44 e algemene ledenvergadering kwaliteitskring twente n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
44 e Algemene Ledenvergadering Kwaliteitskring Twente PowerPoint Presentation
Download Presentation
44 e Algemene Ledenvergadering Kwaliteitskring Twente

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

44 e Algemene Ledenvergadering Kwaliteitskring Twente - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

samen voor verbetering. 44 e Algemene Ledenvergadering Kwaliteitskring Twente. Enschede , 24 september 2014. Programma. samen voor verbetering. 14.00 uur: Ontvangst 14.30 uur: Welkom door de KKT-voorzitter Algemene Ledenvergadering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

44 e Algemene Ledenvergadering Kwaliteitskring Twente


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma
Programma

samen voor verbetering

 • 14.00 uur: Ontvangst
 • 14.30 uur: Welkom door de KKT-voorzitter

Algemene Ledenvergadering

 • 15.30 uur: Workshop nieuwe ISO 9001:2015 door dhr. Bob Alisic, deskundige op het gebied van ISO.
 • +17.00 uur: Sluiting met een hapje en een drankje
agenda alv
Agenda ALV

samen voor verbetering

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Vaststellen verslag ALV d.d. 17-09-2013 en 23-01-2014
 • Jaarverslag 2013 - 2014
 • Rekening en verantwoording financieel beleid 2013 - 2014
 • Verslag van de kascommissie
 • Decharge
 • Verkiezing kascommissie 2014 – 2015
 • Mutaties Bestuur en Commissies
 • Beleidsvoornemens
 • Begroting 2014 – 2015
 • Rondvraag
 • Sluiting
2 ingekomen stukken en mededelingen
2. Ingekomen stukken en mededelingen

samen voor verbetering

 • Secretaris
3 verslag alv 2012
3- Verslag ALV 2012

samen voor verbetering

 • Verslag ALV d.d. 17-09-2013
 • Verslag ALV d.d. 23-01-2014
  • Verstuurd als bijlage bij de uitnodiging
  • Beschikbaar als download op website
  • Opmerkingen?
4 terugblik op het vorig seizoen jaarverslag 2013 2014
4 – Terugblik op het vorig seizoenJaarverslag 2013 - 2014

samen voor verbetering

 • Jaarverslag
  • Verstuurd als bijlage bij de uitnodiging
  • Beschikbaar als download op website
  • Opmerkingen?
4 1 beleidsvoornemens
4.1 - Beleidsvoornemens

samen voor verbetering

Voornemens afgelopen periode 2013 – 2014

 • Bijeenkomsten georganiseerd rondomthema“De kwetsbaarheid van kwaliteitsmanagement”.
 • Interessant en gevarieerd aanbod in bijeenkomstentbv de leden.
 • Masterclassesorganiserenihkv het jubilieumjaar.
4 2 resultaat beleidsvoornemens
4.2 - Resultaat beleidsvoornemens

samen voor verbetering

Resultaat afgelopen periode 2013 – 2014

 • 6 Bijeenkomsten georganiseerd rondomthema“Het kwetsbaresucces van kwaliteitsmanagement”.
 • Goedeopkomsttijdens de bijeenkomsten
 • 7 Masterclasses georganiseerd ter viering van het 40 jarig bestaan van de KKT.
4 3 ontwikkeling ledenaantal
4.3 - Ontwikkeling ledenaantal

samen voor verbetering

4 4 jaarverslag 40 jarig jubileum
4.4 - Jaarverslag40-jarig Jubileum

samen voor verbetering

6 Masterclasses in de periode 2013-2014 (nr. 3 t/m 8)

 • 20 september Samenwerking in Innovatie (23)
 • 18 oktober Compliance en Governance (22)
 • 13 november Kwaliteit en Efficiency (42)
 • 13 december GoodGovernance (30)
 • 18 januari Duurzame bedrijfsvoering en Nieuwe Businessmodellen(33)
 • 11 februari Bouwstenen voor Nieuwe Businessmodellen/De Weconomie (34)
4 5 jaarverslag programmacommissie
4.5 - JaarverslagProgrammacommissie

samen voor verbetering

6 Kringbijeenkomsten 2013-2014

 • 17 september ALV en workshop Risicomanagement (31)

De Rismanmethode

 • 16 oktober Combiterminal Twente (42)
 • 11 december Revalidatiecentrum ‘t Roessingh (36)
 • 23 januari 3DPrintcompany (40)
 • 11 maart Stork IMM Hengelo (43)
 • 10 juni Krehalon Industries Deventer (25)

NIEUWE VORM

 • 1 april Collegetour Miele (31)
4 6 jaarverslag opleidingencommissie
4.6 Jaarverslag Opleidingencommissie

samen voor verbetering

De opleidingscommissie heeft in het verenigingsjaar:

 • Zes trainingen uitgevoerd
 • veel contacten gehad met belangstellende bedrijven voor trainingen en cursussen
 • gastcolleges verzorgd bij Saxion.
4 7 jaarverslag redactiecommissie
4.7 Jaarverslag Redactiecommissie

samen voor verbetering

De redactiecommissie heeft dit verenigingsjaar:

 • De redactie en publicatie verzorgd van de Kwaliteitskrul 2014
 • De inrichting en het tekstueel beheer uitgevoerd van de website
 • De verslaglegging en fotografie verzorgd van bijeenkomsten
 • De publicatie verricht van de digikrullen
 • De facturatie aangepast en gekoppeld aan het ledenbestand in de website.
5 rekening en verantwoording financieel beleid 2013 2014

samen voor verbetering

5 - Rekening en verantwoording financieel beleid 2013 - 2014

Balans 2013-2014

(stukken beschikbaar ter vergadering)

Resultaat Opleidingscommissie € 2.459,-

Resultaat (excl. CieOpln) € 3.920,-

Positief resultaat 2013-2014 € 6.379,-

Debiteuren € 1.419,-

Crediteuren € 3.263,-

6 verslag van de kascommissie
6 - Verslag van de Kascommissie

samen voor verbetering

Kascommissie: Remko Tieman en Eddy van Steijn

8 d charge
8 - Décharge

samen voor verbetering

8 verkiezing kascommissie
8 - Verkiezing Kascommissie

samen voor verbetering

Seizoen 2014 - 2015

……………………..??

