nemetalne mineralne sirovine
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nemetalne mineralne sirovine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Nemetalne mineralne sirovine - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Nemetalne mineralne sirovine. Goran Domitrović Krešimir Kalafatić. Sadržaj. Općenito Industrija cementa Industrija stakla Industrija keramike Industrija vapna Industrija zemalja EU Nemetalne sirovine u svijetu Industrija nemetalnih mineralnih sirovina u Hrvatskoj. Općenito.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nemetalne mineralne sirovine' - gaura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nemetalne mineralne sirovine

Nemetalne mineralne sirovine

Goran Domitrović

Krešimir Kalafatić

sadr aj
Sadržaj
 • Općenito
  • Industrija cementa
  • Industrija stakla
  • Industrija keramike
  • Industrija vapna
 • Industrija zemalja EU
 • Nemetalne sirovine u svijetu
 • Industrija nemetalnih mineralnih sirovina u Hrvatskoj
op enito
Općenito
 • Industrija nemetalnih minerala
  • Industrija cementa
  • Industrija stakla
  • Industrija keramike
  • Industrija vapna
op enito1
Općenito
 • Nemetalne sirovine:
   • pijesak
   • šljunak
   • tehnički i ukrasni kamen
   • gips
   • lapor
   • vapnenac
   • ciglarska, keramička i vatrostalna glina
   • kreda
   • kalcit
   • kvarc i kvarcni pijesak
   • barit
   • grafit
   • sumpor
   • kuhinjska sol
   • azbest
industrija cementa
Industrija cementa
 • Prema kemijskom sastavu cement dijelimo na dvije skupine silikatne i aluminatne cemente.
  • Silikatni cementi dobivaju se pečenjem lapora i vapnenca
   • baza za proizvodnju metalurških, porculanskih i supersulfatnihcementa
  • Aluminatni cementi dobivaju se pečenjem boksita i vapnenca
   • pri izradi vatrostalnih betona, kao i pri betoniranju na vrlo niskim temperaturama.
primjena cementa
Primjena cementa
 • Zidarski radovi:
  • mort za zidanje
  • mort za žbukanje (žbuka)
  • podloge i glazure
 • Izrada betona
industrija stakla
Industrija stakla
 • Staklo je po kemijskom sastavu silicijev dioksid
 • Prilikom proizvodnje stakla dodaju se sljedeće dvije tvari koje olakšavaju izradu stakla:
  • soda (natrijev karbonat – Na2CO3)
  • vapnenac (kalcijev karbonat - CaCO3)
 • Ovisno o sastavu, staklo ima dodatna svojstva poput boje, čvrstoće i osjetljivosti na temperaturu
industrija stakla1
Industrija stakla
 • Upotreba stakla
  • Građevinarstvo
  • Prehrambena industrija
  • Elektronička industrija
 • Razvijenost industrije stakla bitna je za brojne segmente industrijskog razvoja
 • Staklo se često proizvodi i u manjim obrtima
industrija keramike
Industrija keramike
 • Keramički materijal je složen spoj kovina i anorganskih elemenata, a zbog svojih svojstava upotrebljiv je u brojnim granama industrije
 • Nastaju pod utjecajem visoke topline (pečenjem, taljenjem)
 • Keramika je obično tvrda i ima visoku temperaturu taljenja, nisku električnu i toplinske vodljivosti, dobru kemijsku i toplinsku stabilnost i visoku tlačnu čvrstoću
primjena keramike
Primjena keramike
 • Široka primjena:
  • izrade građevinarskih opeka i crijepova
  • sanitarna oprema
  • alatiza rezanje metala i kuhinjski noževi
  • vatrostalneobloga ložišta ali i slojevi kuhinjskih pomagala
  • vjetrobranii stakla vozila te svjećice motora
  • Senzori, magnetnememorije …
 • Izolacija oplate SpaceShuttle-a zbog visoke izdržljivosti na ekstremne temperature
industrija vapna
Industrija vapna
