Download
crm dla firmy tuningowej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CRM – dla firmy tuningowej. PowerPoint Presentation
Download Presentation
CRM – dla firmy tuningowej.

CRM – dla firmy tuningowej.

145 Views Download Presentation
Download Presentation

CRM – dla firmy tuningowej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CRM – dla firmy tuningowej.

 2. to jest CRM? System CRM to taki system, który wspomaga procesy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwraca uwagę na szereg elementów takich jak : • kompleksowa obsługa klienta (np.:w ramach naprawy, sprzedaży towaru, zamówieniu towaru). • działalność marketingowa (reklama, analiza rynku). • planowanie i monitorowanie działań, prognozowanie sprzedaży (wnioski). • obsługa procesów zachodzących wewnątrz firmy - technicznych, finansowych, organizacyjnych. • przechowywanie bazy danych kontaktów, produktów, zamówień. • harmonogramowanie prac.

 3. Co to jest TUNING? • Tuning, z jęz. angielskiego regulacja, usprawnianie. W przypadku samochodów nie chodzi tylko o prace regulacyjne. W tej chwili tuningiem zwyczajowo określa się wszelkie prace usprawniające samochód, zmieniające jego seryjne parametry, poprawiające osiągi, zachowanie na drodze i wygląd, wreszcie dostosowujące właściwości samochodu do indywidualnych gustów jego właściciela.

 4. Co to jest TUNING? Zasadnicze nurty tuningowania: • Przeprowadzanie poważnych technicznych przeróbek samochodu: usprawnianie silnika, układu napędowego, podwozia, na ogół łączy się ze sportem samochodowym. • Przeróbki plastyczne auta, od chromowanej końcówki rury wydechowej do całkowitej wymiany poszycia nadwozia. • Chip-tuningu, czyli o zmiany komputera sterującego pracą silnika (tzw. chipa), to tunnig elektroniczny, choć poprawia parametry silnika.

 5. Cel i zakres systemu cz.1 • Opracowanie systemu dla małej lub średniej wielkości firmy zajmującej się wykonywaniem projektów, sprowadzaniem materiałów, produkcją, sprzedażą części tuningowych dla samochodów osobowych. • Usprawnienie oraz zautomatyzowanie, a przez to zwiększenie wydajności działań firmy tuningowej. System ma umożliwić dokonanie zakupu części, reklamowanie części, kontrolować produkcję, zasoby magazynowe, wyznaczać plany, wyciągać wnioski z działalności i innych zaobserwowanych danych. • System ma umożliwić szybki i łatwy dostęp do danych o zasobach firmy takich jak: produkty, klienci, pracownicy, samochody, projekty, zarejestrowanych w nim transakcji w ramach kupna/sprzedaży.

 6. LINKIdo stron traktujących o CRM • www.crmexpert.pl • www.crmguru.com

 7. LINKIdo stron o tuningach • www.tuning.pl

 8. Co wchodzi w zakres analizy przedwdrożeniowej CRM

 9. * Oferowane produkty, • Proces komunikacji marketingowej (strategia promocji), • Proces sprzedaży (od działań przedsprzedażowych, poprzez cykl sprzedaży, na działaniach posprzedażnych skończywszy), • Proces dostawy (logistyka) i instalacji (o ile występuje), • Działalność serwisu, wsparcia technicznego oraz hot-line, • Budowa programów lojalnościowych, • Pozyskiwanie informacji marketingowej (badania marketingowe).

 10. Aktualnie występujących w firmie procesów oraz tzw. "najlepszych praktyk", • Identyfikacji wszystkich "punktów styczności" firmy z jej klientami, • Określenia potrzeb, realnych oczekiwań i wymagań wobec systemu, • Budowania relacji z klientami, • Rozwoju przyszłych (po-wdrożeniowych) procesów, "najlepszych praktyk" oraz nowych punktów styczności z klientami, • Identyfikacji luk pomiędzy teraźniejszymi faktami a koniecznymi zmianami, • Określenia kroków niezbędnych do pokonania "luk".

 11. zarządzania kontaktami (Contact Management), zarządzania klientami (Account Management), zarządzania sprzedażą (Sales Management), wspomagania sprzedaży (Field Force Automation, Sales Force Automation), zarządzania możliwościami (Lead / Opportunity Management), zarządzania czasem pracowników (Time Management), (Customer Interaction Center), serwisu (Customer service), telemarketingu / telesprzedaży (Telemarketing / Telesales), marketingu, zarządzania partnerami (Partner Relationship Management),

 12.   Koncepcja Contact Center      Filozofia Customer Relationship Management zakłada wzajemną współpracę oraz tworzenie długotrwałych związków z klientami. Relacje te należy pielęgnować i rozwijać. Takie podejście wymaga stałej i wygodnej komunikacji pomiędzy dostawcą a klientem. Wzajemna komunikacja pomiędzy dostawcą a klientem może następować dzięki następującym mediom:

 13. telefon • fax • e-mail • internet • listy dyskusyjne • pogawędki internetowe • SMS • WAP • wiadomości głosowe • poczta tradycyjna • wizyty osobiste • spotkania z przedstawicielami dostawcy

 14.   Elementy, działanie i możliwości Contact Center • odbieranie telefonów ze strony klientów, • udzielanie informacji handlowych, • rejestracja i realizacja operacji biznesowych (np. przyjmowanie zamówień lub reklamacji), • telefonowanie do klientów w trakcie kampanii reklamowych, • prowadzenie sprzedaży przez telefon, • badania marketingowe.

 15. Co to jest PHP PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków programowania C/C++, lecz jest bardzo uproszczona - programista PHP zazwyczaj nie musi przejmować się poprawnością typów zmiennych, przydzielaniem dla nich pamięci itp. Dodatkowo wbudowana obsługa wielu popularnych baz danych ułatwia twórcy operacje na tych bazach.

 16. 1.<? echo ("to jest najprostsza metoda, podobna do SGML'u\n"); ?>; 2.<?php echo("jeśli serwujesz pliki XML, użyj tej metody\n"); ?&>; 3.

 17. Zakańczanie instrukcji <?    echo "To jest test";?><?echo"To jest test"?>

 18. Komentarze echo "To jest test komentarzy"; // Ta metoda znana jest z języków C/C++ echo "Test komentarzy"; /* Tu jest początek komentarzatu dalej trwaa tu się kończy */

 19. Stałe define("STALA", "Hello world.");echo STALA; // Wyświetla "Hello world."

 20. Operatory arytmetyczne $a + $bDodawanie $a - $bOdejmowanie $a * $bMnożenie $a / $bDzielenie $a % $bModulo

 21. Operator przypisania $a += 2 $a -= 2 $a *= 2 $a /= 2 $a %= 2

 22. Operatory porównania $a == $b $a != $b $a < $b $a > $b $a <= $b $a >= $b

 23. Instrukcje warunkowe <?if(wyrażenie_warunkowe)instrukcjaelseif(inne_wyrażenie_warunkowe)instrukcja elseinstrukcja ?>

 24. Pętla FOR for( $x = 1; $x <= 10; $x++ )echo$x."<br>";

 25. Pętla while $x=1;while($x<=10){echo$x."<BR>";$x++;}

 26. Tablice $tab1[] = 1;$tab1[]=0;$tab1[]=3;$tab1[]=2;$tab2[]="Pierwszy";$tab2[]="Drugi";$tab2[]="Trzeci";$tab2[]="Czwarty";

 27. Tablice $$tablica["nazwisko"]="Kowalski";$tablica["adres"]="Polna 1";

 28. KONIEC