9 1 bestuursmutaties
9.1 - Bestuursmutaties

samen voor verbetering

 • Johan Zemansky (voorzitter Programmacommissie)

stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe bestuurstermijn. Zijn kandidatuur wordt door het bestuur ondersteund

 • Wouter van der Zee (voorzitter Redactiecommissie)

stelt zich nietherkiesbaarvoor een nieuwe bestuurstermijn.

Het bestuur stelt voor Nicole Mak, lid redactiecommissie

te benoemen als nieuwe voorzitter van de redactiecommissie en daarmee als lid van het bestuur.

9 2 voorstel bestuurssamenstelling seizoen 2014 2015
9.2 – Voorstel Bestuurssamenstelling seizoen 2014 - 2015

samen voor verbetering

Voorzitter Henk-Jan Wegman

Secretaris Elize Hulscher

Penningmeester Eric vd Straat

Vz. Programmacommissie Johan Zemansky

Vz. Opleidingscommissie Gerard Berendsen

Vz. Redactiecommissie Nicole Mak

10 beleidsvoornemens en ambitie 2014 2015
10 - Beleidsvoornemens en Ambitie 2014 – 2015

samen voor verbetering

Jaarthema: innoverende kwaliteit

 • De wereld verandert en ook de positie van kwaliteit innoveert steeds verder.
 • De kwaliteitsmanager van vroeger heeft verschillende titels binnen het bedrijf, ook dit blijft innoveren
 • Kernbegrippen zijn geworden: De organisatie begrijpen in de juiste context, leiderschap en de verantwoordelijkheid van het management, management van ondersteuning, operations en performance evaluatie.
 • Dit zijn aandachtspunten die ook nu al voorkomen bijvin de huidige norm. Nieuwe aandachtspunten voor de komende norm zijn:
  • Waarde toevoeging en Risk-based denken
  • Veranderingen gelinkt aan kennismanagement
  • Risico´s opnemen in de operationele planning
  • Strategische richting opnemen in de management review
10 1 beleidsvoornemens bestuur 2014 2015
10.1 - Beleidsvoornemens Bestuur 2014 – 2015

samen voor verbetering

Oude wijn in nieuwe zakken? - Nee, de betrokken kwaliteitsprofessional krijgt te maken met een veel omvattender takenpakket.

- Het vernieuwende karakter komt tot uiting in veranderingen van bedrijfsvoering, processen, werkwijzen, etc.

Wat kunt u verwachten van de KKT het komende seizoen?

 • Onderzoek naar wensen bedrijven /leden - FLEUR
 • Informeren en delen van kennis - Kringbijeenkomsten
 • Verder bouwen aan expertise - Masterclasses
 • Buiten de regio - KKT Collegetour 2015
 • Input via nieuwe leden
10 3 masterclasses 2014 2015
10.3 Masterclasses2014 - 2015

samen voor verbetering

10 4 beleidsvoornemens opleidingscommissie 2014 2015
10.4 - Beleidsvoornemens Opleidingscommissie 2014 - 2015

samen voor verbetering

Specifieke doelen komend seizoen:

Uitvoeren beleidsplan Opleidingen:

 • workshop/gastcollege Business Excellence voor Hbo-studenten Saxion
 • verkennen mogelijkheden vormgeven en uitvoeren opleidingsprogramma’s en minor ‘kwaliteit’ met Saxion
 • Coaching nieuwe en student leden

Voorziene trainingen 2014 – 2015

 • 4-tal bedrijfsinterne maatwerk trainingen
10 5 beleidsvoornemens redactiecommissie 2014 2015
10.5 – BeleidsvoornemensRedactiecommissie 2014 - 2015

samen voor verbetering

 • Uitgeven Kwaliteitskrul
 • Verbeteren digikrul en werking website
 • Voortzetten huidige werkzaamheden
11 begroting 2014 2015
11. Begroting 2014 – 2015

samen voor verbetering

 • Toelichting begroting (stukken beschikbaar ter vergadering)
     • Lichte daling contributie-inkomsten
     • Uitgaven redactie op oude niveau
     • Uitgaven activisten op oude niveau
     • Bundel jubileum masterclasses t.l.v. CieOpln
  • Verwacht resultaat KKT € 550.-
  • Verwacht resultaat CieOpln -/- € 1.720.- (sterk afhankelijk van succes masterclasses/workshop)
  • We blijven financieel kerngezond
rondvraag
Rondvraag

samen voor verbetering

 • Zijn er nog vragen?
opmerkingen vragen idee n
Opmerkingen, vragen, ideeën?

samen voor verbetering

sluiting
Sluiting

samen voor verbetering

WORKSHOP

NEN 9001 – 2015 Dhr. B. Alisic