Het doctoraat en de doctoraatsopleiding
Download
1 / 18

Het doctoraat en de doctoraatsopleiding - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Het doctoraat en de doctoraatsopleiding. 19 oktober 2011. Het statuut van de doctorandus. Praktijkassistent (AAP) 100% onderwijs, geen doctoraatsfinaliteit (ongeacht aanstellings %) Jaarlijks te verlengen aanstelling (max. 5 jaar) Bursaal (BAP) 100% onderzoek (steeds voltijdse aanstelling)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het doctoraat en de doctoraatsopleiding' - gaura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Het statuut van de doctorandus
Het statuut van de doctorandus

 • Praktijkassistent (AAP)

  • 100% onderwijs, geen doctoraatsfinaliteit (ongeacht aanstellings %)

  • Jaarlijks te verlengen aanstelling (max. 5 jaar)

 • Bursaal (BAP)

  • 100% onderzoek (steeds voltijdse aanstelling)

  • (max. 4 uur per week andere activiteiten)

  • Aanstelling volgens schema 1-1-2 (4 jaar)

  • Bursaal niet mogelijk volgend op een aanstelling als praktijkassistent van langer dan 1 jaar!

 • Klassiek AAP

  • 70% onderzoek / 30% onderwijs (bij een voltijdse aanstelling)

  • Aanstelling volgens schema 2-2-2 (6 jaar)


Doctoraatsreglement
Doctoraatsreglement

 • Afd. I. Het doctoraat (art. 1–21)

 • Afd. II. De doctoraatsopleiding (art. 22-29)


I het doctoraat
I. Het doctoraat

 • Uitgangspunten

  • Doctoraatstraject duurt in principe 4 of 6 jaar (voltijds)

  • Startpunt = aanstelling (bursaal of klassiek AAP) of goedkeuring doctoraatsvoorstel (wetensch. medewerkers)

  • Formele beslissingen genomen door FR (op advies van DC)

  • Inhoudelijke beslissingen in overleg met promotor

 • Strakke timing

  • Binnen één jaar : doctoraatsvoorstel indienen bij DC

  • Binnen 20 maanden : positief advies bekomen

  • “Sanctie” = Verlenging van het mandaat

   • Bursalen : 1-1-2

   • Klassiek AAP : 2-2-2

   • Wetenschappelijk medewerkers : 1-1-1-1

   • Verlenging = beslissing van Bestuur! (advies van DC)

   • Doctoraatsaanvraag of –voortgang is één van de elementen waarmee rekening wordt gehouden


Het doctoraat
Het doctoraat

 • Omvang van het doctoraat

  • In de regel 100 000 tot 160 000 woorden (voetnoten inclusief)

  • Times new roman 12p.; Interlinie 1 = 500 à 600 woorden/pagina  200 tot 320 pagina’s

  • Times new roman 12p.; Interlinie 1,5 = 400 à 500 woorden/pagina  250 tot 400 pagina’s


Doctoraatsaanvraag
Doctoraatsaanvraag

 • Zie traject op website:

  http://www.law.kuleuven.be/faculteit/onderzoek/DOCT/doct-doct_traject.html

 • Ten laatste 14 dagen voor vergadering doctoraatscommissie

 • Aanvraagformulier en bijhorend dossier:

  • Titel

  • Doctoraatsvoorstel (max. 6000 woorden)

  • Voorstel inhoudsopgave

  • Bibliografie

  • Engelstalige abstract (max. 150 woorden)

  • C.v. kandidaat en lijst publicaties

  • Voorstel doctoraatsopleiding

  • Schriftelijke aanvaarding promotorschap

  • Voorstel aanstelling lid begeleidingscommissie

  • Bereikbaarheid kandidaat

  • Kopie diploma(s)

  • Ev. externe financieringsbron


Doctoraatsaanvraag1
Doctoraatsaanvraag

 • Aspiranten FWO: 1-4 niet van toepassing

 • Hernieuwde doctoraatsaanvraag: vereenvoudigde procedure (zie website)

 • Doctoraatscommissie:

  • Onderzoekt doctoraatsaanvraag

  • Hoort doctorandus en promotor-eindverantwoordelijke samen (niet: FWO-aspiranten)

  • Advies en motivering mondeling meegedeeld

  • Ev. herwerking

  • Criteria beoordeling: zie Richtlijnen (website)

  • Goedkeuring opleidingsvoorstel


Begeleidingscommissie
Begeleidingscommissie

 • Begeleiding en voortgangsrapportering

 • Samenstelling:

  • Vertegenwoordiger ZAP doctoraatscommissie

  • PE en ev. copromotor(en)

  • Minstens één ander ZAP-lid (in overleg met doctorandus voor te stellen)


De mondelinge toelichting
De mondelinge toelichting

 • Planning wordt meegedeeld aan kandidaten

 • 20min. mondelinge toelichting (antwoorden op vragen)

