ZASADY PODZIAŁU SIECI NA PODSIECI,
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

ZASADY PODZIAŁU SIECI NA PODSIECI, OBLICZANIA ADRESÓW PODSIECI, ADRESÓW HOSTÓW I ADRESU ROZGŁOSZENIOWEGO. Wybór schematu adresowania podsieci jest równoznaczny z wyborem podziału lokalnej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zasady podzia u sieci na podsieci obliczania adres w podsieci adres w host w

ZASADY PODZIAŁU SIECI NA PODSIECI,

OBLICZANIA ADRESÓW PODSIECI,

ADRESÓW HOSTÓW

I ADRESU ROZGŁOSZENIOWEGO


Zasady podzia u sieci na podsieci obliczania adres w podsieci adres w host w

Wybór schematu adresowania podsieci jest równoznaczny z wyborem podziału lokalnej

części adresu IP na cz identyfikując podsieć i część identyfikując komputer. Standard określa, że wykorzystując podział na podsieci trzeba określić 32-bitow maskę podsieci dla każdej sieci.

Bity równe 1 w masce podsieci odpowiadaj bitom adresu IP używanym jako część adresu sieci,

a bity równe 0 - bitom tworzącym identyfikator komputera.

Następująca 32-bitowa maska:

11111111.11111111.11111111.00000000

oznacza, że pierwsze trzy oktety identyfikuj sieć, a czwarty oktet identyfikuje komputer w tej sieci.

Podawanie masek podsieci w postaci binarnej jest niewygodne i może łatwo prowadzić do błędów.

Z tych powodów większość oprogramowania umożliwia podawanie ich w innej postaci.

Popularnym sposobem zapisywania masek podsieci jest zapis dziesiętny z kropkami.

I tak maska postaci:

11111111.11111111.11000000.00000000

jest zapisywana jako

255.255.192.0/18.

Po kresce / podawana jest liczba jedynek licząc od lewej strony w zapisie binarnym dla maski. Jest to tzw. zapis CIDR


Zasady podzia u sieci na podsieci obliczania adres w podsieci adres w host w

Adresowanie IP wymaga, by wyborem podziału lokalnejkażdy komputer miał własny, unikalny adres. Maski podsieci

mogą kompensować ogromne odstępy między klasami adresowymi

Ze względu na zapotrzebowanie na adresy IP, maska podsieci może być definiowana

w sposób bezklasowy, umożliwiając w ten sposób dopasowanie do konkretnych potrzeb.

Przykład dla klasy C:

MASKA(dziesiętnie) MASKA (binarnie) Ilość Ilość

podsieci komputerów

255.255.255.0 11111111 111111111111111100000000 1 254

255.255.255.128 11111111 111111111111111110000000 2 126

255.255.255.192 11111111 111111111111111111000000 4 62

255.255.255.224 11111111 111111111111111111100000 8 30

255.255.255.240 11111111 111111111111111111110000 16 14

255.255.255.248 11111111 111111111111111111111000 32 6

255.255.255.252 11111111 111111111111111111111100 64 2

255.255.255.254 11111111 111111111111111111111110 128 1


Zasady podzia u sieci na podsieci obliczania adres w podsieci adres w host w

 • ETAPY TWORZENIA PODSIECI wyborem podziału lokalnej

 • Ustalamy jakiej klasy adres trzeba podzielić

 • Ustalamy ile podsieci trzeba utworzyć

 • Ustalamy ile bitów potrzeba zabrać z części przeznaczonej na hosty w klasie standardowej aby ustalić adresy podsieci:

 • liczba podsieci = 2m

 • gdzie:

 • m - liczba bitów z części hosta przeznaczona na podsieć

 • liczba hostów (numerów IP dostępnych w podsieci) = 2n - 2

 • gdzie:

 • n – liczba bitów przeznaczonych na adresowanie IP w podsieci (liczba hostów w podsieci)

 • 4. Na podstawie ilości zabranych bitów na tworzenie podsieci z części adresowej hosta ustalamy maskę podsieci.

 • 5. Ustalamy adresy podsieci oraz adresy IP komputerów w tych podsieciach i adres rozgłoszeniowy w każdej podsieci.


Zasady podzia u sieci na podsieci obliczania adres w podsieci adres w host w

ADRES SIECI wyborem podziału lokalnej

Aby określić adres nazywany numerem sieci, należy wykonać funkcję AND pomiędzy adresem komputera (hosta, dla którego określamy sieć), a jego maską sieci.

