har f r f akt rer gt trafiks kerhetsproblemet och kan nya identifieras n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Har för få aktörer ägt trafiksäkerhetsproblemet och kan nya identifieras ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Har för få aktörer ägt trafiksäkerhetsproblemet och kan nya identifieras ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Har för få aktörer ägt trafiksäkerhetsproblemet och kan nya identifieras ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Har för få aktörer ägt trafiksäkerhetsproblemet och kan nya identifieras ?. 04.56 Lokaltrafikbussarna i Bollnäs hämtas ut från garaget 05.30 Brolins Åkeri AB kör dagens första transport 07.00 Länsstyrelsens avdelning för administration och förvaltning åker på studieresa till Västerås

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Har för få aktörer ägt trafiksäkerhetsproblemet och kan nya identifieras ?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
en helt vanlig dag
04.56 Lokaltrafikbussarna i Bollnäs hämtas ut från garaget

05.30 Brolins Åkeri AB kör dagens första transport

07.00 Länsstyrelsens avdelning för administration och förvaltning åker på studieresa till Västerås

10.00 Taxi Ljusdal kör första färdtjänsttrsp

11.00 Landstingsstyrelsens samverkansråd åker på studiebesök till

12.00 PRO Sandviken reser på studiebesök med buss till Borlänge

12.30 Mattransport till äldreboendet Hesselgrenska i Hofors

17.30 Alfta GIF 12-åringar reser för match mot Söderhamn/Ljusne HC

En helt vanlig dag…
vad r en avsiktsf rklaring
En skriftlig uppföljningsbar deklaration av vad man tänker göra utifrån sin organisations förutsättningar – i stort och smått.

Namnet på beslutad avsikt/dokument är inte avgörande under förutsättning att det följer ovanstående definition.

Vad är en avsiktsförklaring ?
ntf har unika m jligheter att arbeta med regional samling
Övergripande mål:

Att NTF ska vara en aktör som bidrar till att antalet avsiktsförklaringar ökar i landet, såväl nationellt, regionalt och lokalt - samt att avsikterna genomförs

NTF har unika möjligheteratt arbeta med Regional Samling
tre problemomr den
Förbättrad hastighetsanpassning och användning av skyddssystem

Ökad trafiknykterhet

Förbättrad säkerhet för barn och unga i trafiken

Tre problemområden
styrelsernas roll
NTFs styrelser, både på riks- och länsplanet har goda kontakter med stora delar av samhället såsom organisationer, kommuner,landsting, företag mm. Aktörer med stort inflytande på vägtransportsystemet bl a som utformare och som utförare och upphandlare av transporterStyrelsernas roll
styrelsernas roll1
Mål

Att andelen styrelseledamöter som engagerar sig i arbetet med nationell och regional samling ökar

Styrelsernas roll
exempel p resultat fr n ett ntf f rbund
Landstingspolitiker – drivit internt ”på gång” med miljö o trafiksäkerhet, resepolicy

Försäkringsbolag – ”på gång”

Chef inom Polismyndigheten – avsiktsförklaring formulerad

Ordf i länets Hem och samhälle – avsiktsförklaring formulerad

Exempel på resultat från ett NTF-förbund
forts
Länsstyrelsen – engagemang hos landshövdingen. Avsikt formulerad men en punkt diskuteras fortfarande….

Ordf. äldrerådet – avsikt klar

Ordf yrkesförarrådet – avsikt klar

Ordf. SPRF – avsikt klar

SPF – avsikt klar

Kommun – avsikt klar

Forts.
l nsstyrelsens egna transporter
2004 – Tolv egna tjänstebilar som körs 36 000 mil/år

Vid kommande upphandling ska bilarna förses med bältespåminnare och alkolås

2005/2006- Samtliga 16 bilar försedda med alkolås och bältespåminnare

Länsstyrelsens egna transporter:
ntfs 1 1 kampanj
Varje styrelseledamot i NTF och NTF-förbundens styrelser ”öppnar dörren” till 1 aktör inom förvärvsarbetet och 1 aktör i det frivilliga engagemangetNTFs 1+1- kampanj !
st d till ntf f rbundens styrelser och till andra akt rer
Stöd till NTF-förbundens styrelser och till andra aktörer
 • Nyproducerat pärmmaterial
 • Erbjudande om utbildning
 • Kontinuerlig avstämning och support
 • Avdelning på hemsida
 • E-postinformation
medlemsorganisationer och n tverk
74 medlemsorganisationer.

23 egna länsförbund

över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och kommittéer.

För närvarande är det ett 15-tal MO på riksnivå som formulerat en avsiktsförklaring

Medlemsorganisationer och nätverk
medlemsorganisationer och n tverk1
Mål

Att antalet medlemsorganisationer, kommuner, landsting, företag m fl aktörer som avger avsiktsförklaringar ska öka

Medlemsorganisationer och nätverk
konkreta exempel
”Säker bussresa”

Påverka kvalitén på de egna resorna i jobbet – resepolicy/ts-policy

Påverka upphandling av externa transporter – upphandlingskrav

Betrakta trafikskador som ett arbetsmiljöproblem

Inse vinsterna med trafiksäkerhet

Konkreta exempel:
robertsfors
Robertsfors
 • Mål till 2007 - utdrag
 • Det skall finnas alkolås i samtliga tjänstebilar som köps in
 • Andelen miljöanpassade fordon skall öka i kommunens fordonspark med 20 procent
 • I upphandling av resor och transporter skall kraven på trafiksäkerhet och miljö öka
l nstrafiken rebro
Länstrafiken Örebro
 • Harmoniserade krav på drogfrihet och drogförebyggande arbete införs i alla kommunala upphandlingar
 • Bälten i alla bussar senast augusti 2006
 • Försök med alkolås i bussar och tjänstebilar
 • Hastighetsövervakande mätningar skall genomföras
 • Kvalitetsrevision skall vidareutvecklas
skellefte aik
Skellefteå AIK
 • Vid föreningstransporter med bil bör fyra stjärnor
 • i EuroNcap eftersträvas
 • Trepunktsbälten på alla platser
 • Nyktra och drogfria förare
 • Vi hyr endast bussar med säkerhetsbälten
 • Dokumenterad bromstest var 6:e månad
 • Cykelhjälm ska användas vid bruk av cykel
nya sp nnande grepp
Fler och fler kommuner lyfter in avsikter i handlingsplanen för Lag om skydd mot olyckor

Q III-arbetet

RFs policy och det sociala ledarskapet

Handbok för bättre kommunala tjänsteresor

mm

Nya spännande grepp