  • Aanwezigheid kandidaat én promotor is verplicht

  • Toelichting in de taal van het proefschrift

 • 10min. beraadslaging

 • Meedelen advies, motieven en opmerkingen

  • Avond van de vergadering – tijdstip wordt meegedeeld

  • De voorzitter


Doctoraat in het engels
Doctoraat in het Engels

 • Algemene regel: verplichte taaltest (TOEFL of IELTS)

  • Minimumscores TOEFL

   • een totaalscore van minstens 107/120

   • - een score van minstens 27/30 op de component ‘schrijven’

   • - een score van minstens 27/30 op de component ‘lezen’

  • Minimumscores IELTS

   • een totaalscore van minstens 7.5/10

   • - een score van minstens 7/10 op de component ‘schrijven’

   • - een score van minstens 7/10 op de component ‘lezen’


 • Uitzonderingen

  • de kandidaat is een native speaker;

  • de kandidaat heeft (1) minimum twee jaar hoger academisch onderwijs genoten in een Engelstalig land en (2) heeft die opleiding afgesloten met een Engelstalig diploma.

  • Niet exhaustief

 • Aanvraag bij DC via formulier D002 met kopie test, liefst samen met de doctoraatsaanvraag

 • Voor verdediging in het Engels: afzonderlijk verzoek! (en afzonderlijk formulier)


Ii doctoraatsopleiding
II. Doctoraatsopleiding

 • Doel = de doctorandus te vormen als wetenschappelijk onderzoeker

 • Inhoud

  • Truncus communis

   • 1° het schrijven van één kwaliteitsvolle internationale of twee kwaliteitsvolle nationale publicaties

   • 2° het geven van twee doctoraatsseminaries

   • 3° een mondelinge presentatie op een internationaal congres

   • 4° het bijwonen van activiteiten specifiek georganiseerd voor doctorandi, ten belope van 16 uren;

   • 5° de voortgangsrapportering zoals gespecificeerd in art. 13.

  • Aanvullend gedeelte

 • 2 opleidingscoördinatoren met adviesfunctie


Doctoraatsopleiding
Doctoraatsopleiding

 • Timing

  • Goedkeuring opleidingsvoorstel samen met doctoraatsvoorstel

  • Attest voltooide opleiding is noodzakelijke voorwaarde voor verdediging van doctoraat

 • Inschrijving als student noodzakelijk

  • Verplicht bij begin van de opleiding en in het jaar van verdediging (± €250)

  • Andere jaren zijn facultatief maar gratis

  • Indien problemen: contacteer Els Costers


Voortgangsrapportering
Voortgangsrapportering

 • Ratio

  • Bewaking voortgang

  • Universitaire verplichting

 • Timing:

  • 1ste jaar : verdediging van doctoraatsproject voor de DC

  • 2de jaar : doctoraatsseminarie in aanwezigheid van begeleidingscommissie

  • Vanaf 3de jaar : jaarlijkse schriftelijke rapportering aan promotor en DC

  • Jaar van verdediging : geen rapportering


Doctoraatscommissie
Doctoraatscommissie

 • Samenstelling:

  • Deel van facultaire onderzoekscommissie – 6 ZAP en 2 ABAP

  • Opleidingscoördinatoren: raadgevende stem

 • Taken:

  • Advies aan faculteitsraad over:

   • Toelating van kandidaat tot doctoraat

   • Goedkeuring doctoraatsvoorstel

   • Aanstelling promotor-eindverantwoordelijke en ev. copromotor(en)

   • Samenstelling begeleidingscommissie

   • Toelating redactie proefschrift andere taal

   • Titelwijziging

   • Toelating verdediging proefschrift andere taal

   • Samenstelling examencommissie

  • Opvolging voortgangsrapportering

  • Kwaliteitsbewaking doctoraatsopleiding

  • Goedkeuring opleidingsvoorstel

  • Examencommissie doctoraatsopleiding en getuigschrift


Doctoraatscommissie1
Doctoraatscommissie

 • In principe elke maand een vergadering

  18 oktober

  15 november

  13 december

  24 januari

  6 maart

  15 mei

  5 juni

 • Werking, criteria etc...  Website!


Concreet
Concreet

0

2

3

1

4 (5, 6)

 • Indienen doctoraatsaanvraag

 • (doctoraatsvoorstel + opleidingsvoorstel)

 • (verlenging)

 • Positief advies binnen 20 maanden

 • verlenging

 • Doctoraatsseminarie

 • Schriftelijke rapportering

 • Getuigschrift Doctoraatsopleiding

 • Samenstelling jury / Verdediging


Wie aan te klampen
Wie aan te klampen?

 • Website!

 • Opleidingscoördinatoren

  • Infosessie Geertui Van Overwalle

 • Vertegenwoordigers in DC

  • Joost Huysmans – Pieter Brulez

 • Overige leden DC (prof. Tilleman, prof. Stevens, prof. Dumortier, prof. Wintgens, prof. Maesschalk)


ad