slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wartość całkowita Projektu 175 655 796,19.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY' - gavril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

slide2

Wartość całkowita Projektu 175 655 796,19

Koszty kwalifikowane 144 500 121,93

82,26% wartości projektu

Wartość dofinansowania 127 097 971,00

87,95% kosztów kwalifikowanych

Środki finansowe /w PLN/

zakres rzeczowy projektu
Zakres rzeczowy Projektu
 • Kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową - docelowo o pow. 23 ha
 • Zapewnienie dostępności do terenów Parku – budowa/przebudowa ulic:

ks. St. Suchowolca

Zabłudowska

Plażowa

Jacka Kuronia i przedłużenie ul. Borsuczej

Myśliwska

Proroka Eliasza

nowoprojektowana KD-7L

KD-11D

zakres rzeczowy projektu1
Zagospodarowanie terenów o pow. ok. 3 ha – budowa obiektów kubaturowych o łącznej powierzchni 13 000 m2, w tym:

Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T

Centrum Technologiczne

Zakres rzeczowy Projektu
slide7

Tereny BPN-T Łączna powierzchnia – ok. 26 ha

slide10
logistyczne, związane z administrowaniem i rozwojem BPN-T
 • wspieranie powstawania i rozwoju firm wysokich technologii poprzez oferowanie urządzonej powierzchni biurowo-administracyjnej na preferencyjnych warunkach
 • reprezentacyjne – sale wystawiennicze, konferencyjne

Funkcje obiektu:

Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T

slide11
5 kondygnacji

Powierzchnia użytkowa 5 750,81 m2

 • część reprezentacyjna, część administracyjna Parku
 • sale konferencyjne, sala wystawiennicza 376 m2
 • przestrzeń biurowa i usługowa pod wynajem 1 922 m2

61 pomieszczeń o pow. od 19 do 64 m2

Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T

slide13
wsparcie realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez rezydentów Parku działalności usługowej i produkcyjnej w zakresie wysokich technologii poprzez oferowanie powierzchni technologicznej z halami produkcyjnymi oraz techniczno-usługowej
 • wsparcie realizacji zadań wynikających z uczestnictwa rezydentów Parku w programach badawczo-rozwojowych poprzez umożliwienie korzystania z laboratoriów

Funkcje obiektu:

Centrum Technologiczne

slide14
2 kondygnacje

Powierzchnia użytkowa CT 7 226,29 m2

Do wynajęcia powierzchnie:

 • biurowo-technologiczna 1 601,63 m2
 • laboratoryjna 572,33 m2
 • hale produkcyjne 1 470,49 m2

Centrum Technologiczne

slide15

Laboratorium do badań: - biologiczno-chemicznych - cech właściwości fizycznych, mechanicznych i elektrycznych materiałów

W pomieszczeniach laboratoriów zostanie umieszczony sprzęt do przeprowadzania m.in. następujących badań w zakresie:

 • analiz środowiskowych
 • badań chemicznych i mikrobiologicznych żywności
 • badań produktów użytkowych
 • badań materiałowych, wytrzymałościowych (np. produktów metalowych, materiałów budowlanych, tkanin)
 • badania kształtu wyrobów i właściwości mechanicznych
 • badania kompatybilności elektromagnetycznej

Laboratoria w Centrum Technologicznym

slide16

Laboratorium komputerowe Interdyscyplinarne Centrum Informatyczne (ICI)

Powierzchnia ICI – 200 m2

Funkcje obiektu:

 • zapewnienie odpowiednich warunków do eksploatowania urządzeń teleinformatycznych, np. serwerów, urządzeń sieciowych, macierzy dyskowych oraz zapewnienie odpowiednich połączeń pomiędzy tymi urządzeniami

Zadanie ICI, świadczone usługi:

Wyposażone Centrum w wysoce zaawansowaną infrastrukturę teleinformatyczną z zainstalowanymi systemami informatycznymi będzie służyć obsłudze informatycznej firm i instytucji m. in. poprzez wynajem przestrzeni na serwerach lub udostępnianie powierzchni serwerowni do ulokowania własnych urządzeń na zasadach kolokacyjnych

Laboratoria w Centrum Technologicznym

slide17

wynajem gotowych powierzchni dla firm i instytucji naukowo-badawczych (powierzchni biurowej, technologicznej i laboratoryjnej)

 • inkubowanie nowo powstających firm technologicznych
 • sprzedaż/dzierżawa terenów pod inwestycje
 • udostępnianie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej
 • wynajem sal konferencyjnych i wystawienniczych
 • doradztwo, informacja i szkolenia dla przedsiębiorców
 • usługi Centrum Transferu Technologii, Rzecznika Praw Patentowych, itp.
 • promocja firm działających na terenie Parku
 • inne usługi okołobiznesowe
 • możliwość działania w e-Parku (bycie wirtualnym lokatorem Parku)

Oferta Parku

slide18

REDIS - podstawowe założenia

 • Partnerzy projektu: Magdeburg (Niemcy) – lider projektu, Aarhus (Dania), Halle (Niemcy), Wiedeń (Austria), Newcastle (Wielka Brytania), Manresa (Hiszpania), Pireus (Grecja) oraz Białystok
 • Okres trwania projektu: 2008-2011
 • Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w przypadku Białegostoku - 80% kosztów kwalifikowalnych)

REDIS – restructuring districts into Science Quarters

slide19

REDIS - podstawowe założenia

CEL:

wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia dzielnic wiedzy

REZULTATY:

 • podręcznik dotyczący tworzenia dzielnic wiedzy (wskazówki, zbiór dobrych praktyk)
 • lokalny plan działania w każdym z miast

REDIS – restructuring districts into Science Quarters

slide20

REDIS - podstawowe założenia

Narzędzia:

 • Warsztaty (Implementation labs, summer school)
 • Wizyty studyjne (Tampere, Aachen - Akwizgran)
 • Lokalna Grupa Wsparcia

REDIS – restructuring districts into Science Quarters

slide21

Dziękuję za uwagę

Departament Strategii i Rozwoju dsr@um.bialystok.pl

Urząd Miejski w Białymstokutel. 85 869 62 26 fax 85 869 62 11