slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland PowerPoint Presentation
Download Presentation
”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Åk 3 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU repetition. ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland. Sammanfattning Idrottspsykologi. Personlighet och personlighetsdrag Självbild Arousal (Anspänning) Stress och Oro/Ängslan Koncentration.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland' - gauri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Åk 3 Elit

Välkomna!

Idrottspsykologi IGU repetition

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

sammanfattning idrottspsykologi
Sammanfattning Idrottspsykologi
 • Personlighet och personlighetsdrag
 • Självbild
 • Arousal (Anspänning) Stress och Oro/Ängslan
 • Koncentration

Kan du förklara de modeller som vi gått igenom?

Kan du förklara de begrepp som vi gått igenom?

Vet du vad du kan göra för att jobba med de områden vi tagit upp?

Innehåll i blocket

Skaffa dig koll!

slide4

Lektion 1. Personlighet & Idrott

Trait perspektiv

Interaktion mellan miljö och arv

Personlighetsdrag

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

begrepp

Lektion 1. Personlighet & Idrott

Begrepp
 • Självet – Identitet
 • Självkänsla – värdering av självet
 • Självförtroende – tron på vår förmåga i en situation
 • Situationsspecifikt självförtroende – tron på vår förmåga i en specifik situation

Personlighet & Personlighetsdrag

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

begrepp f r att f rst modell

Lektion 1. Personlighet & Idrott

Begrepp för att förstå modell
 • Affekt – Samlingsbegrepp för positiva alternativt negativa upplevelser.
 • Humör och sinnesstämningar - är tillstånd som håller i sig under längre tid.
 • Känslor och emotioner – upplever vi under kortare stunder

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

slide7

Lektion 1. Personlighet & Idrott

Avancerade

skickligheter

En modell av emotionell intelligens som bygger på ett antal förmågor (Mayer & Salovey)

Hantera känslor hos sig själv och hos andra

Hantera emotioner

Öppet möta alla känslor

Behålla eller släppa känslor

Följa egna och andras känslor

Förstå emotioner

Förstå komplexa upplevelser av känslor

Uppfatta övergångar mellan känslor

Känna igen specifika känslor

Tolka betydelser av känslor

Ta fram känslomässiga tillstånd som gynnar olika sätt att tänka

Ta fram humör som ger perspektiv på tillvaron

Använda emotioner

Styra upp-märksamheten

Ta fram tydliga känslor

Uttrycka känslor och tillförande behov

Skilja mellan äkta och falska emotioner hos andra

Uppfatta emotioner

Identifiera känslor i kroppsspråket

Identifiera känslor i din omgivning

Fundamentala

skickligheter

Låg förmåga

Hög förmåga

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

slide8

Lektion 1. Personlighet & Idrott

 • Dagbok – Självkännedom du kan göra val!!
 • Kommunikation – Stärk ditt val
 • Mål och målsättning – förändringsarbete
 • Visualisering/föreställningar - förändringsarbete

Var glad för att du har tankar och känslor. Se till att du lär dig förstå dessa!!

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

sj lvbild
Självbild

Lektion 2.

slide11

Lektion 2. Självbild

Självkänsla”Den del av personligheten som utvärderar och värderar oss själva”.

Ex. Känner sig värdefull som person trots en ”dålig” tävling.

Självförtroende

”Idrottarens tilltron till sina förmågor och dennes förväntningar om att nå sina mål Ex. Hur duktig orienterare jag är.

Situationsspecifikt Självförtroende

”Tilltron en speciell färdighet”

Ex. Ha bra självförtroende i orientering i en given situation, kanske i en viss typ av terräng.

sj lvk nsla

Lektion 2. Självbild

Självkänsla

- Resultat/Prestationsbaserad självkänsla

- Bassjälvkänsla (”generell”)

vad r

Lektion 2. Självbild

Vad är….
 • …Självkänsla bra för?
 • …Självförtroende bra för?
 • Positiv utveckling
 • Att du stärker identiteten
 • Du faller inte på resultat och på din idrott - Förbättrad coping m.m
 • Lära in nya färdigheter
 • Prestera på högsta nivå
 • Tänka mer effektivt
 • Att det ger dig bra tanker och känslor
 • Hanterar olika situationer effektivt
 • Upplever bättre kontroll
 • Hantera ”nervositet”
 • Ökad motivation
 • Förbättrad koncentration, ökar din drivkraft till att träna
slide14

Lektion 2. Självbild

Källor till ökat Självförtroende och hur det påverkar prestationen (modifierad från Borton & Radeke, 2008)

Koncentration

Erfarenhet

Prestationer

Se andra lyckas

Mentala föreställningar

Motivation

Ökat självförtroende

Prestation

Direkt påverkan

Verbal övertygelse

Psykologika/fysilogiska tillstånd

Tävlingsänslan

slide15

Lektion 2. Självbild

Verktyg & Tips!

