Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Дослідження середнього класу в Україні PowerPoint Presentation
Download Presentation
Дослідження середнього класу в Україні

Дослідження середнього класу в Україні

211 Views Download Presentation
Download Presentation

Дослідження середнього класу в Україні

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Дослідження середнього класу в Україні GfK-USM Міжнародний центр перспективних досліджень Журнал “Новий маркетинг” 18 жовтня 2002 року

 2. Про Міжнародний центр перспективних досліджень Інформація про проект Результати попереднього дослідження План презентації Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 3. Про Міжнародний центр перспективних досліджень Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 4. Місія Центру полягає у запровадженні концепції та процедур публічної політики в Україні через: вплив на процес трансформації шляхом проведення досліджень та кампаній з питань державної політики; підтримку розвитку стратегічної функції уряду, бізнесу та громадських організацій; та підвищення якості проектів технічної допомоги. Місія Центру Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 5. Центр розробив набір продуктів та послуг, що є унікальним в Україні: незалежні дослідження в сфері державної політики; стратегічні дослідження для бізнесу; навчання для відповідальних за вироблення політики та корпоративної стратегії; форум для діалогу з питань державної політики. Послуги Центру Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 6. Економічна політика Корпоративні стратегії Реформа державного управління Регіональна політика та місцеве самоврядування Європейська інтеграція Зв’язок, медіа та технології Освiтня та наукова полiтика Напрямки діяльності Центру Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 7. Центр налагодив зв’язки з широким колом клієнтів, які розуміють та цінують послуги Центру: УРЯД: Секретаріат Кабінету Міністрів, Міністерства економіки, фінансів, освіти та науки, Держкомзв’язку КОМПАНІЇ: Укртелеком, PBN Co., Western NIS Enterprise Fund, Japan Tobacco International; МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ: Інститут відкритого суспільства, Світовий банк, ПРООН, DAI Клієнти Центру Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 8. В дослідженнях на замовлення бізнесу, уряду і міжнародних донорів ми розглядаємо варіанти вирішення стратегічних питань державної політики та управління бізнесом, спираючись на економічні та інші спеціальні знання: Aналіз варіантів та вироблення рекомендацій щодо державної політики в певній галузі Аналіз та прогноз розвитку ринків Аналітичний супровід процесу вироблення корпоративних стратегій Прогнози макроекономічних показників Дослідження на замовлення Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 9. Незалежність — (1) залучення всіх зацікавлених сторін; (2) представлення всіх позицій та їх аналіз у дослідженні; (3) незаангажованість висновків. Якість — ми поєднуємо різні методи кількісного та якісного аналізу. Ми застосовуємо теоретичні знання та засоби аналізу державної політики, а також беремо до уваги міжнародний досвід. Співпраця — ми маємо робочі контакти з українськими та міжнародними експертами з різних дослідницьких сфер. Наші переваги Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 10. “Квартальні передбачення” (щоквартальний огляд та прогноз розвитку економіки) “Регіональні тенденції” (щопіврічний огляд та прогноз регіональних економік) — з листопада 2002 року “Нове економічне законодавство” (щорічний огляд) “Споживчі настрої” (щоквартальне дослідження очікувань домашніх господарств) + “Економічна статистика”, “Перспективні дослідження”, “Вісник Центру” Регулярні дослідження Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 11. Інформація про проект Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 12. GfK-USM Міжнародний центр перспективних досліджень Журнал “Новий маркетинг” Учасники проекту Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 13. Середній клас найчастіше визначають як суспільний прошарок, який має такі відмітні риси: На нього припадає левова частка доходів у країні Представники середнього класу заробляють на життя переважно власною працею та мають високий професійний статус Представники даного прошарку є найбільш активними на ринках (праці, товарів, послуг) Поведінка середнього класу є найбільш “раціональною” Визначення середнього класу Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 14. Завдяки унікальним характеристикам середнього класу аналіз та прогноз його поведінки є визначальним для планування бізнесу Обгрунтування проекту Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 15. Мета: проаналізувати вплив змін у поведінці та чисельності середнього класу на розвиток ринків Завдання: Оцінити чисельність та структуру середнього класу Вивчити особливості поведінки середнього класу на ринках Спрогнозувати розвиток окремих ринків, який зумовлюють зміни в поведінці та чисельності середнього класу Мета та завдання проекту Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 16. Широкомасштабне соціологічне дослідження Економетричне моделювання Порівняльний