Luiza stolarska magdalena porodzy ska
Download
1 / 25

Luiza Stolarska Magdalena Porodzyńska - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

INSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU, TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. . Luiza Stolarska Magdalena Porodzyńska. Prawo Poboru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Luiza Stolarska Magdalena Porodzyńska' - gary


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Luiza stolarska magdalena porodzy ska

INSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU, TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE.

Luiza Stolarska

Magdalena Porodzyńska


Prawo poboru
Prawo Poboru TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE.

Prawo poboru ma zastosowanie w przypadku nowej emisji akcji przez spółkę. Oznacza ono przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

 • Prawa poboru są notowane niezależnie od akcji, z którymi są związane i mogą być zbywalne.


Przebieg emisji z prawem poboru
Przebieg emisji z prawem poboru TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE.

Źródło:www. r-brokers.pl/documents/10162/1716283/Prawa_poboru.pdf


Wyliczanie warto ci prawa poboru
Wyliczanie wartości prawa poboru TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE.

CA– cena rynkowa akcji z prawem poboru

CE – cena emisyjna nowych akcji

N – ilość praw poboru upoważniających do objęcia 1 nowej akcji

P- prawo poboru


Przyk ad energomota po udnie epd
Przykład – TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. Energomotaż południe (EPD)

 • Na sesji 10 stycznia inwestor miał 100 akcji EPD. Na zamknięciu sesji kosztowały 17zł.

 • WARUNKI OFERY:

  • Na 1 starą akcję przypada 1 prawo poboru

  • 1 prawo poboru uprawnia do zakupu 3 akcji nowej emisji, po cenie 1,1 zł za sztukę


Przyk ad energomota po udnie c d
Przykład – TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. Energomotaż południe c.d

 • Po sesji 10 stycznia odjęto prawo poboru.


Przyk ad energomota po udnie c d1
Przykład – TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. Energomotaż południe c.d

 • Po emisji, która będzie go kosztować 330zł, będzie miał 300 nowych akcji i 100 starych

 • W sumie będzie miał 400 akcji, których kurs wynosić będzie 400 * 5,08 = 2032zł

 • Teraz jednak mamy 400akcji, a nie 100, a spółka otrzymała od nas 330zł na swoją działalność.

 • Gdyby inwestor nie sprzedał PP, lub nie objął akcji nowej emisji??


Wnioski
Wnioski TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE.

Kto zapomni o objęciu akcji nowej emisji w oparciu o prawa poboru, stratę ma pewną.


Sanwil snw
Sanwil (SNW) TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE.

 • Kapitał zakładowy: 100mln akcji

 • Obecna cena akcji: 1,45zł

 • Spółka chce wyemitować: 900mln akcji,

 • Cena emisyjna 0,06zł

 • Na 1 akcję nowej emisji przypada 0,11 akcji notowanych na rynku


Wnioski1
Wnioski TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE.

Im cena emisyjna bardziej odbiega od ceny rynkowej, tym wyższa teoretyczna wartość prawa poboru, a więc większa korekta kursu przy jego odjęciu.


Prawo pierwsze stwa z obligacji
Prawo Pierwszeństwa z obligacji TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE.

Papiery wartościowe dające ich posiadaczowi priorytet w nabyciu akcji spółki, która wyemituje obligacje, po określonej z góry cenie

Posiadacz prawa pierwszeństwa zna termin realizacji praw do objęcia akcji, który jest z góry określony i kończy się w dniu wygaśnięcia praw pierwszeństwa


Netia
Netia TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE.

 • Instrumenty te powstały wskutek ich oddzielenia od obligacji zwykłych na okaziciela uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji tej spółki.

 • 27 maja 2003r. GPW wprowadziła do notowań dwuletnie i trzyletnie prawa pierwszeństwa do objęcia 64.848.652 akcji serii J spółki Netii.

 • Prawa pierwszeństwa do akcji Netii były notowane w 2 liniach w systemie notowań ciągłych

 • Zgodnie z porozumieniem Netii z wierzycielami (2002r.), miało to umożliwić „starym” akcjonariuszom Netii zwiększenie ich udziału w spółce.


