slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S ustav O siguranje K valitete za N eprofitne O rganizacije PowerPoint Presentation
Download Presentation
S ustav O siguranje K valitete za N eprofitne O rganizacije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

S ustav O siguranje K valitete za N eprofitne O rganizacije - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

S ustav O siguranje K valitete za N eprofitne O rganizacije. PRAVILA RADA. Mjerljivi aspekti kvalitete. Primjerenost Svrsishodnost Učinkovitost Sigurnost Prihvaćenost Dostupnost Stručnost i kompetencija. Ključna pitanja u kvaliteti :. Što radite, gdje želite biti?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

S ustav O siguranje K valitete za N eprofitne O rganizacije


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Sustav

Osiguranje

Kvalitete za

Neprofitne

Organizacije

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

pravila rada
PRAVILA RADA

SMART - Udruga za razvoj civilnog društva

mjerljivi aspekti kvalitete
Mjerljivi aspekti kvalitete
 • Primjerenost
 • Svrsishodnost
 • Učinkovitost
 • Sigurnost
 • Prihvaćenost
 • Dostupnost
 • Stručnost i kompetencija

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

klju na pitanja u kvaliteti
Ključna pitanja u kvaliteti:
 • Što radite, gdje želite biti?
  • Kako znate da ste postigli cilj?
 • Mjerite li uspjeh prema tome što želite ili koliko možete postići?
  • Što radite s dobivenim informacijama, prikupljenim podacima?
 • Kako znate na kojoj ste razini kvalitete?

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

to je to sustav osiguranja kvalitete

Što je to sustav osiguranja kvalitete?

Sustav koji organizaciji/instituticiji omogućuje da utvrdi i odgovori na potrebe korisnika, kako bi mogli pružiti kvalitetnu uslugu u skladu s odgovarajućim standardima.

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

sustavi kvalitete
Sustavi kvalitete

ISO 9001

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

sokno
SOKNO
 • priprema SOKNO-a od 2002.
 • 21 licencirani mentor/ica
 • Od 2005.-2007. uključeno 55 organizacija

PQASSO

Practical Quality Assurance System for Small Organization

OKNO

Osiguranje kvalitete za neprofitne organizacije

SOKNO

Sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

podru ja kvalitete 13
Planiranje za kvalitetu

Dobro upravljanje

Rukovođenje

Usmjerenost prema korisnicima

Zaposlenici

Volonteri

Trening i usavršavanje

Upravljanje novcem

Imovina i zaštita na radu

Upravljanje aktivnostima

Umrežavanje i zagovaranje

Monitoring i evaluacija

Rezultati

Područja kvalitete (13)

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

razine uspje nosti
Razine uspješnosti

U SOKNO-u sustavu postoje tri razine postignuća:

 • Razina 1.

Osnovna razina i podloga za daljnji razvoj organizacije

 • Razina 2.

Nastavlja razvijati ono što ste postigli na 1. Razini, učvršćuje kvalitetu na svim područjima djelovanja

 • Razina 3.

Omogućuje vam održavanje sustava dobre prakse i kvalitete u cijeloj organizaciji

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

dokazi
DOKAZI

Dokazi su najčešće pisani tragovi u organizaciji,

ali mogu biti i nepisani primjerice dokaz,

prostor u kojem organizacija radi (sigurnost,

dostupnost invalidima).

Kriteriji za provjeru kvalitete dokaza:

 • Jesu li dokazi pouzdani i ažurirani?
 • Slijede li trenutačnu praksu u organizaciji?
 • U kojoj mjeri dokazi uvažavaju gledišta vaših korisnika?
 • Jesu li svi volonteri i zaposlenici upoznati s postojanjem dokaza i gdje se oni nalaze?