аналіз міжнародних даних Метод дослідження Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 17. Визначення середнього класу в Україні Особливості середнього класу Аналіз споживчої поведінки середнього класу Заощадження середнього класу Побудова моделі поведінки середнього класу Прогноз поведінки середнього класу на окремих ринках Зміст дослідження Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 18. Як зміниться попит на окремі товари завдяки поведінці середнього класу? Як позиціонувати товар, основним споживачем якого є середній клас? За якими критеріями середній клас обирає товари? Де середній клас купує різні товари? Якими є медіа-вподобання середнього класу? Яка реклама впливає на споживчій вибір середнього класу? Яких товарів бракує середньому класу на ринках? Чим це для Вас корисне Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +380 44 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 19. Результати попереднього дослідження Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 20. Щомісячний омнібус GfK-USM Січень-березень 2000, 2001, 2002 років Об’єднаний масив за три місяці загальною кількістю 3000 респондентів Репрезентативні дані для населення України віком 15-59 років Дані Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 21. Рівень освіти, кваліфікації Професія, статус зайнятості Рівень доходу або добробуту Самоідентифікація з середнім прошарком Цінності та стиль життя Теоретичні критерії виокремлення середнього класу Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 22. 1. Соціально-професійний статус (освіта, кваліфікація, статус зайнятості) 2. Суб’єктивна оцінка матеріального стану домогосподаства 3. Непряма оцінка рівня доходу респондентів 4. Об’єктивна оцінка матеріального стану домогосподарства за наявністю товарів тривалого вжитку Використані критерії Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 23. Побудова базового фільтру з використанням перших двох критеріїв Непряма оцінка рівня доходів та додатковий відбір респондентів за рівнем доходу Виокремлення вищого середнього класу Етапи виокремлення Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 24. Базовий фільтр відкидає такі категорії респондентів: респонденти з початковою, неповною середньої та загальною середньою освітою - 42,9% респонденти, які є пенсіонерами, зареєстрованими безробітними, некваліфікованими робітниками або сільськогосподарськими робітниками - 18,3% Базовий фільтр: соціально-професійний статус Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 25. Базовий фільтр: суб’єктивна оцінка матеріального стану Відкидаємо респондентів, які за трьома запитаннями щодо оцінки матеріального стану обрали ХОЧА Б ОДНУ з крайніх альтернатив - 58,6% респондентів • оцінка рівня життя - “бідні” або “нижче середнього” • оцінка фінансового стану - “ледь зводимо кінці з кінцями” або “живемо за межею бідності“ • оцінка якості харчування - “харчуємось погано, недоїдаємо” Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 26. Респондентам приписується сума доходу, яка відповідає обраному ними ж рівню життя Непряма оцінка доходу: методика Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 27. Було відкинуто респондентів з доходами менше 450 грн. - 43,4% Непряма оцінка доходу: розподіл за рівнями Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 28. Динаміка зміни структури доходів Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 29. Протягом останніх двох років середній клас стабільно зростає на 1,5-2% Чисельність середнього класу Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 30. Кластерний аналіз за трьома змінними: суб’єктивна оцінка матеріального стану непряма оцінка доходу об’єктивна оцінка добробуту домогосподарства за наявністю певних товарів тривалого вжитку Виокремлення вищого середнього класу Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 31. Частка вищого середнього класу в 2002 році складає 4,8% Чисельність вищого середнього класу є досить стабільною, хоча він і дещо збільшується паралельно із зростанням середнього класу загалом Вищий середній клас Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 32. Самооцінка рівня життя середнім класом Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 33. Володіння товарами тривалого вжитку Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 34. Доходи середнього класу складають 36% від усіх доходів громадян, хоча його чисельність — 19,5% Доходи середнього класу Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 35. Витрати представників середнього класу на харчування складають 20% від оціненого доходу, тоді як для інших респондентів — 31% Заощадження представників середнього класу складають 56% від оціненого доходу, а для інших респондентів — 16% Витрати та заощадження середнього класу Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 36. Частка середнього класу на ринках Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 37. Купівельні плани середнього класу Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 236-4477 Web: www.icps.kiev.ua

 38. Дослідження середнього класу в Україні GfK-USM Міжнародний центр перспективних досліджень Журнал “Новий маркетинг” 18 жовтня 2002 року