Przyk ad notowanie jednej z dw ch serii praw pierwsze stwa sp ki netia netppo2
Przykład: TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. notowanie jednej z dwóch serii prawpierwszeństwa spółki Netia (NETPPO2).

 • Z dnia 27 kwietnia 2005 r.


Obligacje z prawem pierwsze stwa wyemitowane przez bre bank
Obligacje z prawem pierwszeństwa wyemitowane przez TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE. bre bank

 • 5 i 6 marca 2013r. DI BRE Banku S.A. – zbył 640 obligacji z prawem pierwszeństwa serii D

 • 640 obligacji z prawem pierwszeństwa serii D wyemitowane przez Bank, zostały uprzednio nabyte przez DI BRE w wyniku ich przydziału na rzecz DI BRE jako powiernika.

 • Obligacje zostały zbyte przez powiernika na rzecz osób uprawnionych celem przyznania im prawa pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela BRE Banku SA

 • Średnia jednostkowa cena zbycia obligacji wynosi 0,01 zł

 • Jednocześnie w dniach 5 i 6 marca BRE Bank SA dokonał wykupu obligacji od osób uprawnionych w ramach Programu w łącznej liczbie 640.

 • W ramach Programu wykup nastąpił po cenie 0,01 zł za obligację, a obligacje zostały wykupione przez BRE Bank SA w celu umorzenia.


Prawo poboru TAKIE JAK PRAWA POBORU, PRAWA PIERWSZEŃSTWA, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, OBLIGACJE ZAMIENNE.

Warrant subskrypcyjny

 • Może zostać objęty wyłącznie przez osoby posiadające już akcje danej spółki

 • Może zostać objęty przez dowolne podmioty prawa


MEDIATEL - objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji spółki

 • Grupa Mediatel -świadczenie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Spółka borykała się jednak z kłopotami finansowymi, które doprowadziły ją do złożenia w lipcu 2013 wniosku o upadłość.

 • Hawe Telekom świadczy usługi operatorskie oparte na nowoczesnej infrastrukturze światłowodowej. Zajmuje jedno z czołowych miejsc pośród operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

 • Hawe zawarła z Mediatel umowę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Mediatel.

 • Spółka objęła nieodpłatnie 21.669.363 warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia 21.669.363 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł

 • Cena emisyjna akcji serii L spółki Mediatel - 0,50 zł za każdą akcję serii L, tj. łącznie 10.834.681,50 zł.


 • 21.669.363 akcji serii L uprawnia do 21.669.363 głosów na walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego Mediatela.

 • Zapłata za akcje serii L Mediatel została dokonana w następujący sposób:a) 9.364.681,50 zł poprzez potrącenie przysługującej spółce wobec Mediatel wierzytelności,b) 1.470.000 zł w drodze wkładu pieniężnego

  Skutki:

 • Mediatel wycofał wniosek o upadłość 17.09.2013

 • Haweprzejął 65,97% udziałów w spółce Mediatel

 • „Dzięki tej transakcji realizujemy kolejne cele ogłoszone w naszej strategii. Mediatel jest uzupełnieniem naszej grupy, wykorzystamy go do poszerzenia wachlarza usług oferowanych dla naszych krajowych i zagranicznych partnerów” – zadowolony z nabycia Mediatela prezes HAWE, Krzysztof Witoń.

 • Akcje Mediatela zdrożały o 96 proc. w stosunku do ich wcześniejszej ceny.


Kurs akcji sp ki mediatel od czerwca 2013
Kurs akcji spółki Mediatel od czerwca 2013 walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego

Mediatel składa wniosek o upadłość

Mediatel wycofuje wniosek o upadłość


Obligacje zamienne
Obligacje zamienne walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego

Papiery wartościowe uprawniające posiadacza do zamiany ich na akcje. Jest to rodzaj złożonych instrumentów finansowych, które posiadają składnik dłużny oraz element pochodny, czyli prawo do zamiany długu na udziały.

Inwestor ma prawo, w ustalonych warunkach, żądać zamiany obligacji na akcje.


Nikko cordial travelers group
Nikko Cordial/ Travelers Group walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego

 • Przykład pochodzi z rynków, na których obligacje zamienne są najbardziej popularne, czyli USA i Japonii.

