Seisiún 1 Scileanna a fhorbairt le haghaidh réiteach fadhbanna - PowerPoint PPT Presentation

gavin
seisi n 1 scileanna a fhorbairt le haghaidh r iteach fadhbanna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seisiún 1 Scileanna a fhorbairt le haghaidh réiteach fadhbanna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seisiún 1 Scileanna a fhorbairt le haghaidh réiteach fadhbanna

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation
Seisiún 1 Scileanna a fhorbairt le haghaidh réiteach fadhbanna
207 Views
Download Presentation

Seisiún 1 Scileanna a fhorbairt le haghaidh réiteach fadhbanna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seisiún 1 Scileanna a fhorbairt le haghaidh réiteach fadhbanna An coincheap agus nodaireacht a bhaineann le huimhirchóraisa mhúineadh agus úsáid á baint as cur chuige atá bunaithe arthuiscintrialacha agus scileannabunúsacha.

 2. Measúnú TráthnagCeist ………… Is iadnahuimhreachaaiceanta….. A. Tacarnaslánuimhreachauile: deimhneach, diúltach & 0 B.Tacar na slánuimheacha deimhneacha uile (gan 0) B.Tacar na slánuimheacha deimhneacha uile (gan 0) C. Tacarnaslánuimhreachadeimhneachauile (le 0)

 3. Is iadnaslánuimhreacha…… A. Na huimhreachaiomlánauile, deimhneach, diúltach & 0. A. Na huimhreachaiomlánauile, deimhneach, diúltach & 0. B.Na huimhreachaiomlánadeimhneachauile& sin amháin. C.Na huimhreacha iomlána diúltacha uile & sin amháin.

 4. Cé acu Fíornó Bréagachatá an ráiteas seo? 'Is fo-thacar de na slánuimhreacha iad na huimhreacha aiceanta'. FÍOR FÍOR BRÉAGACH

 5. Cénuimhirnachslánuimhir í? A. -1 B.0 C. D. 4. D.4.

 6. Is iadnahuimhreachacóimheasta……. A.Uimhirarbithatá san fhoirm, p, qℤagus q≠0. A.Uimhirarbithatá san fhoirm, p, qℤagus q≠0. B.Uimhirarbithatá san fhoirm, p, q ℤ. C.Uimhirarbithatá san fhoirm, p, q ℕ.

 7. Cé acu uimhir nach uimhir chóimheasta í? A.0.3 B. Deachúil Athfhillteach Deachúil Chríochta Deachúil Chríochta Deachúil Chríochta Deachúil Chríochta Forbairt dheachúlach ar féidir léi leanúint ar aghaidh go brách gan athfhilleadh C. –1 D. E.0. .. F. F.

 8. An luach ar n a fhágann go bhfuil cóimheasta A.2 B.3 C. 5 D.4 D.4 D. 4

 9. Cémhéaduimhirchóimheastaatáidir0agus1? A. 100 B.10 C. Líonéigríochta C.Líonéigríochta D. 5

 10. CéacuFíornóBréagachatá an ráiteasseo? ‘Is fo-thacarde naslánuimhreachaiadnahuimhreachacóimheasta go léir’. FÍOR BRÉAGACH

 11. An bhfuil na ráitis seo a leanas Fíor nó Bréagach? Bréagach Fíor Bréagach Fíor Fíor

 12. Léaráid Venn agusUimhirlíneℕ agusℤ. Lch 23 Aiceanta ℕ

 13. LéaráidVenn agusUimhirlíneℕ agusℤ. Lch 23 • Slánuimhreacha • ℤ

 14. Céntsiombail is féidirlinn a úsáid don chuidliath den léaráid Venn? ℤ ℕ Lch 23 A. ℚ\ℕ B. ℕ\ℤ C. ℤ\ℕ C. ℤ\ℕ

 15. Maidir leis an ráiteas seo a leanas, céacuseo atá ceart – go mbíonn sé fíor i gcónaí, fíor ó am go chéile nó nach mbíonn sé fíor in am ar bith? ‘Is uimhiriomlán í slánuimhir.' Fíori gcónaí

 16. Maidir leis an ráiteas seo a leanas, cé acuseoatá ceart – go mbíonn sé fíor i gcónaí, fíor ó am go chéile nó nach mbíonn sé fíor in am ar bith? 'Is uimhreacha aiceanta iad uimhreachadiúltacha.' Ní bhíonn sé fíor in am ar bith

 17. Maidir leis an ráiteas seo a leanas, céacuseo atá ceart – go mbíonn sé fíor i gcónaí, fíor ó am go chéile nó nach mbíonn sé fíor in am ar bith? ‘Is mócearnóguimhreachná an uimhirféin’ Fíor ó am go chéile

 18. CeisteannaLitearthachtaStór Focal • Uimhiraiceanta • Slánuimhir • Uimhirchóimheasta • Cóimheas • Deachúilathfhillteach • Deachúilchríochta • Fo-thacar

 19. Léaráid Venn agus Uimhirlíneℕ,ℤ agus ℚ. Lch 23 Aiceanta ℕ

 20. Léaráid Venn agus Uimhirlíneℕ,ℤ agus ℚ. Lch 23 • Slánuimhreacha • ℤ • ℤ\ℕ

 21. Léaráid Venn agus Uimhirlíneℕ,ℤ agus ℚ. Lch 23 • Cóimheasta • ℚ • ℚ\ℤ

 22. Lch 23 • Cóimheasta • ℚ

 23. Lch 23 • Cóimheasta • ℚ

 24. Lch 23 • Cóimheasta • ℚ

 25. Lch 23 • Cóimheasta • ℚ

 26. Lch 23 • Cóimheasta • ℚ

 27. Lch 23 • Cóimheasta • ℚ

 28. 2 Lch 23 • Cóimheasta • ℚ

 29. Uimhreachaéagóimheasta Uimhreacha Éagóimheasta Lch 23 • Cóimheasta • ℚ An bhfuilaonuimhiréagóimheastaeileatá bunaithearnahuimhreacha sin?

 30. Lch 23 • Cóimheasta • ℚ

 31. Lch 23 • Cóimheasta • ℚ

 32. Lch 23 • Cóimheasta • ℚ

 33. Gníomhaíocht do Dhaltaí Cuirin iúlcéacuuimhiraiceanta, slánuimhir, uimhirchóimheasta, uimhiréagóimheastanóréaduimhiriadnahuimhreachathíos.

 34. CórasnaRéaduimhreacha(ℝ) • Réaduimhreacha • ℝ • Cóimheasta • ℚ • Éagóimheasta • ℝ\ℚ