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

dokazi provjera postignu a ili k ako znate koliko vam dobro ide op e napomene
DOKAZI – provjera postignuća ili kako znate koliko vam dobro ide? – opće napomene

4 moguće ocjene:

nismo ispunili

ne postoje dokazi koji bi potvrdili da je ovaj pokazatelj postignut u

vašoj organizaciji

tek smo počeli

postoje planovi za ovo, a neke aktivnosti za poboljšanje već su započete

na dobrom smo putu

postoje neki dokazi, ali morat ćemo još raditi na tome

potpuno smo ispunili

postoji dovoljno dokaza koji potvrđuju da je ovaj pokazatelj postignut u vašoj

organizaciji

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

na in primjene sustava
Način primjene sustava

Početna

samo-procjena

Određivanje prioritetnih

područja kvalitete

Osvrt

na postignuto

Detaljna

samo-procjena

Implementiranje

dogovorenog

Prikupljanje

informacija

Planiranje

djelovanja

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

samoprocjena
Samoprocjena

Samoprocjena je proces unutar organizacije/udruge

kojim zajedno u timu (radnoj skupini) članovi prolaze

kroz opću i detaljnu samoprocjenu i pri tome:

 • Identificiraju stvari koje se rade dobro
 • Odlučuju što bi se trebalo poboljšati
 • Određuju područja koja su prioritetna za poboljšanje
 • Mjere i dokazuju uspjehe

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

op a samoprocjena
Opća samoprocjena

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

plan djelovanja provo enje osiguranja kvalitete u organizaciji
Plan djelovanja Provođenje osiguranja kvalitete u organizaciji

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

razvijanje plana djelovanja savjeti
Razvijanje plana djelovanja - savjeti
 • Jasno odredite koji zadaci se moraju izvršiti
 • Odredite osobe koje će biti odgovorne za svaki pojedini zadatak
 • Uvijek vodite zapisnik o svim zadacima koji se moraju provesti i osobama koje su za njih zadužene
 • Dogovorite se oko realnih rokova za sve zadatke
 • Dogovorite se oko procesa potrebnog za obavljanje svakog zadatka, npr.: nacrt dokumenta poslati svim djelatnicima do 3. lipnja; komentari nazad do 17. lipnja, itd.
 • Dogovorite se oko procedure u slučaju da neplanirane okolnosti onemoguće pridržavanje rokova

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

proces primjene s okno sustava u organizaciji
Proces primjene SOKNO sustava u organizaciji

Tko mora biti uključen?

Kako zainteresirati i uključiti dionike?

Kako će se SOKNO predstaviti ključnim dionicima?

Kako upravljati čitavim procesom?

Tko će preuzeti odgovornost u organizaciji?

Kada i kako napraviti početnu samoprocjenu?

Tko će biti uključen u nju?

Kako i tko će svoja saznanja i zaključke prenijeti drugima u organizaciji koji nisu bili uključeni?

Kako osigurati da se svi planovi za poboljšanje kvalitete prenesu svim relevantinim ljudima?

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

upravljanje programom kvalitete
Usmjerenost kvaliteti

jesu li se ključni ljudi odlučili za kvalitetu?

je li organizacija usmjerena ka kontinuiranom povećanju kvalitete?

znaju li korisnici za to usmjerenje?

Strategija

postoji li strategija kvalitete i jasan pristup kvaliteti u organizaciji?

Posvećenost kvaliteti na svim nivoima?

Dobri organizacijski procesi

i struktura

postoji li podrška s vrha za kontinuirani rad na kvaliteti?

je li razmjena informacija u organizaciji jednostavna?

jesu li obaveze i odgovornosti svih u organizaciji jasno određene?

Neki od resursa

ima li dovoljno vremena?

postoje li potrebna sredstva?

postoje li u organizaciji potrebna znanja i vještine?

Upravljanje programom kvalitete

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

koristi koje donosi sokno sustav
Organizaciji

Ocjenjuje provođenje aktivnosti u odnosu na dogovorene standarde

Donosi kontinuirani napredak i poboljšanja

Dokazuje kvalitetu usluge

Promiče efikasniju komunikaciju

Korisnicima

Pomaže korisnicima da znaju kakvu uslugu mogu očekivati

Podržava uspostavljanje kulture organizacije koja se fokusira na korisnike

Koristi koje donosi SOKNO sustav

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

slide20
HVALA NA PAŽNJI

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Blaža Polića 2/4

51 000 Rijeka

Tel:051 332 750

Fax:051 320 792

E-mail: gordana@smart.hr i sladana@smart.hr

www.smart.hr

Udruga za razvoj civilnog društva SMART