 • Japońska korporacja Nikko Cordial ze względu na zniszczoną reputację oraz sankcje nałożone na nią przez Japońskie Ministerstwo Finansów w roku 1998 poszukiwała wsparcia.

 • W USA pod koniec XX wieku następowała seria konsolidacji prowadząca do powstania grupy finansowej Travelers Group- 8 października 1998 połączyła się z Citicorp tworząc Citigroup.

 • Travelers poszukiwała możliwości rozwinięcia działalności na rynku japońskim  powstało joint & venture. 28 sierpnia 1998 roku Travelers Group zainwestowało 217,3 miliarda jenów.


Nikko cordial travelers group1
Nikko Cordial / Travelers Group walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego

 • Zakupiła akcje Nikko o wartości 67,2 miliarda jenów dające jej 9,5% głosów na walnym zebraniu akcjonariuszy Nikko Cordial oraz obligacje zamienne o wartości 150 miliarda jenów dających Travelers dalsze 15,5% głosów w przypadku dokonania konwersji.

 • Już, jako Citigroup dokonano 28 marca 2000 konwersji części tych obligacji zamiennych zwiększając liczbę posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Nikko do ok. 20%.

 • Reszta obligacji zamiennych pozostająca w posiadaniu Citigroup po tej operacji została wykupiona przez Nikko Cordial , dzięki czemu została usunięta możliwość rozwodnienia wartości Nikko Cordial w przypadku dokonywania dalszych konwersji obligacji zamiennych.


Fuzja banku muscat z industrial bank of oman
Fuzja Banku Muscat z Industrial Bank of Oman walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego

 • 31 grudnia 2001 Bank Muscat dokonał emisji obligacji zamiennych o wartości nominalnej równej wartości audytorskiej majątku Industrial Bank of Oman przypadającej na jedną akcję Bank of Oman.

 • Obligacje te dostali wszyscy akcjonariusze Bank of Oman w zamian za posiadane przez nich akcje.


Fuzja banku muscat z industrial bank of oman1
Fuzja Banku Muscat z Industrial Bank of Oman walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego

 • Obligacje wyemitowane przez Bank Muscat były wymienialne na akcje Bank Muscat. Konwersja tych obligacji miała nastąpić po 31 grudnia 2003 według reguły trzy obligacje zamienne za jedną akcję Banku Muscat, jeżeli wartość nominalna obligacji zamiennych wyniesie 1.100 riali omańskich a średnia ważona z ceny zamknięcia obrotu akcjami Bank Muscat na Muscat Security Market z trzech miesięcy przed 31 grudnia 2003 wyniesie 3.300 riali omańskich.

 • W ten sposób Bank Muscat przejął Industrial Bank of Oman stając się jedną z większych grup kapitałowych w Zatoce Perskiej.


Przyk ad z zastosowaniem wsp czynnika konwersji
Przykład z zastosowaniem współczynnika konwersji walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego

 • Nominał zerokuponowej obligacji zamiennej XYZ wynosi 1000 zł.

 • Emitent ustalił cenę konwersji na 25 zł.

 • Akcje spółki XYZ są kwotowane na rynku po 24 zł za 1 sztukę. Kurs obligacji wynosi 85 proc. wartości nominalnej. Czy opłacalna jest zamiana obligacji na akcje emitenta?

 • Obliczymy współczynnik konwersji : 1000 zł / 25 zł = 40.

 • Jedna obligacja uprawnia inwestora do otrzymania 40 akcji.

 • Cena papieru dłużnego XYZ wyrażona w jednostkach pieniężnych wynosi: 85% * 1000 zł = 850 zł. Zatem kalkulujemy rynkową cenę konwersji: 850 zł / 40 = 21,25 zł.

 • Inwestor kierujący się jedynie ceną zamiany z dokumentu informacyjnego popełniłby błąd uznając, iż wymiana jest nieopłacalna (cena konwersji jest bowiem wyższa od aktualnej ceny akcji na rynku).

 • Dochód z takiej operacji na jednej obligacji, przy pominięciu kosztów transakcyjnych wyniósłby: 24 zł * 40 – 850 zł = 110 zł (czyli ok. 13 proc.).


Dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę walnym zgromadzeniu Mediatel oraz reprezentuje 65,9688 % kapitału zakładowego 


ad