 • Vapnoili krečje građevinsko vezivni materijal koji se dobiva iz kamena vapnenca pečenjem na temperaturi od 1000 – 1200 °C
 • Vrste vapna:
  • živo vapno
  • gašeno vapno
  • hidratiziranovapno
primjena vapna
Primjena vapna
 • Živo vapno
  • Nakon pečenja vapnenca nastaje živo vapno u obliku grumena ili samljeven u obliku praha prljavo bijele boje tj. kalcijev oksid
 • Gašeno vapno
  • Vapno se raspada i gasi dodavanjem vode razvijajući temperaturu od oko 150 ° C, zbog čega je obavezno miješanje smjese
  • Primjenjuje se za unutarnje i vanjsko bojanje, dezinfekciju mineralno vezanih podloga, zaštitu voćaka od insekata, kao vezivo za vapnene i vapneno-cementne žbuke
primjena vapna1
Primjena vapna
 • Hidratizirano vapno
  • Hidratizirano vapno dobiva se gašenjem živog vapna s vrlo malo vode
 • Primjenjuje se:
  • u građevinskoj industriji (proizvodnja građevinskih mortova za zidanje i žbukanje)
  • u kemijskoj industriji
  • u cestogradnji (stabilizacija tla)
  • za sanaciju ekololoških incidenata (za pročišćavanje i neutralizaciju otpadnih voda i omekšavanje vode)
  • u prehrambenoj i tekstilnoj industriji
  • u poljoprivredi
  • kao premaz
industrija nemetalnih mineralnih sirovina u eu
Industrija nemetalnih mineralnih sirovina u EU
 • Proizvodnja sektora iznosi 88.6 mlrd. € u 2006. godini ili ukupno 5.25 % dodane vrijednosti industrije zemalja EU
 • Ukupan broj zaposlenih je oko 1 035 500 tj. oko 3% ukupno zaposlenih u industriji
 • Oko 12% svih proizvoda ovog sektora trguje se unutar EU
industrija cementa u eu
Industrija cementa u EU
 • Velika većina europskih proizvođača cementa aktivni su na globalnom tržištu
 • Najveći trgovinski partner u tom području je SAD
 • Proizvodnja cementa u EU indirektno je vezana uz brojne druge industrije i kao takva kreira velik broj radnih mjesta, pogotovo u manjim sredinama
industrija cementa u eu1
Industrija cementa u EU
 • Bitna komponenta je briga za očuvanje okoliša budući da cementare proizvode značajnu količinu ugljikovog dioksida
 • Također inovacije nekih zemalja EU omogućuju da cementare u proizvodnji koriste spaljivanje otpada kao gorivo ali i korištenje alternativnih materijala iz otpada kao sirovine
 • Cementare se često koriste u spaljivanju otpadnih materijala u članicama EU
industrija cementa u eu2
Industrija cementa u EU
 • Stabilan rast obilježava ovu industriju u EU, u razdoblju 1998. i 2007. on iznosi 23%
 • Proizvodnja cementa 2007. iznosi 272 milijuna tona u vrijednosti 19 mlrd. €
 • Broj zaposlenih u industriji cementa iznosi 0.25% ukupno zaposlenih u industriji te ukupno 0.5% dodane vrijednosti industrije EU
industrija cementa u eu3
Industrija cementa u EU
 • Ovisno o infrastrukturnim projektima kreće se i proizvodnja cementa
 • Zbog osuvremenjavanja pogona pada broj zaposlenih i 2007. godine iznosi 56 500 direktno zaposlenih
 • Industrija je stoga kapitalno intenzivna ali i energetski zahtjevna
trgovina cementom u eu
Trgovina cementom u EU
 • Cement je jeftina sirovina i stoga većinu troškova čini transport
 • Godine 2007. zemlje EU izvezle su 3% cementa od čega 7% u ostale zemlje Europe dok ostatak uglavnom u SAD
 • U SAD-u 60% proizvođača cementa je u vlasništvu tvrtki zemalja EU
 • Uvoz uglavnom iz dalekoistočnih zemalja
industrija stakla u eu
Industrija stakla u EU
 • Podjela na nekoliko sektora
  • Ambalažno staklo čini 60%proizvodnje
  • Ravno staklo čini 30%
  • Specijalna stakla, keramičke glazure, stakleno posuđe, staklena vlakna za izolaciju ukupno oko 10% proizvodnje
industrija stakla u eu1
Industrija stakla u EU
