbenden intern en extern (stakeholders)

De consequentie


Build to last

 • Empirisch onderzoek van Collins & tenminste volgens de lokale wetgeving en lokale standaarden.Porras heeft aangetoond dat ondernemingen die hun waarden- en visiekader absoluut transparant hebben en zich daar compromisloos door laten leiden, vele malen succesvoller zijn dan organisaties die die visie en discipline niet hebben.

 • Het hebben en ‘leven’ van een gedeeld bedrijfs kader is echter onvoldoende want qua waarden zal er altijd meer diversiteit dan uniformiteit zijn. Die diversiteit is immers gekoppeld aan het bewust onder één dak brengen van een groot aantal operationele functies.

Buildto last


Aanpak

 • Duidelijkheid scheppen over het kader tenminste volgens de lokale wetgeving en lokale standaarden.

 • Stakeholder analyse

 • Bepalen van gewenst en ongewenst gedrag tussen de relevante stakeholders op alle niveaus binnen de organisatie

 • Communiceren en verankeren van gewenst gedrag via structuren, procedures en instrumenten

 • Skill en mindset ontwikkelen op het gebied van dilemma reconcilatie

 • Leiden en sturen van de organisatie vanuit het centrale kader (en het gedrag wat daarbij hoort) en omgaan met issues en dilemma’s vanuit een mind-set die gericht is op het vinden van win-win oplossingen

Aanpak


Verantwoordelijkheden binnen een organisatie

A tenminste volgens de lokale wetgeving en lokale standaarden.

B

C

professioneel

functioneel

algemeen

4

definiëren van de operatie

3

vormgeven van de operatie

Management niveaubinnen de organisatie

2

uitbouwen van de operatie

1

managen van de operatie

organisatorischefunctionaliteit

Verantwoordelijkheden binnen een organisatie


Voorbeeld van ee n garage

Het primair proces tenminste volgens de lokale wetgeving en lokale standaarden.

 • Inschrijven van de klanten

 • Repareren en keuren van de auto

 • Aflevering en Evaluatie

  Infrastructuur (Management en Ondersteunende activiteiten)

 • Strategie en beleid (structuur, beleid, cultuur en procedures)

 • Werving& Selectie van de automonteurs

 • Training en ontwikkeling van de monteurs

 • Administratie (incl. HR en archief)

 • Financiën

 • Facilitaire diensten inclusief magazijn

Voorbeeld van een garage


Verankeren in structuren procedures en instrumenten

Strategie & beleidsvorming tenminste volgens de lokale wetgeving en lokale standaarden.

Onderzoek/

bijscholing van

monteurs

Werving

& selectie

monteurs

Inschrijven van

klanten

Reparaties en

keuringen

Afleveren en

evaluatie

Verankeren in structuren, procedures en instrumenten

Administratie (incl.HR)

Financiën

Facilitaire diensten


Skill en mindset ontwikkelen op het gebied van dilemma reconciliatie

 • Dilemma Reconciliatie (DR) is een techniek die door Trompenaars Hampden-Turner (THT) is ontwikkeld om de dilemma’s waarmee men binnen de organisatie geconfronteerd wordt, aan te pakken en op te lossen.

 • De methode berust op een analytisch en creatief proces waarin twee schijnbaar tegengestelde waarden, bijvoorbeeld strategieën of acties, worden geïntegreerd in een strategie of actie waarin de voordelen van beide benaderingen elkaar versterken

Skill en mindset ontwikkelen op het gebied van dilemma reconciliatie


Inzicht

 • Positief Trompenaars :

 • Consistentie

 • Transparantie

 • Betrouwbaar

of

Regels & Systemen

Naar eigen inzicht/moraal

Inzicht

Negatief:

-Corruptie

-Chaos

-Onbetrouwbaar


Inzicht1

Positief Trompenaars :

-Flexibel

-Speelt in op de situatie

-Persoonlijk

of

Eigen inzicht/moraal

Regels & Systemen

Negatief:

-Bureaucratie

-Rigide

-Onpersoonlijk

Inzicht


Respect voor beide inzichten

Voorgrond Trompenaars

Achtergrond

 • Positief:

 • Consistentie

 • Transparantie

 • Betrouwbaar

 • Positief:

 • Flexibel

 • Speelt in op de situatie

 • Persoonlijk

of

Regels & Systemen

Eigen inzicht/moraal

Respect voorbeideinzichten

Negatief:

-Bureaucratie

-Rigide

-Onpersoonlijk

Negatief:

-Corruptie

-Chaos

-Onbetrouwbaar


Het managen van integriteit binnen organisaties

Reconciliation Worksheet Trompenaars

Trompenaars Hampden-Turner

Culture for Business

1. Identify the dilemma (OTOH-OTOH)

2. Contextualize the dilemma (what is the root cause of the dilemma and who is the dilemma holder)

3. Chart & Stretch the dilemma

a. Label the axes reflecting the opposing positions (positive or neutral). Be specific!b. Describe the positives of each position and also the negative, or pitfalls of each position if taken too far.

(don’t stop at 3 on each side, but list as many as you can think of)

4. Stigmatize the extreme positions

Put epithets or ‘bumper sticker’ type statements in positions (0,10), (10,0) and (5,5) that capture the essence of each position

5. Reconcile the dilemma (10.10)a) Ask how Value ‘A’ can support Value ‘B’ and vice versa

b) Write down an epithet to capture the essence of your reconciliation

6. Develop action points

a) Who will take what action

b) What is the timeframe/deadline

c) How will you measure that you have been successful

1. Identify and describe the Dilemma:

on the one hand ___________________________________________________

on the other hand___________________________________________________

2.

What is the root cause of the dilemma?

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Who is the dilemma holder?

________________

10

10,10

0,10

5. ________________________________

4. ________________________________

5,5

4. ________________________________

3a) Y-axis label: ________________________________

3b. Describe advantages of applying Y-axis:

+_______________

+_______________

+_______________

List pitfalls:

-_______________

-_______________

-_______________

6. Action points, owner and timing:

1 _____________________________________

2 ____________________________________

3 ____________________________________

4 ___________________________________

Continue action points as needed ……

10,0

4. ________________________________

0

10

3a) X-axis label: _______________________________________

How to measure results:

1 ____________________________________

2 ____________________________________

3 ____________________________________

Continue action points as needed ……

Group #

Case study concerns _________________

(name of company)

3b) Describe advantages of applying X-axis:

+__________________

+__________________

+__________________

 • List pitfalls:

 • - __________________

 • - __________________

 • __________________


Het managen van integriteit binnen organisaties

Wilt U met ons in contact komen dan kan dat via ons e-mailadres: hr.ethiek@gmail.com