velkommen til f nlfs fagseminar og lederm te 25 26 feb 2012 helsfyr rica hotel n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel. Agenda ledermøte 2012. Styrets arbeid 2011. Fallskjermåret 2011…. 59.929 hopp Annet hoppmønster Flere elever enn noen gang! Medaljer EM/WC Sølv til 42 FF og bronse Polaris

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkommen til F/NLFs fagseminar og ledermøte 25.-26.feb 2012 Helsfyr Rica Hotel' - gaston


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fallskjerm ret 2011
Fallskjermåret2011…
 • 59.929 hopp
  • Annet hoppmønster
 • Flere elever enn noen gang!
 • Medaljer EM/WC
  • Sølv til 42 FF og bronse Polaris
 • Økning i ikkerapporteringspliktige hendelser 
  • Sier noe om rapporteringskultur
 • FS satsning
 • NM i Tønsberg 2011
 • Ulykken
styrets ansvar
Styrets ansvar
 • Forvaltning av seksjonen etter føringer gitt av Seksjonsmøtet
  • Faglig og sportslig ansvar for fallskjermhopping i Norge
  • Langtidsplanen
 • Sørge for at seksjonens virksomhet er forsvarlig organisert og drives i samsvar med forbundets kvalitets- og sikkerhetssystemer
  • Komiteer
  • Arbeidsutvalg
 • Plikter å påse at seksjonens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
 • Mer info:

http://www.nlf.no/info/lover-og-vedtekter

http://www.nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/Instruks%20for%20Styre%20og%20sekretariat%20gjeldende%20ref%20185429-v1.pdf

styret 2011 2013
Styret 2011-2013

Frode Finnes Larsen(seksjonsleder)

Mathias Holtz

(nestleder)

Ramsy Suleiman

Ingela Reppe

Bodil Leira Stene

Inger Aakre

(vara)

Stig Berge

(vara)

styrets arbeidsform
Styrets arbeidsform
 • Formelle styremøter
 • Saksbehandling mellom møter
 • Strategi og handlingsplaner
  • Styrets politikk for tingperioden
  • Mandat og handlingsplaner for komiteer
 • Daglig drift: Fagsjef, landslagssjef og komiteer
  • Styret skal være styre…
 • Ungdomsutvalget deltar i styremøter
 • NLF: overordnet politikk, rammer og avtaler
hovedaktiviteter for styret i 2011
Hovedaktiviteter for Styret i 2011
 • 6 formelle møter hvor 47 saker er behandlet
 • Planlegging og gjennomføring av seksjonsmøtet 2011
 • Oppfølging av gjeldende langtidsplan
 • Utviklingen av nytt målsettingsdokument for idrettssatsingen
 • Revidering av FS prosjektet
 • Handlingsplan 2013
 • Oppfølging av administrasjon og komiteer
styret nlf 2011
Styret NLF 2011
 • Oppfølging av langtidsplan NLF
 • ATO/LAPL
 • Ny generalsekretær i NLF
 • Organisasjon
 • Forretningsdrift
 • Felles kvalitetssystem
 • Idrett
 • Luftsportsuka, 18-22.07.2012, Starmoen
langtidsplanen
Langtidsplanen
 • Klubbenes oppdrag til Styret
 • To nivåer: NLF og FNLF
 • Planene ligger ute på nettet
  • Hyperkopling: FNLF
  • Hyperkopling: NLF
 • Tilbakemelding fra klubber:
  • Mal sendes ut i etterkant
konomi
Økonomi
 • ØkonomiRegnskapet er ikke revidert pga sykdom. Vi har sunn vekst, og har i 2011 et overskudd på kr. 717.237,- .
konomi1
Økonomi
 • Årsaken til det relativt gode resultatet er:
  • vekst i medlemsmassen
  • Høyere overføring fra NIF ift budsjettert
  • Stram økonomistyring generelt
  • Ikke gjennomført FS 4 fullt ut
  • Ikke benyttet vedlikeholdsmidlene på ØÆ
  • Større inntekter på variable poster som moms kompensasjon, VO, NIF.
medlemmer
Medlemmer
 • MedlemmerVi er per 31.12.2011 forbundets største seksjon med 5305 medlemmer. ”All time high”
 • Stor økning i antallet tandem (270)
 • Merk også en økning i antall lisensierte hoppere(151).
medlemstall i klubbene
Medlemstall i klubbene
 • Medlemskap i klubber
strategiprosessen
Strategiprosessen

Seksjonsmøtet

2011

Styrets strategiprosess

Kjøreplan for styret, administrasjon og komiteer

Styrets tolkning av langtidsplanen

Styrets politikk og holdninger

Langtidsplanen

Organisasjon

Fallskjermmiljø

Styrets handlingsplan

S

W

S

W

O

T

O

T

holdninger og verdier som styret vil bevare og kjempe for
Holdninger og verdiersom Styret vil bevare og kjempe for…

Sosialt, inkluderende

og tolerant miljø

Sikkerhet og kvalitet!

Variert miljø

Moro og glede!

Høy aktivitet!

Gode relasjoner og

samarbeid mellom klubber

Frivillighet!

Høy kompetanse!

Høyt nivå!

Rapporteringskultur!

Service til klubbene

Ryddig økonomi

Medlemsutvikling

styrets handlingsplan grunnlag strategiprosessen og langtidsplan
Styrets handlingsplanGrunnlag: Strategiprosessen og langtidsplan

Toppidrett

Klubbutvikling

Administrasjon og organisasjon

 • Rapporterings- system
 • IT strategi
 • Kartlegge kompetanse
 • Kvalitetssystem (NLF)
 • Orgutvalg (NLF)
 • Klubbhåndboka
 • Koordinatorer
 • Kommunikasjon
 • Prosess med klubber
 • FS prosjektet
 • FF landslag
 • Revidering idrettsdokument
 • Toppidrett utover 2013
utgangspunkt
Utgangspunkt
 • Egent kapittel i langtidsplanen
 • Noen utfordringer/utsagn på styrets strategisamling:
  • Er Styret synlig nok?
  • Er FNLF sitt tilbud til klubbene tydelig?
  • Avstand til klubber (rolle)?
  • Åpenhet og kommunikasjon rundt beslutninger (for eksempel idrettssatsning)?
  • Rapportering aktivitet er tungvindt
  • Dårlig ettervekst av gode HI kandidater
  • Manglende IT-strategi (helhetsfokus)
  • Økonomisk styring av klubber. Godtgjørelse, skatt og regelverk
  • Flyøkonomi og styring
  • Støy og anlegg
  • Holdninger til dugnad
  • Langsiktige og trygge plasser for en fallskjermklubb
sp rsm l i invitasjon
Spørsmål i invitasjon
 • Alle klubbledere skal ha tenkt igjennom og være klar til å drøfte følgende problemstillinger under agendapunktet Klubbutvikling:
  • Hva er de tre største utfordringene for din klubb kommende sesong?
  • Hva gjøres for å håndtere disse?
  • Hva kan FNLF gjøre / hvilke forventinger har klubben til FNLF?
andre stikkord
Andre stikkord
 • Klubber vs. FNLF
 • Samarbeid på tvers av klubber
ad