 • Ukupna proizvodnja 2007. iznosi 37,5 milijuna tona što čini 30% količine svjetske proizvodnje u
 • Vrijednost ukupne proizvodnje iznosi 39 mlrd. € tj. 32% vrijednosti svjetske proizvodnje
 • Glavninu proizvodnje, oko 70%, čini 5 članica EU – Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska i Velika Britanija
industrija stakla u eu2
Industrija stakla u EU
 • Industriju stakla u EU obilježava konkurentnost na globalnom tržištu zahvaljujući kvaliteti proizvoda, kapacitetu za inovacije i iskusnim radnicima
 • Glavna prijetnja kao i svim industrijskim sektorima u EU je dalekoistočna jeftina radna snaga
trgovina stakla u eu
Trgovina stakla u EU
 • Unutar EU trguje se sa 80% ukupne proizvodnje stakla
 • Trenutno se bilježi rast uvoza stakla iz ostalih zemalja te već 2007. EU ima negativnu trgovinsku bilancu u tom sektoru
 • Proizvodnja stakla je energetski intenzivna i stoga je bitna stavka u budućem razvoju održivost u smislu bolje reciklaže
industrija keramike u eu
Industrija keramike u EU
 • Raspon između potrošačke keramike do građevinske je velik i oko 40% ukupne proizvodnje otpada na keramičke pločice i crijepove
 • Proizvodnja 2006. iznosi 28.1 mlrd. € sa rastom od 3% u odnosu na prethodnu godinu ali padom u broju zaposlenih od 2%
industrija keramike u eu1
Industrija keramike u EU
 • Europska unija je globalni lider u proizvodnji kvalitetnih keramičkih proizvoda
 • Rastuća ulaganja u istraživanje i razvoj posebno u nove materijale, korištenje lasera i automatizacije procesa te ekološki prihvatljive proizvodnje
trgovina keramikom u eu
Trgovina keramikom u EU
 • Oko 25% proizvodnje izvozi se izvan EU ponajviše u SAD, Švicarsku, Rusiju i Japan
 • Pritom 70% uvoza dolazi iz Kine
 • Održivost posebno ovisi o proizvodnji cigle i crijepova zbog njihove velike potrebe za energijom
industrija vapna u eu
Industrija vapna u EU
 • Proizvodnja vapna 2006. godine iznosila je 28 milijuna tona tj. 12% ukupne svjetske proizvodnje od 227 milijuna tona
 • Ukupna je vrijednost proizvodnje iznosila 2.5 mlrd. €
 • Broj zaposlenih u industriji 11 000
industrija vapna u eu1
Industrija vapna u EU
 • Nekoliko velikih proizvođača na svjetskom tržištu
 • Sirovina se proizvodi uglavnom na mjestu gdje se i crpi čime dolazi do uštede transportnih troškova ali i boljeg očuvanja okoliša
 • Industrija je i kapitalno i energetski intenzivna te potrebe za energijom čine 50% troškova proizvodnje
trgovina vapnom u eu
Trgovina vapnom u EU
 • Vapno je sirovina koja je relativno jeftina te stoga transportni troškovi čine glavninu cijene
 • Europski proizvođači često radije ulažu u proizvodne pogone drugih zemalja gdje postoji potražnja za vapnom
 • Razlog su upravo transportni troškovi
 • Proizvodnja vapna ima negativne učinke na okoliš zbog brojnih nusprodukata poput dušikovih i sumporovih oksida
svijet
SVIJET
 • Od 1950. – 2000. svijetska proizvodnja nemetalnih minerala porasla je sa 40,7 na 210 milijardi dolara
 • Do 2025. porast preko 4 milijarde dolara
slide36
SAD
 • SAD broji oko 3300 kompanija koja se bave rudarstvom i vađenjem minerala sa godišnjim prihodima od oko 22 milijarde dolara
 • Uvoz nemetalnih minerala čini oko 5 % američkog tržišta
 • Uvoze iz Kanade, Sudijske Arabije, Venecuele, Iraka i Meksika
 • Izvoze u Kanadu, Kinu, Japan, Meksiko i Njemačku – 5% proizvodnje
 • Glavni proizvodi su lomljivi i mljeveni vapnenac (35% prihoda), građevinski pijesak i šljunak (20%), mljeveni i lomljivi granit (10%)
slide37
KINA
 • Kina i Indija imaju najviše nemetalnih mineralnih resursa u svijetu