AND

Kombinacja bitów Wartość

1 AND 1 1

1 AND 0 0

0 AND 0 0

0 AND 1 0

Przykład:

Adres IP

195.116.241.164

11000011 01110100 11110001 10100100

Maska sieci

255.255.255.224

11111111 11111111 11111111 11100000

Adres sieci

195.116.241.160

11000011 01110100 11110001 10100000


Zasady podzia u sieci na podsieci obliczania adres w podsieci adres w host w

ADRES ROZGŁOSZENIOWY (BROADCAST) wyborem podziału lokalnej

Adres rozgłoszeniowy jest specjalnym adresem IP. Wszystkie komputery w sieci nasłuchuj pakietów kierowanych na ten adres. Jeśli chcemy wysłać pakiet adresowany do wszystkich komputerów w danej sieci, korzystamy właśnie z adresu rozgłoszeniowego. Są to informacje dotyczące np. routingu. W niektórych przypadkach jako adresu rozgłoszeniowego używa się adresu sieci.

Aby prawidłowo utworzy adres Broadcast, należy do zanegowanego adresu maski sieci dodać binarnie numer sieci (suma logiczna OR).

OR

Kombinacja bitów Wartość

1 OR 1 1

1 OR 0 1

0 OR 0 0

0 OR 1 1

NOT

Wartość Negacja

1 0

0 1


Zasady podzia u sieci na podsieci obliczania adres w podsieci adres w host w

Przykład: wyborem podziału lokalnej

Adres sieci

195.116.241.160

11000011 01110100 11110001 10100000

Zanegowana maska sieci

255.255.255.224

11111111 11111111 11111111 11100000

NOT

0.0.0.31

00000000 00000000 00000000 00011111

Broadcast

195.116.241.191

11000011 01110100 11110001 10111111


Zasady podzia u sieci na podsieci obliczania adres w podsieci adres w host w

Podział sieci klasy C na cztery podsieci po 64 komputery każda.

Mamy przyznany adres IP klasy C: 198.200.55.X.

Adres komputera w sieci klasy C jest jednobajtowy, w zapisie binarnym jest to osiem zer lub jedynek: 00000000.

Ponieważ chcemy mieć cztery podsieci to do adresowania podsieci musimy

użyć dwóch bitów (na dwóch bitach mamy cztery różne liczby). Bity do adresowania podsieci zawsze ucinamy z przodu (tj. najbardziej znaczące):

00 000000 (2 bity na podsieć + 6 bitów na komputer).

Zapiszmy teraz liczb mającą w postaci binarnej z przodu tyle jedynek ile mamy bitów podsieci i reszt zer:

11 000000 = 192.

Zatem podział sieci klasy C na cztery podsieci po 64 komputery ma

maskę 255.255.255.192.


Zasady podzia u sieci na podsieci obliczania adres w podsieci adres w host w

Oto adresy w poszczególnych podsieciach: każda.

Adres Adres Numer Adres początkowy końcowy i rozgłoszeniowy

dwójkowy dziesiętny podsieci w danej podsieci

podsieci podsieci

00 000000 – 198.200.55.0 Podsieć 0 198.200.55.1 198.200.55.62 198.200.55.63

00 111111

01 000000 - 198.200.55.64 Podsieć 1 198.200.55.65 198.200.55.126 198.200.55.127

01 111111

10 000000 – 198.200.55.128 Podsieć 2 198.200.55.129 198.200.55.190 198.200.55.191

10 111111

11 000000 – 198.200.55.192 Podsieć 3 198.200.55.193 198.200.55.254 198.200.55.255

11 111111


Zasady podzia u sieci na podsieci obliczania adres w podsieci adres w host w

Przykład 2 każda.

Podział adresu klasy C 212.182.34.X na 16 podsieci po 16 komputerów.

Na szesnaście podsieci potrzebujemy 4 bity. Zatem ponieważ 1111 0000 = 240, to maska

podsieci wynosi: 255.255.255.240

Adresy kolejnych segmentów to:

W podsieci 1: 212.182.34.0 – 212.182.34.15 (ostatni bajt 0000 0000 0000 1111) podsieć 0

W podsieci 2: 212.182.34.16 – 212.182.34.31 (ostatni bajt 0001 0000 0001 1111) podsieć 1

W podsieci 3: 212.182.34.32 – 212.182.34.47 (ostatni bajt 0010 0000 0010 1111) podsieć 2

W podsieci 4: 212.182.34.48 – 212.182.34.63 (ostatni bajt 0011 0000 0011 1111) podsieć 3

W podsieci 5: 212.182.34.64 – 212.182.34.79 (ostatni bajt 0100 0000 0100 1111) podsieć 4

W podsieci 6: 212.182.34.80 – 212.182.34.95 (ostatni bajt 0101 0000 0101 1111) podsieć 5

itd.