p e o pracovn ky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Péče o pracovníky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Péče o pracovníky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Péče o pracovníky - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

Péče o pracovníky. Osnova. Pracovní doba a pracovní režim Pracovní prostředí Personální rozvoj pracovníků Služby poskytované pracovníkům Péče o životní prostředí Úloha vedoucích pracovníků a personálního útvaru. Tři skupiny péče o pracovníky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Péče o pracovníky' - gates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnova
Osnova
 • Pracovní doba a pracovní režim
 • Pracovní prostředí
 • Personální rozvoj pracovníků
 • Služby poskytované pracovníkům
 • Péče o životní prostředí
 • Úloha vedoucích pracovníků a personálního útvaru
t i skupiny p e o pracovn ky
Tři skupiny péče o pracovníky
 • Povinná péče o pracovníky, daná zákony, předpisy a kolektivními smlouvami vyššího stupně
 • Smluvní péče o pracovníky daná kolektivními smlouvami uzavřenými na úrovni organizace
 • Dobrovolná péče o pracovníky, která je výrazem personální politiky zaměstnavatele, výrazem jeho úsilí o získání konkurenční výhody na trhu práce
z jmy a c le p e o pracovn ky
Zájmy a cíle péče o pracovníky
 • Celospolečenské zájmy a cíle týkající se občanských práv, zdraví a sociálního rozvoje člověka.
 • Individuální zájmy a cíle člověka, uspokojování jeho potřeb
 • Zájmy a cíle zaměstnavatele týkající se potřebných pracovníků

Péče o pracovníky je vedle odměňování tou oblastí personální práce, která je nejčastěji pracovníky používána k porovnávání organizace s organizacemi jinými.

pracovn doba a pracovn re im
Pracovní doba a pracovní režim
 • Délka pracovní doby
 • Rozvržení pracovní doby
 • rovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • pružná pracovní doba
 • konto pracovní doby
 • Přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek
pracovn prost ed
Pracovní prostředí
 • Pracovní prostředí tvoří souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti, které spolu s dalšími podmínkami vytváří faktory ovlivňující pracovníka v průběhu pracovního procesu.
 • Skladba a úroveň pracovního prostředí působí na pracovní pohodu, výkon, ale i zdravotní stav pracovníka.
prostorov e en pracovi t
Prostorové řešení pracoviště
 • Pracovníkovi je nezbytné zajistit:
 • Vhodnou pracovní polohu
 • Optimální zorné podmínky
 • Výhodnou výšku pracovní plochy
 • Optimální pohybové prostory pro práci roku, případně nohou
 • Pohodlný přístup na pracoviště a bezpečnou ústupovou cestu
fyzik ln podm nky pr ce
Fyzikální podmínky práce
 • Pracovní ovzduší tvořené teplotou, vlhkostí, rychlostí proudění a čistotou vzduchu.
 • Osvětlení – osvětlenost, rovnoměrné osvětlení, směr a barva světla.
 • Hluk, jako zvuk, který má na člověka nepříjemný, rušivý nebo škodlivý účinek.
 • Barevná úprava pracoviště, která slouží jako nástroj signalizace, zlepšování světelných podmínek, psychologického ovlivnění pracovníka a dosažení estetických účinků.
soci ln psychologick podm nky pr ce
Sociálně psychologické podmínky práce
 • Práce v kontaktu s ostatními nebo samostatně
 • Vedení podřízených
 • Práce s problémovými klienty
 • Vztahy na pracovišti
 • Složení pracovní skupiny, týmu
 • „ponorková nemoc“
slu by pracovn k m
Služby pracovníkům
 • Stravování
 • Sociální zařízení
 • Zdravotní služby
 • Poskytování pracovních oděvů a obuvi
 • Zabezpečení dopravy do a ze zaměstnání
 • Poradenské služby týkající se pracovních záležitostí pracovníka
slu by poskytovan i rodin m
Služby poskytované i rodinám
 • Služby spojené s využíváním volného času
 • Služby sledující zlepšování životních podmínek pracovníků a jejich rodin
 • Poradenské služby v mimopracovní oblasti