 • Kina prva u svijetu po proizvodnji i izvozu
 • Prvo mjesto u nemetalnim mineralima zauzimaju fluorit, boksit, magnezit, bentonit, talk i kvarc
 • Kina koristi više od 130 različitih minerala
 • Izvozi nemetalne mineralne proizvode u 130 zemalja i regija
 • Iako Kina ima prednosti u mineralima, dugovječni i kvalitetniji proizvodi su monopolizirani od stranih poduzeća
cement
CEMENT
 • Svijetska potražnja cementa u 2005. iznosila je 2.283 milijuna tona, od toga 47% otpada na Kinu
 • Očekivana potražnja za 2010. je 2836 milijuna tona
 • Od 2005. - 2010. Kina je povećala potražnju za 250 milijuna tona – više od ukupne godišnje potražnje u Europi
 • Najveći svijetski potrošači cementa su Europa, SAD i Japan
cement1
CEMENT
 • Svijetska proizvodnja cementa kontinuirano raste
 • U prošlih 10 godina proizvodnja je porasla za 50%
 • 2003. proizvedeno 1940 milijona tona diljem svijeta – u Aziji 67%
 • najveći svijetski proizvođač je Kina, a prati ju Indija
cemex
CEMEX
 • Najveći svijetski dobavljač građevinskog materijala i treći po veličini proizvođač cementa
 • Osnovan 1906. u Meksiku
 • Proizvodni pogoni u 50 zemalja u Sjevernoj Americi, na Karibima, Južnoj Americi, Europi, Aziji i Africi
hrvatska
HRVATSKA
 • Obuhvaća istraživanje, eksploataciju, oplemenjivanje, proizvodnju i preradu nemetalnih mineralnih sirovina
 • U eksploataciji su ležišta kvarcnog pijeska, bentonita, keramičkih i ciglarskih glina, gipsa, tufa, lapora, dolomita, vapnenca, eruptivnih materijala i šljunka za građevne materijale i arhitektonskoga kamena te se proizvodi morska sol
 • Poznata su, ali se ne iskorištavaju, ležišta kvarcita, barita, grafita te neka ležišta arhitektonskoga kamena
proizvodnja
Proizvodnja
 • Resursi omogućuju intenzivnu eksploataciju i preradu nemetalnih sirovina u staklarskoj, keramičkoj, cementnoj, vatrostalnoj i opekarskoj industriji te arhitektonskoga kamena, posebno za potrebe graditeljstva
 • u ukupnoj industrijskoj proizvodnji Hrvatske 2007.godine sudjeluje s oko 8 %
 • Približno 80 % proizvodnje te industrije čini reprodukcijski materijal za ostale industrijske grane (graditeljstvo, prehrambenu, kemijsku i metaloprerađivačku industriju)
 • 20 % je roba široke potrošnje
 • Vađenjem ostalihruda i kamena te proizvodnjom drugih nemetalnih mineralnih proizvoda bavi se oko 780 tvrtki s oko 18.000 zaposlenih
izvoz
Izvoz
 • Najvažnije grupe izvoznih proizvoda od 2001. do 2007. godine :
  • staklarska industrija (ambalažno, lijevano, sigurnosno, laboratorijsko-farmaceutsko staklo)
  • sve vrste cementa
  • keramički proizvodi (keramičke pločice, sanitarije, porculan)
  • arhitektonsko-građevni kamen
  • mineralna vuna
  • opekarski proizvodi (cigla i crijep)
  • kameni agregati i betonski prefabrikati
slide50
Uvoz
 • od 2001. do 2007. godine uvoz sirovina i gotovih proizvoda kakvi se u Hrvatskoj ne proizvode ili se nedovoljno proizvode
 • Uvoz fosfata, feldspata, kaolina, specijalnoga kvarcnog pijeska, arhitektonskoga kamena eruptivnog podrijetla, morske i kamene soli, floatstakla, staklene vune, vatrostalnih materijala, ali i proizvoda keramičke industrije (pločice, sanitarije, porculan), opekarskih proizvoda (cigla i crijep), betonskih prefabrikanata, bitumenskih proizvoda i staklarske industrije (ambalažno staklo i sigurnosno staklo, staklo za kućanstvo te farmaceutsku industriju)
slide52
Udruženje industrije nemetala i građevnog materijala
 • objedinjuje tvrtke iz djelatnosti istraživanja, eksploatacije, oplemenjivanja, proizvodnje i prerade nemetalnih sirovina