 • Var glad för att du har tankar & Känslor!
 • - Hantera Positiva & Negativa händelser/förändringar, de kommer att finnas (praktiskt & känslomässigt)
   • Fyll på dina konton, ex. via dagbok
   • Insikt i hur du fungerar och vad du mår bra av
   • Ge dig själv positiv feedback!
 • Du har en egen väg till utveckling. Hitta din väg!
 • Effektivt målsättningsarbete.
 • - Visualisera (mentala föreställningar)
 • - Se andra lyckas (använd modellinlärning)
slide16

Lektion 2. Självbild

Verktyg & Tips!

 • Hitta ett bra känslomässigt tillstånd
 • Arbeta strukturerat och målmedvetet med hela din självbild och förhållningssätt.

- Tänk självständigt men ta hjälp av din omgivning (socialt stöd, olika feedback)

- Använd kognitiv kontroll (tankestopp)

- Träna fysiskt - på din idrott (finns inga genvägar)!

- Agera tryggt, det tenderar bli verklighet!

- Fantisera & Dröm!

slide18

Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

Anspänning (Arousal)– generell fysiologisk aktivering (som utlöses av en stressor)

Stress – ”en betydande obalans mellan upplevda krav och upplevd förmåga att möta dessa krav”

”Om Anspänning el. Stress är positivt eller negativt avgörs av en individs värdering”

Oro & Ängslan– en känslomässigt negativ tillstånd som karaktäriseras med nervositet eller ängslan/oro.

slide19

Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

1. Situation

Modell över ”Stressprocessens

fyra faser”

2. Upplevelse av situation

3. Stressrespons?

4. Konsekvens för beteende

slide20

Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

Ängslan/oro:

Typer av ängslan/oro:

 • Generell
 • Situationsrelaterad

Olika karaktär av ängslan/oro:

 • Somatiskt (fysisk)
 • Kognitiv (Tankemässig)
slide21

Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

IZOF

I Zonen

(bästa prestationen)

I .A

Ute ur zonen

I Zonen

(bästa prestationen)

I. B

Ute ur zonen

Ute ur zonen

I Zonen

(bästa prestationen)

I. C

Ute ur zonen

Situationsspecifik anspänning (arousal)

slide22

Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

Yttringar på ”nervositet”

Somatiska Psykiska/kognitivta Beteende

(Fysiska/kroppsliga) (tankar, känslor)

Fjärilar i magen

Illamående

Huvudvärk

Ofta kissnödig

Ökade hjärtslag och andning

Svettingar

Fysisk energi, ”rastlöshet”

Biter naglarna

Hostar

Muskelaktivitet

Pratar snabbt

Bruten röst

Prestationstillstånd

Oro och rädsla

Koncentration

/uppmärksamhetsfält

Känner sig annorlunda

Känsla av att ej ha kontroll

Kontroll!

slide23

Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

VAR GLAD FÖR ATT DU HAR TANKAR OCH KÄNSLOR!

- Målsättningsarbete. Fokusera på din prestation!

- Stöd, samtal och hjälp från tränaren, lagkamrater, vänner & familj

- Väg upp krav gentemot din förmåga

- Träna ditt självförtroende, precis som du tränar teknik el kondition!

- Rutiner & ritualer vid träning & tävling - KONTROLL

- Musik

- Positiv feedback (Typ Hamburgaren)

slide24

Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

- Visualisera (målbilder i lyckat tillstånd)!

- Kognitiv kontroll – var förberedd på förändringar

- Affirmationer

- Träna fysiskt! Var tränad & förberedd fysiskt

koncentration
Koncentration

Lektion 4.

slide26

Lektion 4. Koncentration

Inre

Smal

Bred

Yttre

Nideffer & Sagel 2001

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

beskrivning av koncentration uppm rksamhet

Lektion 4. Koncentration

Beskrivning av koncentration & Uppmärksamhet
 • yttre
 • föremål eller händelser (ex. vädret, publiken, andra deltagare i tävling, tränaren) eller
 • inre

- känslor och föreställningar (ex. positiva/negativa tankar och känslor så som lågt självförtroende, el. typ av motivation, anspänning).

 • smal

- fokusering då personen fokuserar på en eller två saker.

 • bred
 • Fokus är på flera saker samtidigt.

Viss fokus är viktigare än andra, beroende på idrott och situation (Nideffer & Sagel, 2001).

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

bra koncentration
Bra koncentration

Lektion 4. Koncentration

 • Viktigt att kunna reglera sin spänningsnivå
 • Upprätthålla uppmärksamheten över tid
 • Rikta uppmärksamheten åt rätt håll
 • Återta koncentrationen efter störning (refokusering)

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

assa och dissa
Assa och dissa

Lektion 4. Koncentration

 • Association

Lyssna på kroppens signaler

 • Disassiociation

Medvetet försöka tänka på annat

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

verktyg
Verktyg

Lektion 4. Koncentration

 • Mentala föreställningar
 • Gör en koncentrationsplan
 • Skaffa dig rutiner
 • Använd ”tankeparkering”
 • Forma en refokuseringsplan
 • Forma posetivakoncentrationsaffirmationer

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland